Go to ...
RSS Feed

Úvodník

Velká listopadová grafická revoluce

Více než osm let se setkávali naši příznivci s poměrně konzervativní podobou iReportéra, která vycházela z grafické úpravy zaniklého tištěného týdeníku z konce šedesátých let a z chvilkového znovuobnovení po tzv. sametové revoluci. Doba internetu má kromě svých nevýhod také zásadní výhody: těmi je především informační svoboda. Každý, kdo má připojení na internet a vhodný program

Nebojte se úvodníkového fejetonu

Nastoupila jsem do tramvaje a posadila se proti staré paní. Někdo se chtěl něco zeptat řidiče, ale ten je uzavřený ve své kukani. Vzpomněla jsem si, jak dříve v tramvaji sedával průvodčí. Mohlo se ho ptát na cestu, přestupy a vůbec jenom s ním mluvit. Stará paní mi něco říkala. Chtělo se jí povídat. Všimli

Kdyby…

Kdyby nám na listopadových a prosincových občanských shromážděních roku 1989 řekli, že je třeba oslavovat činy bratrů Mašínů a jejich skupiny, asi by nám zatrnulo a lidé by se po sobě rozpačitě dívali. Nadšení ze svobody by opadlo. Asi jsme byli jsme zmatení z oficiální propagandy, ze školních učebnic dějepisu, ze seriálu o hrdinném majoru

Předvolební epopej

Na jednu stranu postoje moravskokrumlovské radnice chápu. Lidé se tam desítky let starali o monumentální dílo Alfonse Muchy a teď si ho chtějí odvézt Pražáci. Starosta si vysvětlil po svém znění původní darovací smlouvy a vydal údajně předběžné opatření jímž zakázal manipulaci se souborem pláten. Teď bude chvíli tahanice o předmět doličný a stejně to

Rozpaky z Nečasovy vlády ostrých hochů

Nepatřím k těm, kteří se naivně radují z nové české vlády. Neradoval jsem se příliš z výsledků voleb a neraduji se ani ze složení nového Nečasova kabinetu. Výsledky voleb nejsou totiž jednoznačně propravicové, pouze v kontextu současné doby je tak lze číst. V budoucnu, až Nečasova vláda padne (což se může stát odchodem populistických Věcí

Na Pankráci, na malým vršíčku, stojí pěkný stromořadí…

S návratem staronového ministra spravedlnosti Pospíšila na jeho dřívější místo ve vládě se oživila myšlenka o prodeji pankrácké věznice resp. pozemku na které se nachází. Je podle něj a podle názoru jeho poradců na příliš lukrativním místě na jakém se v jiných evropských velkoměstech věznice obvykle nestavějí a tak je nutné se přizpůsobit, vězeňský areál

Za Karlem Helmichem

Karel Helmich měl kromě jiného také nebo především obdivuhodný organizační talent. Když byl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let pověřen ústředím svazu novinářů úkolem, aby pomohl zorganizovat první (a bohužel také poslední) celorepublikový šestisemestrální kvalifikační kurz pro časopisecké a novinové grafiky, výtvarné redaktory vydavatelství i volné grafiky, ujal se té práce s nadšením. Vzpomínám si,

Nastavme si snesitelnější budoucnost sami

Úterní Lidové noviny (5.5.2009) věnují vládnímu opatření na zvýšení platů ve veřejném sektoru poměrně velký prostor. Kdo by očekával, že mediální tribuna pravicového tisku vznese nějakou kritiku na tohle neobvyklé opatření, bude zklamán. Celá světová ekonomika zápasí s krizovými jevy, občané všech národností a ras sledují, jak padají aktiva bank, spořitelen, úvěrových společností, výrobních podniků,

Do promlčení zločinů komunistické éry zbývá pár měsíců

Když se podíváte na nadpis článku, řeknete si: no a co? Co má být? Už je to prostě dvacet let co jsme se zbavili vlády jedné strany a té směšně tragické hegemonie rudé ideologie. Potkávali jsme ji na každém kroku, hvězdy na sloupech pouličního osvětlení, obchody nekolikrát do roka obvázané rudým suknem místo kvalitního zboží.