Go to ...
RSS Feed

POLITIKA

Washington vzkřísil přízrak Armageddonu, Bruce Willis ale nemá čas

V roce 1976 americký prezident Gerald Ford společně s ředitelem CIA Georgem H.W. Bushem zorganizovali panel expertů, jehož úkolem bylo vyhodnotit, do jaké míry odpovídají informace amerických bezpečnostních složek o ohrožení západního světa Sovětským svazem pravdě. Tato expertní skupina se stala proslulou jako B tým USA a výsledkem jejího zkoumání byl názor, že jedno z

Poslední bitva ve které neexistuje důvěra, neexistuje solidarita…

V probíhajícím stínovém boji, který je jednou z částí simultánní hry v několika aktech, účinkují tři tragické role: část lékařské společnosti, privatizované zdravotnictví včetně různých služeb a vše spojující, metastázující individuální a institucionální korupce. Tu se může snažit zkrotit jenom zvláštní žalobce podřízený autoritativnímu vůdci. Jeví se mi, že jeho doba přijde až po splnění hlavního

Naše politika jako pokračování politiky Druhé republiky

Odbenešovávalo se u nás nejzaníceněji ve dvou našich obdobích. A obě ta období – bůhvíproč asi – patřila či patří do historických úseků našich mravně nejchatrnějších. Prvním z těch období byla éra tzv. Druhé republiky (1. říjen 1938 – 14. březen 1939), kdy šok ze zrady našich západních spojenců na Mnichovské konferenci vedl malověrné k

Francie a Česká republika mají v pandemii dohromady více než 110 000 mrtvých

8. 3. 2021 P.C.Roberts: Druhý holokaust?  Izraelský ministr zdravotnictví konstatuje, že vakcína Pfitzer je smrtelnější než sám Covid-19. Nová analýza izraelského ministerstva zdravotnictví oznamuje, že vakcína firmy Pfitzer proti Covidu zabila  „asi 40 krát vice starších lidí než by to v posledním pětitýdenním očkovacím období dokázala učinit choroba sama“, a že ve stejném období zabila tato vakcína

Smrtonosné kádrování

8. 3. 2021 Srovnatelná pohroma nás postihla jen v letech 1918 – 1920, kdy na Španělskou chřipku zemřelo v Republice Československé asi 50000 lidí. Ti tehdy byli fatálně oslabeni hladem doprovázejícím válečné útrapy jak na frontách, tak v zázemí. Situaci komplikovala také absence léků proti tomuto respiračnímu onemocnění. Jedinou známou ochranu poskytovalo všeobecně rozšířené nošení látkových roušek.

V současnosti se náš svět žene opravdu do nepěkné doby

8. 3. 2021 Příspěvků od neznámých autorů můžete najít na internetu stovky, možná tisíce. V iReportéru je nezveřejňujeme protože se domníváme, že se nikdo nemusí za své názory jednat stydět a jednak se bát postihu. Svoboda slova je zaručena Listinou základních práv a svobod, která je součástí českého právního řádu. Přes tento náš postoj dnes zveřejňujeme text

Do čeho nás to establishment svou krádeží voleb uvrhl?

Stephen Lendman:  Stižen demencí je Biden znatelně nezpůsobilý a neschopen plnit povinnosti úřadu, který zastává. Jeho zdravotní stav přejde pravděpodobně v Alzheimerovu chorobu, která jej pak už z normální lidské činnosti vyřadí beze zbytku. Psychologie definuje demenci takto: „Je to progresivně postupující ztráta rozpoznávacích funkcí, charakterizována problémy s pamětí, sníženou schopností komunikace, nesprávným úsudkem a zmateným myšlením. Demence

Na cestě ke střetu (3) aneb Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou nulové

V úvodu delší závěrečné části serie připomenu tři aspekty, o kterých bude řeč: 1) Covid-19, etnicita, genetické skupiny a migrace v přímém a nepřímém vztahu k vakcíně, e-očkovacím průkazům a migraci. 2) Genocida, co není, a přesto vede ke střetu nejenom na informačním a propagandistickém poli. 3) Poohlédnutí za oponu podporovatelů a šiřitelů dezinformace.    Covid-19 Nechce

Glosová tetralogie Lubomíra M.

1) Karel Čapek ke snaze vyrobit žurnalisty a herce na škole Založí se třeba Vysoká škola žurnalistická. Absolventi této školy mohou sice být žurnalisty v míře skoro stejné jako absolventi všech jiných škol, počítajíc v to i školu obecnou, ale rozhodně s horšími vyhlídkami. Neboť pravý, schopný, fládrový žurnalista je vždycky člověk, který zběhl z

Demokracie nebo dobře placené podvracení?

  Spolehlivě prounijní a všech nápadů z Bruselu se zastávající Euractiv přinesl pěkný článek o tom, jak má vypadat unijní demokracie. Totiž, že v každé zemi, která se nehodlá ztotožnit s „evropskými hodnotami“, hrozí trest. Nemá už záležet na mínění, zájmech a volbě lidu členské země. Ta se má poddat „zušlechťování“ neziskovkami, které sice nikdo

P.C.Roberts: Global Research se staví na obranu Donalda Trumpa

Global Research (Globální průzkum), je mezinárodně uznávaný web, který hledá pravdu, čímž pomáhá novinářům, kteří do tohoto webu přispívají, držet vládu USA přece jen v jakéms takéms stavu zodpovědnosti. A zatímco pohled na prezidenta Trumpa býval na tomto webu v mnoha směrech nepřesný a nejednoznačný, pokus Demokratů zobrazovat jej  nyní jako člověka, který své příznivce

Pirátská strana má blízko k ultralevicovému anarchismu

Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (2)   V plné verzi příspěvku je kognitivní kapitalismus představen argumentem postaveným na metafoře vytvořené spojením lidského srdce a mozku a jejich funkcí. To proto, aby ti, kteří pracují se skupinami nebo se členy strany či hnutí se mohli inspirovat při tvorbě svých argumentů, vést dialog s příznivci a

Whitney: Hrůzné novinky ze světa vakcín

Ukazuje se, že je obtížné popřít existenci přímé úměrnosti mezi masovou vakcinací a strmým růstem nemocnosti na Covid-19 v Izraeli a v Britanii. Gilad Atzmon   Představme si situaci, že by očkování proti Covidu ve skutečnosti přispívalo k rozšíření infekce spíš než k jejímu zastavení. Dovedete si představit, jaká katastrofa by to byla? Naneštěstí jsou

Rok Buvola aneb Tři dary Číně ze zahraničí

Čínský Nový rok (doslova Rolnický Nový rok) nebo Svátky jara je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Je často označovaný jako lunární Nový rok, jehož oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů.   V tomto roce 16 denní oslavy začínají 12. února, z nichž pouze prvních

Zdeněk Zbořil o Rychetského soudu: Přesné vzpomínky

„Kdyby se toho dožil jeho kolega z disentu – Václav Havel – mohl by napsat něco nového na téma ‚to jsou paradoxy!‘“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje rozhodnutí Ústavního soudu, kterým ruší část volebního zákona. Pozastavuje se nad výběrem vakcín: „Ani odborné autority nejsou schopné s určitostí říct, která vakcína je na Nobelovu cenu, a kterou

Ústavní soud a změna volebního zákona pro volby na podzim 2021

Většinové rozhodnutí Ústavního soudu zrušit ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvóru pro vstup koalice do sněmovny, aby koalicím stačilo pro vstup do poslanecké sněmovny pouze 5 % hlasů a zrušit D’Hondtovu metodu sčítání a bonusy pro vítěze voleb, může mít velmi závažné implikace pro český národ do budoucna. Není to jen snaha ovlivnit říjnové volby tak, aby Andrej Babiš

Jak to bude s levicovou politikou v době kognitivního kapitalismu?

Překotné dění ve světě mě vybízí připomenout několik aktualit a definici EU: Chudí jsou lidé, domácnosti, skupiny osob, kteří disponují tak malým objemem materiálních, kulturních a sociálních prostředků, že jsou vyloučeni ze způsobu života, který je v členské zemi, v níž žijí, považován za přijatelné minimum. Politické strany by proto měly využít předvolební možnost k vysvětlování

Politolog Zdeněk Zbořil k rozhodnutí Ústavního soudu: Mně se i zdá, že hora porodila myš

Vyjádření pana profesora Filipa a pana Rychetského, alespoň z mého pohledu, bylo takové až příliš lehkomyslné, říká Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz, který jsme převzali pro iReporter 5. února 2021 //  Ve středu jsme byli seznámeni s rozhodnutím Ústavního soudu, se změnami volebního zákona, který  má dopad na volby. Konkrétně jsme se dozvěděli jenom

Rychetský se nikdy nedočká úcty národa jako Jan Hus

Ústavní soud (ÚS) vstoupil do volebního klání o Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (PS PČR). Záměrně říkám „vstoupil do volebního klání“, protože svým nálezem vyhlášeným dne 3. 2. 2021 zrušil část volebního zákona. Tak, jak prohlásil předseda ÚS P. Rychetský: „Dospěli jsme proto k závěru, že toto nastavení je proti ústavní myšlence rovných hlasů a musí

Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě na Boží súd

Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý (Thomas Jefferson). Chci věřit, že prezident Biden zná citát třetího amerického prezidenta a hlavního autora amerického prohlášení nezávislosti Thomase Jeffersona (1743 – 1826). Chci věřit, že jeho konání v základních vnitropolitických a zahraničněpolitických záležitostech bude ovlivněno třesem z pomyšlení na spravedlnost a

Older Posts›› ‹‹Newer Posts