Go to ...
RSS Feed

03 Historie

Rekapitulace časové posloupnosti skonu kolosu na hliněných nohou aneb Jak byl zničen SSSR

Nikoli v podobě hesla, ale jako objektivní realita „zrychlení“ vesele provázelo Sovětský svaz po více než půl století jeho existence   Počátkem této politiky byl programový projev I.V. Stalin 4. února 1931 projevem „O úkolech vedoucích podniků“ na první všesvazové konferenci dělníků v socialistickém průmyslu. Řekl: „Jsme 50 až 100 let pozadu za vyspělými zeměmi.

Pravdy a lži českých dějin

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se bojuje slovem a svědomím. Ve

Nechme Rusko ať si jde svoji cestou. Bez Ruska ale není Evropa úplná

Autoři, kteří píší o Evropě, většinou mají na mysli jen západní část kontinentu. Ale zeměpisná určení nelze redukovat, i Evropa má svůj východ. Příčiny oné redukce a záměny části za celek jsou zčásti historické, způsobila je minulost. Někdy však jsou to příčiny politické, vyvolané  přítomnými politickými postoji a zájmy „zde a nyní“.   Rusové patří

Z neoficálního odsouzení činnosti československých legií v Rusku zamrazí

Konspirační teorie, tajemné postavy v mechanismu dějinných událostí, podzemní hnutí, legální vyzvědači s diplomatickými pasy a nelegálové bez takového krytí, tajné služby a jejich činnost na území cizích států… Takové příběhy rád sleduji a čtu si o nich. Většinou ty příběhy končí dobře, všichni protagonisté se nakonec objímají a slibují si, že si budou psát.

Českoslovenští legionáři na Rusi očima české historičky

Byla jsem na mnoha proslulých, slavných a krásných místech Evropy. K mým nesplněným snům patří plavba po Volze a jízda vlakem po Transsibiřské magistrále. Mám ta  lákavá místa v představách vlivem literatury, hudby, divadla, baletu i filmu. Transsibiřskou dráhu ctím i jako dlouhou část legionářské anabaze, cesty československých legionářů  z  východní fronty 1. světové války domů 

Dočká se obrození probuzení?

Historické opáčko aneb Otázka znovu aktuální. Bez úvahy o probuzení a obrození národa nelze hovořit o našich novodobých dějinách     Tyto dějiny začínají vyproštěním pozůstatků češství z trosek pobělohorské zkázy, probuzením národního vědomí z temna po ztrátě samostatnosti a svébytnosti, osvobozením od strachu a bázně a od hrozeb a zničujících koniášovských výzev jako: „Zapalte kacířské

Zapomenout je tak snadné

Limity naší zahraniční politiky   V úterý 7.12. se v podvečerních hodinách uskutečnila velmi zajímavá beseda s tématem „Limity české zahraniční politiky“. Beseda se uskutečnila u příležitosti 75. narozenin exministra zahraničí a také i předsedy Valného shromáždění OSN (2002 – 2003) a někdejšího místopředsedy vlády Jana Kavana. Dá se říci, že Jan Kavan byl největším znalcem a odborníkem

Život a smrt nenáviděného hrdiny

Wikipedie  //  Kdo byl Josef Švec? Po vypuknutí I.světové války nenastoupil do Jihlavy ke svému 81. pěšímu pluku, ale hlásil se jako dobrovolník do České družiny, která se organizovala v Kyjevě. Začínal jako velitel první čety, kde se podílel na provádění rozvědek. Během svého válečného tažení poblíž města Běrežnica přijal pravoslaví a dal si druhé jméno Georgij

Dokument: Co bylo příčinou konce obra na hliněných nohou

Jak byl zničen SSSR: „Zrychlením“ mu Gorbačov zasadil rozhodující úder   Ne heslo, ale jako objektivní realita pojmu „zrychlení“ provázela Sovětský svaz po více než půl století jeho existence. Počátkem této politiky byl programový projev J..V. Stalina dne 4. února 1931 „O úkolech vedoucích závodů“ na první všesvazové konferenci dělníků v socialistickém průmyslu. Řekl: „Jsme

Pravda nebo kariéra? Takové to bylo, takoví jsme byli …

Ve studijním roce 1949-1950  se konala  na  Filosofické fakultě University Karlovy v Praze slavnostní konference o jazykovědě. Za přítomnosti ministra školství a  s pompou, zděděnou ze středověku. Za zvuků fanfár prošel mezi přítomnými  průvod akademických hodnostářů v barevných talárech (magnificence s hermelínovým límcem), v biretech,  se zlatými řetězy, pedelové  se vztyčenými insigniemi. Důstojně prošli aulou od vstupních dveří k pódiu. Tady

Náš Den nezávislosti 

7 dní do historických parlamentních voleb ČR   //   Masaryk měl četné předchůdce a spolupracovníky a spolubojovníky   Prapory, zástupů jásot a vzruch v modravé vzpomínek dáli, my tančili, v objetí se druhem druh, skrz blažené slzy se smáli… 28. říjen je náš Den nezávislosti. Symbol vzniku svobodného státu Čechů a Slováků, obnova naší státnosti po bezmála