Go to ...
RSS Feed

01 NÁZORY

Ministr školství

Myslím ne toho ještě fungujícího, ale toho, co teprve přijde. Toho, který čím méně vlastní to, zač by mohl být ctěn i uznán, tím fanatičtěji o to uznání usiluje. A když se mu ho v dostatečné míře ať už od jednotlivce, skupiny či státu nedostává, řádí, jak koncem října 2015 řádil až téměř k požadavku

Ideál konsenzu aneb Lidská společenství spojit nebo rozpojit? 

Svět se stále více potýká s tíží všeobecné krize. A není to jen vražedná pandemie koronaviru, ničící celé národy. Souží nás i důsledky vývoje ekonomického, ekologického a etického.   Celý dosavadní vývoj naší civilizace, který směřoval k touženému většímu bezpečí, blahobytu a rozvoji, dospěl k opačným výsledkům (heterogonie účelů). Množí se projevy nesouměřitelnosti mezi přírodou

Manželství nebo partnerství?

Náš současný svět zachvátila všeobecná krize. Krize ekonomická, ekologická, etická. Zachvátila všechny oblasti života a projevuje se v každé zemi poněkud jinak, bere na sebe různé podoby   Přibyla i zhoubná pandemie. Víme, že vývoj civilizace stojí na kontinuitě dosavadních hodnot a na objevování hodnot nových. Přitom leccos, co se pokládá za pozitivní pokrok, ústí negativně

Rozděl a panuj

Nepřátelé Slovanů od pradávna podporovali každou názorovou a postojovou nejednotu Slovanů a využívali jí. Není tomu jinak ani v současné době. I dnes se vůdcové velmocí  řídí starým římským imperialistickým principem: „Divide et impera“.   Studená válka skončila  počátkem 90. let minulého století slavnostním  sjednocením rozděleného Německa, a zároveň všeobsáhlým  rozbitím všech perspektivních  slovanských států.

Mají Američané budoucnost?

Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele. Drsný pohled na problémy současné americké společnosti očima známého politologa Robertse   Mají budoucnost? Ano, ale ne dobrou. Za prvé, pro Američany je velmi obtížné získat přesné informace. Demokracie nemůže přežít, když jsou média továrnou na lži sloužící tajným záměrům a politici jsou služebníky zvláštních

Politolog Zdeněk Zbořil zapátral v archivu

„Dokonce se mi zdálo, že si je vědom své míry odpovědnosti víc než někteří jeho koaliční partneři,“ říká k jmenování Petra Fialy premiérem politolog Zdeněk Zbořil.   Co se týká vyjednávání o ministrech, připomíná: „Začal s tím Václav Havel, který jeho uplatňováním zasahoval dokonce i do složení vládní koalice. Nebohý Josef Lux by o tom

Čím víc se blíží rozpad impéria, tím šílenější jsou jeho zákony

Dostal jsem od svého starého kamaráda, takto žurnalisty Petra Adlera z Kanady jeho nový článek, který začíná slavnou Ciceronovou větou: „Čím více se říše blíží svému zhroucení, tím šílenější zákony a nařízení vydává.“   Včera jsme toho byli svědky na všech stanicích našeho čackého „hlavního proudu“. Nevycházel jsem z úžasu. Tyto stanice se nám snažily

Pravda nebo kariéra? Takové to bylo, takoví jsme byli …

Ve studijním roce 1949-1950  se konala  na  Filosofické fakultě University Karlovy v Praze slavnostní konference o jazykovědě. Za přítomnosti ministra školství a  s pompou, zděděnou ze středověku. Za zvuků fanfár prošel mezi přítomnými  průvod akademických hodnostářů v barevných talárech (magnificence s hermelínovým límcem), v biretech,  se zlatými řetězy, pedelové  se vztyčenými insigniemi. Důstojně prošli aulou od vstupních dveří k pódiu. Tady

Polemika: Jak mohou neočkovaní ohrožovat očkované?

P.C.Roberts: Jak mohou neočkovaní ohrožovat očkované? Ti jsou přece očkováním chráněni! Nebo nejsou?   V několika posledních dnech zabil 24 očkovaných fotbalistů na hřišti infarkt. https://www.infowars.com/posts/world-number-1-novak-djokovic-likely-to-face-australian-open-ban-over-vaccine-freedom-stance/  Viz též: https://www.paulcraigroberts.org/2021/11/14/healthy-top-level-athletes-dropping-dead-worldwide-from-covid-vaccination/  Kdysi svobodný národ Austrálie byl stejně jako Rakousko a velká část Evropy proměněn v donucovací gestapáckou zónu. Australské a rakouské úřady společně se západními médií prokazují nejen vymyté

Až přijde čas

Ne každý přistupuje k současné situaci v zemi odpovědně. Samozřejmě, že i mezi prostým lidem se najdou pitomci, ale daleko horší je situace u takzvaných elit a demokratů   Je docela na pováženou, když jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí, že koronavir je dobrý, protože to odnesou hlavně staří a nemocní lidé. Je doslova odporné, když

Prohra Andreje Babiše otevírá cestu k návratu polistopadového kartelu

České volby 2021 skončily reálnou prohrou Andreje Babiše. Na cílové pásce jej v říjnu 2021 přefinišoval politický kartel tradičních porevolučních stran: ODS, KDU-ČSL a TOP09   Přestože je možné, že prezident pověří Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády, realitou bude spíše opačný výsledek. Vítězem voleb je opozice. Je nutné vzít tento fakt v úvahu a poskytnout opozici, korektně a věcně, šanci

Třetí osudová osmička – rok 1968

Když generalissimus J. V. Stalin zemřel (1953) a  N. S. Chruščev odhalil zločiny “kultu osobnosti,“ (1956), nastalo v celém sovětském impériu „tání“, „obleva“ 50.  a hlavně 60. let. Byl to proces postupné liberalizace. U nás dostal název „obrodný proces“ a vyvrcholil jako „Pražské jaro“ (1968)   Současní tvůrci veřejného mínění nás přesvědčují o tom, že

Koaliční pětka: Na demokracii zvysoka kašleme!

SPD Tomio Okamury získala ve volbách 2021 20 poslaneckých mandátů, volilo ji 513 910 voličů,  což představuje 9,56% všech ve volbách odevzdaných hlasů, čímž se SPD v soutěži všech našich politických stran umístila na pátém místě a dosáhla lepšího výsledku než např. v pořadí šestá TOP 09 (14 poslaneckých mandátů), či v pořadí sedmí Piráti

Čas vyjít do ulic

Demokracie nesnáší přívlastky. Buďto je, anebo není   Zločin, který znamená zdražení energií v řádu stovek procent, nemúže zůstat nepotrestán. Tohle našim vládám nesmíme odpustit. První viníci vykonali své už před lety. Přesně v okamžiku, kdy se vláda sklonila před bruselským diktátem a otevřela český energetický trh zahraničnímu vlivu. Ten o nás od této chvíle

Vzpomínka stará třicet let. Jaká to byla volba presidenta?

Když vypukla „sametová revoluce“, octla jsem se jednoho dne na pěší zóně uprostřed našeho města. Všechny myslitelné a s chodníku dosažitelné plakátovací plochy a plošky byly polepeny ručně psanými letáky, výzvami a provoláními. Odevšad vyzařovalo vzrušení, nejisté očekávání, okouzlující vidiny, přísliby, sny. Mírný stupeň všeobecného blouznění a davové sugesce.   Po zóně se potulovaly agitační

Jaká média jsou pro Věru Jourovou medii svobodnými?

Eurokomisařka Věra Jourová často mluví o svobodných médiích (nejčerstvěji v pořadu Evropské problémy nejen s energiemi), a o potřebě tato svobodná média podporovat. Člověk poslouchá, jak jí ten termín samozřejmě a volně splývá ze rtů, a ptá se, jaká média to má komisařka vlastně na mysli?   A když ji poslouchá dál, pochopí, že má

Ferdinand Peroutka a „Hitler gentleman“

Ferdinand Peroutka byl nepochybně žurnalista velkého formátu. Jeho 4svazkové „Budování státu v letech 1918 – 1922“ patří k české novinářské klasice a slouží jako zdroj nepomíjivé dobové dokumentace.   Avšak militantní nástup německého fašismu ho svedl na nesprávnou cestu. Peroutka jako novinář si vypracoval zvláštní pojetí realismu, s kterým přistupoval k poznání a hodnocení skutečnosti.

17. listopad 1939 – před 82 lety

Málem jsme tehdy oslavili 20.výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28.říjen 1938. Ale mnichovský diktát nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938) Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250 000 Čechů přišlo v

Zdražování energií by mohlo lidi vyhnat do ulic

Musím objasnit proč je v záhlaví článku od politologa Zdeňka Zbořila použita upravená fotoska z filmu Václava Vorlíčka Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky. Věc se má tak, že v roce 1967, do něhož je páně Zbořilův text orientován, lidé běžně nechodili večer po ulicích s fotoaparáty a tak popisovaný děj nemohl být zachycen

Older Posts››