Go to ...
RSS Feed

Archives for 9. 1. 2022

Masarykovské desatero

Někteří naši znalci zjistili, že Masarykovy cíle byly „neurčité, mlhavé, neměly nic společného s realitou“. Zkusme Masarykovy hodnotové cíle shrnout do přehledného desatera a uvidíme, že pravý opak názoru uvedených „znalců“ je pravda. 1. Braňte pravdu. (Boje o RKZ, hilsneriáda, záchrana života 53 Srbů a Chorvatů, lživě obviněných z velezrady). Presidentská standarda, Pravda vítězí. x