Go to ...
RSS Feed

Mazání medu kolem úst naivních občanů


Radim Valenčík provedl na první dobrou rychlou analýzu textu programového prohlášení vlády pětikoalice a komentuje tento text.

 

K důchodovému systému: Pasáž, která mě zajímala nejvíce. I ta mě příjemně překvapila, pokud jde o sliby. „Připravíme návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné, základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu.“ – Zde mělo být pojmenováno, o jaké složky se jedná. Ale patrně to má vyplynout z následujícího, kdy se hovoří: „Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí.“ – To je v pořádku. Pak by v logice věci první hlavní složka měla být „nezásluhová“, tj. jednotná testovaná dávka. Rozdělení v terminologii Maláčové na nultý a první pilíř. Tím by měla začít každá reforma.

Nerozumím však, co se chápe pod „dobrovolnou složkou“: „Dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu inspirovaná zahraničními zkušenostmi.“ Následně se totiž říká: „Zachováme a budeme podporovat soukromé penzijní spoření.“ – To by znamenalo, že „dobrovolná složka“ je druhý pilíř, ale současná vláda to chce skrýt? Možné to je. Ale zavedení druhého pilíře předpokládá vyvedení významných prostředků z pilíře prvního. K tomu vyvstává i otázka, jak chápat tuto formulaci: „Podpoříme dobrovolné penzijní spoření, např. ve formě účtu dlouhodobých investic.“ – Tak je to ten druhý pilíř? Je ta „podpora“ chápána jako možnost neodvádět částku penzijního pojištění do průběžného systému? Pokud to chce vláda udělat, tak formulace, které použila, jsou prostě podrazácké.

Jak potom chtějí splnit další sliby? Například:
– „Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.“
 „Do náhradní doby vrátíme dobu studia.“
„Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů.“
– „Zvýšíme vdovské a vdovecké důchody.“

To vše jsou dobrá předsevzetí, ale zcela nesplnitelné v případě snahy prosadit druhý pilíř. Ale v prioritách vládního prohlášení se říká: „Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.“ – Tak doufejme, že to vláda dodrží a žádná devastace penzijního systému nás nečeká. Toto není špatné: „Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.“ – To prosadili lidovci. Mohlo to být i více. 1 % není téměř nic. Toto je ovšem nutno uvítat. „Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované roky.“ – Pokud by v tomto směru vláda něco udělala, mohla by tím napomoci nejen stabilizovat penzijní systém i přispět k hospodářskému růstu.

Doufám, že při projednávání ve Sněmovně se vše vyjasní. Podpoříme dobrovolné penzijní spoření, např. ve formě účtu dlouhodobých investic.

Radim Valenčík

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prohlaseni-vlady-prioritami-je-orientace-na-eu-a-nato-ci-stabilizace-verejnych-financi-40383278

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *