Go to ...
RSS Feed

Řekni, kde ty kytky jsou


P.C.Roberts: Kde jsou ty kytky dnes?

 

Paul Craig Roberts, americký publicista

San Francisco, město které jsem znal, je zničeno. Tam, kde kdysi zářily květy, je dnes špína, zaplavující ulice až po jejich okraje. Exkrementy, injekční jehly, zločin. Otcové města, spolek bělošských liberálů a sexuálních zvrhlíků, zde zlegalizoval krádeže, páchané černochy, až do výše 950 dolarů na osobu. Je to prý forma odškodného. Takže příslušníci ochranek, manažeři a majitelé obchodů bezmocně přihlížejí, jak jim bandy odnášejí z regálů vše, co unesou.. A není tedy divu, že mnozí z majitelů těchto obchodů raději spustili rolety, než aby přihlíželi tomu, jak se jejich majetky přeměnily v distribuční centra. Rabování se dnes přes zátoku rozšířilo až do čtvrti Walnut Creek. Když jsem byl studentem univerzity v Berkeley, byl Walnut Creek obytnou oblastí vyšší střední třídy. Dnes zde bandy rabujících, čítající až 90 členů, napadnou obchod a vyčistí jej do poslední jeho položky. Viz:  https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/11/21/nordstrom-looting-walnut-creek-follows-looting-union-square/8710615002/. Nebo: https://www.unz.com/jderbyshire/america-is-becoming-a-lawless-society/ 

A co udělají příště? Příště napadnou hotel a vyrabují všechny jeho pokoje i s majetkem hostů, jak se např. v osmdesátých letech stalo v jednom z hotelů na pláži Copacabána v Rio de Janeiru. Stejná událost může v nejbližší budoucnosti potkat i nás. Vždyť Demokraté už dnes umožňují rabování a vypalování obchodních center ve městech, která ovládají, a svědectví o tom vám rádi poskytnou obyvatelé New Yorku, Chicaga. Minneapolisu, Seattlu, Portlandu i Atlanty. Demokraté a další hlupáci tvrdí, že nejde o nic jiného, než o proces odškodnění či kompezace v procesu tzv. multikulturalizmu, jenž předpokládá privilegia pro osoby černé pleti. Osoba pleti bílé, která cosi ukradne v krámu, je trestně stíhána, a to i když hodnota zboží, které ukradla, zdaleka nedosahuje částky 950 dolarů, do které může v San Franciscu beztrestně krást zloděj barvy jiné.

Multikulturalizmus vyžaduje opačnou diskriminaci, to je diskiminaci v neprospěch bílých, i pokud jde o přijímání studentů na univerzity, lidí do zaměstnání či možnosti jejich kariérního postupu v něm. Běloši též ztrácejí právo na sebeobranu. Jestliže černoch napadne bělocha, jde o napadení, avšak jestliže běloch napadne černocha, jde o rasizmus a zločin z nenávisti. A stejná obvinění míří proti bílým, když se pokoušejí prosadit právo, či chránit svůj majetek.
Multikulturalizmus si též žádá zrušení vzdělanostních a výchovných standartů v požadavcích při přijímání žáků do škol či v požadavcích při přechodech na vyšší stupně vzdělávání. A to s tím výsledkem, že všechny tyto standarty byly sníženy, a tzv. kmenové střední školy prvního stupně byly zrušeny, protože jejich standarty byly příliš „výlučné“. Takže dnes se kmenová škola už v ničem neliší od jakékoli školy jiné.
Multikulturalizmus si též vyžádal přepsání americké historie a vyžádal si i destrukci společenské jednoty a soudržnosti. Proces asimilace a přizpůsobování byl utnut a požadavek národní jednoty ustoupil požadavkům Babylonské věže. Americký lid už neexistuje. A Babylonská věž není samozřejmě vlast.
Multikulturalizmus se zkrátka prokázal být destruktivní silou. V ničem neobohacuje kulturu, ale ničí ji. Americké hodnoty už neexistují, a jak univerzity, tak média, čili instituce totálně závislé na svobodném vyjadřování a otevřené diskuzi, už oba tyto požadavky zavrhly a degenerovaly do propagačních orgánů, podporujících oficiální narativy, tak jak tomu bylo ve stalinistickém Rusku a nacistickém Německu. 

V průběhu svého života jsem pozoroval pomalou, ale zato vytrvalou destrukci Spojených států. Má vlast nebyla nikdy dokonalá, ale měla ústavu, která chránila občanské svobody, a měla občany, kteří měli morální vlákno.

Kde jsou tyto věci dnes?

Překlad Lubomír Man

Zdroj: Where Have All the Flowers Gone? (12/2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *