Go to ...
RSS Feed

Zle, matičko, zle, Švarcemberci zde.  Jeden, ten je jenerál a druhý je kardinál


Číslovka na fotce v záhlaví není věk vyobrazeného politika, ale počet dní do prvního volebního dne letošních parlamentních voleb

 

V redakci jsme uznali, že i starší texty osvědčených autorů mohou být v současné předvolební informační euforii zajímavé a podnětné. Proto má co říci i paní profesorka Kučerová  //  Těmito slovy začínala jedna z politických písniček Karla Havlíčka Borovského po  r.1848,  když  vídeňská vláda zmařila naděje  na demokratickou ústavu. To ovšem tehdy demokrat Havlíček nemohl tušit, že přijde  Schwarzenberg třetí, a ten že bude chtít být president. Co o tomto presidentském kandidátu  víme?

Karel Schwarzenberg je nositel tradic pobělohorské šlechty, stoupenec katolického klerikalismu, prosazovatel církevních restitucí, zastánce  protičeských nároků  denacifikačně odsunutých Němců .Jako příslušník jedné rodové větve dal se v dospělosti adoptovat i větví druhou, aby si pojistil dědictví po obou. To pak v restitucích také získal. Vlastník  obrovských pozemkových držav v Rakousku, v Bavorsku, ve Švýcarsku a na území ČR, je nejbohatším mužem ve střední Evropě./ Přitom neváhá žádat státní dotace např. na opravu svých bohatě výnosných rybníků. / Není Čech, je Boehme, příslušník  šlechty, usazené na českém území. Kromě  pozoruhodných restitucí má za sebou i neméně pozoruhodné privatizační /Becherovka, Nadace Bohemia/ a politické  machinace /Causa Čunek/. Společenský status, původ a bohatství jej legitimují k účasti v mocné nadnárodní elitářské  skupině Bilderberg, jejíž členové se zabývají  velmi kontroverzním  koncipováním budoucnosti světa, Nového společenského řádu.

V době před převratem 1989 se na jeho zahraničním  sídle scházeli  disidenti, bylo  tu dokumentační středisko,  přepisovala se historie v zájmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. apod. Po převratu se odebral do Prahy jako kancléř a poradce presidenta V.Havla. Prošel stranami US-DEU, ODA , KDU -ČSL,  Zelených, nakonec si s pomocí M. Kalouska založil stranu vlastní – TOP O9.   Již  podruhé  zastává ve vládě vytoužené místo šéfa diplomacie. Jeho angažmá v této roli  se jeví jako loajální  služba mocným a nejmocnějším. Tu Německu, tu  odsunutým Němcům,  tu Bruselu,  tu  Izraeli. Proti  pozorovatelské  účasti Palestiny  v OSN hlasoval , jediný z EU , s USA a hrstkou jejich satelitů téměř proti celému světu . Pro  Spojené   státy prosazoval  radar, proti Srbsku  proti většině států EU i OSN uznání  samostatnosti narkomafiánského  Kosova.   Hlasoval za válku v Afganistanu, projevuje negativní  postoje  vůči  „podezřelým“ státům,  Barmě, Rusku, Kubě…Otázku českých národních zájmů přitom neřeší. V nedávném předvolebním pořadu dokonce zpochybnil mezinárodní historickou legitimitu poválečného  denacifikačního odsunu německých menšin a znevážil osobnost presidenta Beneše a čsl. vlády.

Jako  předseda strany TOP O9 a místopředseda koaliční vlády, řečené „vláda rozpočtové zodpovědnosti“  , spoluodpovídá za církevní restituce, zvyšování DPH, zpoplatněné zdravotnictví , školství, za penzijní reformu, za škrty v sociální oblasti, za všechen hospodářský, politický, mravní a kulturní marasmus země. Ale pozoruhodným reklamním či propagandistickým trikem  volební kampaně se podařilo z K. Schwarzenberga udělat  „osobnost“, která je zcela nezávislá na svém politicko- názorovém a funkčním zařazení.  Nejeden  představitel  kulturní i akademické obce v něm vidí  na výsost  noblesního,  kultivovaného člověka překypujícího šarmem  a dobrotou srdce. Jak je taková zaslepenost možná?

Schwarzenberg je především muž „velkého světa“. Ví, jak to tam chodí.Má odzbrojující sebevědomí, umí se oblékat, vystupovat, má vynikající kontakty a  konexe, urozené příbuzné i mezi korunovanými hlavami, těší se prý mezinárodnímu věhlasu, může nám pomoci opustit „malé poměry“ a  najít cestu   tam –  do“ Velkého  světa.“ Nu, nevolte ho!

Schwarzenberg je ovšem už v letech, usíná dokonce na veřejných zasedáních, je popleta, špatně artikuluje, občas mu není rozumět…Aleto mu přece nemůžeme mít za zlé. Našinci by to sice neprošlo, ale On? On je tím tak lidský, tak autentický, tak hoden našich sympatií! A umí s našinci  pohovořit  dobrácky, prostě a bodře, někdy, pravda, trochu obhrouble, frivolně a cynicky. Ale neprojevuje nám tím svou důvěru? Není to přímo pohádkový „knížepán“? A  předvolební kampaní okouzlená bájetvorná představivost  připouští jen Dobromila a Krasomila, vytěsnila Kazimíra a Kazisvěta. Jistě se chudáka zastane, pomůže. Nu, jak ho nevolit?

Ale K. Schwarzenberg má i jinou, zvláště pozoruhodnou masku. Je očividně ,„pankáč“. Ve volební kampani  má v erbu svou hlavu s účesem, zvaným „číro“.Tahle maska se líbí hlavně mládeži. /Starším chybějí informace./ Hlavu „s čírem“ si dala na své první album britská skupina  Sex pistols  r.1975. Iniciovala punkové hnutí jako revoltu proti establishmentu, proti vládě jejího veličenstva, proti vládním garniturám, proti normám společenského chování. Není to pikantní a přitažlivé a „sexy“, když my máme revoltujícího pankáče představitelem establishmentu,  předsedou  sociálně bezohledné strany a místopředsedou asociální a všeobecně odsuzované vlády?  A  ctíme ho  nadto jako představitele vybraného bontonu a tradičních ctností? Členové punkové skupiny Sex pistols odmítli z principu r. 2006 oficiální uvedení do Rokové síně slávy /v Clevelandu v Ohiu/. To náš „pankáč“ ve vládě se žádné oficiálnosti nebrání, naopak, je jejím nositelem, vytváří ji, realizuje se v ní. Takovou masku  někteří označují latinským slovem simulacrum, což znamená  obraz, sochu, napodobeninu, přelud, stín, přetvářku. Které z těch synonym bychom vybrali? Přetvářku, zajisté, a nehoráznou. A přece ho budeme volit?

A na závěr další maska, tentokrát pro starší. /Tady zase mladým chybějí informace a zkušenosti/. K. Schwarzenberg se v nedávném dopise všem voličům  vyznal, že se hlásí „k  tradicím masarykovským“  Nic  nemůže více překvapit.  Máme věřit, že se „knížepán“ ztotožňuje s prvorepublikovou pozemkovou reformou, se zrušením šlechtických výsad a titulů, s projektem odluky církve od státu, s takovými  integrujícími a inspirujícími hodnotami naší historie jako bylo husitství a národní obrození, s odbojem proti Rakousku-Uhersku, s budováním republiky, která měla být humanitně , nikoli liberálně demokratická?  Maska masarykovce je zcela falešná a lživá, naši předkové by řekli „obmyslná“. Zaslouží si K. Schwarzenberg stát se českým presidentem? Kdo prohlédne masku /masky/ a objeví skutečného  vypočítavého ultrapravicového politika bez všech ohledů a skrupulí? Zvítězí zaslepenost? Může být osudná. I  toho prvního Habsburka si neprozřetelní Češi zvolili svobodně a dobrovolně. Vzpamatujeme se, dokud je čas a budeme volit kandidáta, který reprezentuje laický stát, demokracii a republikánské hodnoty  nikoli hodnoty aristokratické a teokratické? Abychom nemuseli zpívat s Havlíčkem, Zle, matičko, zle. Švarcemberci zde…

Prof. PhDr. Stanislava  Kučerová, CSc.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *