Go to ...
RSS Feed

Šílenství davů přichází po Podivné smrti Evropy


Už jen 59 dní zbývá do voleb   //   Naše doba propadla masovému šílenství. Aktivisté politické korektnosti nás nutí skákat a tancovat podle jejich not. Přikazují nám věřit neuvěřitelným nehoráznostem, které většina odmítá

 

Ve výborném, čtivém překladu A. Tomského vychází v nakladatelství Leda kniha Šílenství davů renomovaného britského autora Douglase Murraye, kterého u nás známe z díla Podivná smrt Evropy. „Naše doba propadla masovému šílenství…Něco se pokazilo a je nejvyšší čas, abychom se zamysleli nad hlubšími příčinami… Aktivisté politické korektnosti nás nutí skákat a tancovat podle jejich not… Přikazují nám věřit neuvěřitelným nehoráznostem…, které většina odmítá.“* Tak uvádí autor svoji knihu Šílenství davů, ve které se věnuje problémům, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Murray ukazuje na příkladech čtyř skupin (žen, gayů, trans a rasových menšin), jak lze v současné politice zneužít ženy a menšiny, jak se tato problematika promítá do sdělovacích prostředků i do lidského soužití, a jak konstruuje novou morálku. „Stát se dobrým člověkem podle nového náboženství vyžaduje hlásat a velebit boj za jejich osvobození.“* Paradoxně se nejedná o osvobození v zemích, kde jsou tyto skupiny pronásledované nebo mají omezená práva (autor uvádí např. Írán), ale v zemích, kde jsou rovnoprávné, či spíše protěžované.

Současní aktivisté západního světa zprofanovali pojem liberální demokracie, neboť svou ortodoxní, s náboženským fanatismem hraničící, orientací na požadavky menšin, přestává být demokracií, tj. vládou lidu, a tedy většiny, a zároveň je neliberální, protože netolerantní k odlišným názorům. Na mnoha příkladech autor ukazuje, jak likvidační, profesně i společensky, může být v západní společnosti nepodvolení se dogmatu nového masového šílenství. Tím podle autora připomíná marxisty, jen dělníky nahrazují nové privilegované menšiny a ženy. Autor popisuje paradoxy a protimluvy šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum, a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout politickou korektností, jež je naprosto scestná. Murray ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné, a kdy už jsme jednoznačně na cestě k šílenství. Na straně „progresivistů“ vystupují v kapitole Vliv technologií globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”*. Českého čtenáře střední a starší generace zase osloví zasvěcený pohled na marxistické kořeny soudobé tzv. liberální teorie v kapitole Intermezzo – Marxistické základy.

Autor rozebírá „zmatené názory a protimluvy“*, které „napadají absolutní základy, na nichž svět stojí“* na řadě absurdních, ale skutečných příkladů především z angloamerického akademického prostředí. Jsou to příběhy, ze kterých mrazí. Murray varuje, že „váhavý a tolerantní diskurs byl nahrazen dogmatismem, který sám sebe označuje za liberální“*, a konstatuje, že „místo pokory se dnešní mstivý liberalismus opírá o dogmatickou jistotu své víry a podrývá svobodnou výměnu názorů, dokonce hrozí nebezpečí, že ji zlikviduje“* Kdysi Mráz přicházel z Moskvy. Kniha varuje, že nyní by nám to mohl zavařit Západ, protože „jednou se musí prozradit, že místo řešení nabízí cestu do blázince, a společnost si uvědomí, jaké šílené náklady za ni musí platit“*. Jordan B. Peterson, autor známý i z českých překladů říká: „Douglas Murray vede statečný boj za svobodu projevu. Podává pravdivý, výstižný pohled na nejrozporuplnější problémy dneška.“ A Barbara Kay v National Post to shrnuje: „Murray se prodírá houštinou novodobých nesmyslů na téma sociální spravedlnosti a hlasitě vyslovuje, čemu věří 95 procent z nás, ale bojíme se to říct. Čtěte Murraye.“ Protože slovy Bernarda-Henri Lévyho „Ať už s ním souhlasíme, anebo ne, Douglas Murray je jedním z nejdůležitějších veřejných intelektuálů naší doby.“

Není to letní čtení k vodě, i když se čte jedním dechem. Nebo možná právě je, protože kdy a kde jinde máme čas se zamýšlet nad důležitými otázkami našeho světa? Kniha asi zatím nebude patřit k povinné literatuře v hodinách občanské výchovy a vlastně je to dobře. Pomlouvané, nedoporučované nebo zakazované knihy se vždycky četly více. Závěrem se můžeme jen dohadovat: Zachová si naše společnost zbytky zdravého rozumu i s ohledem na marxistickou zkušenost v minulosti, nebo se přidá k šílenství davů progresivistů?

* Všechny citace jsou z knihy: MURRAY, Douglas. Šílenství davů. Nakladatelství LEDA, spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-7335-719-1. [The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity (2019)] Překlad Alexander Tomský. Vydáno s podporou Nadace PPF a Občanského institutu.

Zdroj: https://radkajohnova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774134

Radka Johnová
9. 08. 2021

Autorka absolvovala VŠE v Praze (Ing., PhD.)
Profesně se věnuje art marketingu, učila na ČVUT,
přednášela na VŠE, FF UK a na řadě zahraničních univerzit.
Nyní v důchodu, učí externě. Sleduje politiku a (právě proto)
nikdy nebyla členkou žádné politické strany.
Nemá ráda cenzuru, a to ani pod eufemistickým
názvem politická korektnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *