Go to ...
RSS Feed

Jedna z definic výrazu Epilog říká, že jde o část díla uzavírající děj …


Do voleb je dnes uz jen 72 dní  // … ale může také vysvětlovat to, co zůstalo nejasné

 

Jedna z rozšířených definicí slova epilog praví, že se vždy jedná o část díla, která nějakým způsobem uzavírá a shrnuje celý předcházející děj. Může také vysvětlovat to, co zůstalo nejasné, nebo přiblížit další osudy hlavních postav. Běžně se používá i přenesený význam slova epilog, kterým se označuje konec nějakého děje nebo závěr procesu či události. Příběh Covid-19 ještě delší dobu neskončí, obdrží nové varianty a jeho konec překvapí mnohé. Covid-19 představuje trojboj párů, průmyslů a kapitálů: Tradičního vojenského, moderního farmaceutického a novodobého digitálního. Vítěz trojboje bez pochyby určí pravidla hry v nové době a novém systému a dovolí rozpravu občanů nad poraženými vůdci systému současné demokracie lži. Zkorumpovaný a zadlužený stát, zásadní změna (proměna) v myšlení společnosti, změny (proměny) kognitivních funkcí člověka a systémová krize vzdělání a výchovy představují totiž pro zmíněný jeden celek ideální podmínky pro revoluci. Povel k revolucím se obyčejně dává z bezpečného místa, ve stínu a z dálky. Námi viděné elity jsou loutkami, prostředkem ke klamání, zaměstnání veřejnosti vedlejšími věcmi a k vyčištění cesty nepoučitelnými občany.

Demokracie lži totiž nemá šanci na dlouhý život. Proč? Lež má krátké nohy, nese s sebou batoh se zátěží z nestrávené minulosti, nekontrolovaných emocí, polovzdělanosti a hladu z frustrací a planých přání o budoucnosti bez vize. V kontextu ale představuje trojici napomáhající změně (proměně) systému: 1) Nemožnost zveřejnit skutečný původ Covid-19 již proto, že se jedná o politizovaný a sofistikovaný instrument v boji o život a na smrt přežitého systému. 2) Politikaření při registraci východních vakcín v EU a USA, které můžeme každý den sledovat, vede k regionalizaci významu EMA, FDA a podobných západních institucí s mnoha následky zabalených v tichu. 3) Přichází doba, kdy státní moc, nucení a diskuze o Covid-19 ztrácejí na síle a množství lží a výmyslů roste. Proto stoupá nevěrohodnost, agresivita a ochota moci segregovat společnost, obětovat vlastní hodnoty a národní identitu. Dokazuje to i mnou v lázních pozorovaný tzv. dlouhý Covid-19. 

Tím se označuje zvýšení hladiny protilátek s krátkodobou ochranou bez zvýšení ukazatele dlouhodobé ochrany. Někteří post-Covid-19 pacienti si stěžovali na zvýšení protilátek 8–9 měsíců po nemoci. Nebudu se rozepisovat na toto téma, které v podstatě znamená, že někde ve vás visí Covid-19 a šíří se. K takovému stavu dochází, když imunitní systém virus úplně nezabije, zůstává v lidském těle, dokud není aktivován a nezačne se množit. Proto také nevede bezprostředně k smrti člověka. Vím něco o lékařské etice, proto si dovoluji hodnotit požadavek na povinné očkování v takové nejisté situaci jako obtížný a sporný již proto, že základní principy očkování a z něho vplývající konflikty, včetně nevylučitelného a neprozkoumaného křížení Covid-19 s jinými viry nejsou toho času veřejně a věcně diskutovány. Pokud jde o očkování, státní moc vědomě předstírá, že je bezpečné a že pojistkou proti onemocnění a šíření viru. Ve skutečnosti při použití kritérií používaných v analýzách rizik nic takového neexistuje. Za to existuje vyšetřovatelská otázka bez oficiální odpovědi: Jak může neočkovaný člověk ohrožovat očkovaného tím, že by ho mohl nakazit nemocí, proti které je očkovaný očkován? 

Než se státní moc vzpamatuje z otázky a najde odpověď, bude oficiálně vyhlašovat prémie pro očkované, ovlivňovat rozhodnutí pomocí materiálních, cestovních a jiných výhod a segregovat. Tím se státní moc dostane na vrchol neprofesionality, vědomého klamu ze strachu ztráty moci, nezodpovědnosti vůči občanům, neznalosti věci a na cestu k trestu. Ten bude oznámen ihned po ohlášení konce trojboje, protože žádná skutečná revoluce se neobejde bez krve a odstranění svědků, a česká sametová revoluce, patřící do skupiny her na revoluci, se ve světě nehraje. Proč by měl být údajně vyléčený člověk očkován, pokud po nemoci nevytvoří protilátky? Proč máme věřit časovému údaji, tj. době po prodělaném onemocnění více, než kontrole protilátek?

Pokud jsem správně informován, v ČR se obecně nekontrolují protilátky, jejich kvantita a kvalita. Obvodní lékaři asi nemají jejich kontrolu ani v poslední metodické příručce. Za to ji mají nejen v Ruské federaci ale i v jiných státech, kde se protilátky kontrolují. Podle veřejně dostupných dat Covid-19 si vyžádal 4 miliony lidských životů a více než 180 milionů onemocnění. To mj. znamená, že existuje mnoho potenciálních obětí, že infekce neopouští tělo a Covid-19, mutace a jiné pokračují ve své destruktivní práci i přes protilátky, vakcíny a rehabilitaci. 

Jednou z mála útěch pro občany představuje skutečnost, že Lomonosovové, Mozartové, Wichterlové, Reslové a podobní se rodí bez ohledu na financování, na státní moc a její přání. Jsou produktem kvality populace, kombinací tvořivosti a vzdělanosti kterou si nemůže žádná vláda a žádný občan koupit. Ani takový bohatec, který může beztrestně privátně létat do vesmíru a je pak oslavován pomateným davem ctitelů při trestu za překročení rychlosti na dálnici.

Jan Campbell,
vybráno a kráceno z rozsáhlejšího materiálu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *