Go to ...
RSS Feed

Po Koněvovi už vadí pražským Pirátům i Alois Jirásek


Volby za 129 dní. Pečlivě vybírejte komu dáte svůj cenný hlas!

 

Vedení hlavního města Prahy, které je v rukou Pirátů, ve vší tajnosti chystá bezprecedentní přesun pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí:
– současné umístění, které je v souladu s původním záměrem tvůrců, je na náměstí dominantní, což bylo záměrem tvůrců – vyjádřili tím úctu k Jiráskovu odkazu
– plánovaný přesun pomníku k domu, ve kterém Alois Jirásek žil a zemřel, by pomník výrazně upozadil, a to do té míry, že by již pomník nebyl dominantou náměstí, ale stál by na nevýrazném, snadno přehlédnutelném místě
– Národní památkový ústav přemístění jednoznačně odmítl!
– s přesunem nesouhlasí ani pan Benjamin Fragner (syn jednoho z autorů pomníku), neboť je v rozporu se záměrem tvůrců!

Alois Jirásek, i přes brutální zneužití komunistickým režimem, kterému se již nemohl bránit, stále patří mezi natolik všeobecně známé osobnosti českého umění a historie (nezapomeňme na jeho odvážný a zásadní postoj v době první světové války, který vybudil domácí veřejnost z letargie způsobené vyčerpávajícími lety války a významně přispěl ke vzniku Československa), že si zaslouží, abychom o jeho odkaz a památky na něj řádně pečovali. Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR.

Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován – řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit – neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod. Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí. To je přece primární úkol při správě města – ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!

Podivná americká společnost, které nemůžeme rozumět, prožívá období strhávání soch svých předků a světových velkánů. Z podstavů se poroučeli Francis Drake i Williaem Gladstonem, George Washington, Kryštof Kolumbus, Charles Darwin a celá řada dalších. Absurditou je, že padla socha generála Granta …

Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR. Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován – řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit – neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod. Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí. To je přece primární úkol při správě města – ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!

Aleš Kadeřábek,
autor petice

Spolupracovník redakce přidal ke zveřejněnému textu petice ještě následující poznámku: 
Podobným způsobem byla zlikvidována pamětní deska paní Hany Benešové na domě č.p.108 na Loretánském náměstí v Praze – Hradčanech, i další. Odstraněna při rekonstrukci domu, znovu neosazena…
https://www.pametni-desky-v-praze.cz/2020/10/15/benesova-hana-na-dome-cp-108-na-loretanskem-namesti-v-praze-1-hradcany/
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Pametni-deska-H-Benesove-171013.htm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *