Go to ...
RSS Feed

Ústavní soud a změna volebního zákona pro podzimní volby 2021


142 dny do voleb  

//  Většinové rozhodnutí Ústavního soudu zrušit ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvóru pro vstup koalice do sněmovny, aby koalicím stačilo pro vstup do poslanecké sněmovny pouze 5 % hlasů a zrušit D’Hondtovu metodu sčítání a bonusy pro vítěze voleb, může mít velmi závažné implikace pro český národ do budoucna. Není to jen snaha ovlivnit říjnové volby tak, aby Andrej Babiš nemohl po volbách v říjnu 2021 sestavit vládu. Jak řada politologů píše, nelegitimní pokus o ovlivnění podzimních voleb je ve skutečnosti snahou o destabilizaci politického systému s dosahem na destabilizaci státu. D‘Hondtova metoda a bonusy pro vítězné strany byly zavedeny hlavně proto, aby bylo snadnější vytvořit parlamentní většinu, která je potřebná pro stabilitu, efektivitu parlamentu a pro demokratickou politiku. Atomizovaný parlament přímo demokracii ohrožuje. V případě odstranění zmíněných pojistek bude dosažení většiny mnohem obtížnější, ne-li nemožné. Dá se realisticky předpokládat, že budou vznikat nové malé strany s velmi specifickými úzkými zájmy. Jejich koalice v parlamentu budou mít potenciál blokovat jednání o čemkoli, co nebude v jejich zájmu, a naopak prosazovat zákony proti potřebám a zájmům většiny národa. Vůbec je divné, že strany mohou před volbami dělat koalice. Veřejnost pak těžko může kontrolovat jejich program a jejich plnění. 

Vstřícnost EU k stále rostoucímu počtu menšin, včetně imigrantů, a záměrné potlačování historické a kulturní identity národů, trvalý nedostatek důkladného vzdělání historického a demokratického i nedostatek povědomí o národních zájmech… V tomto kontextu se krok Ústavního soudu dlouhodobě jeví jako tendenční v souladu s vnitřními i vnějšími tlaky, které oprávněně můžeme považovat za nedemokratické. Je velké nebezpečí, že koalice malých stran v parlamentu mohou skrytě a nepozorovaně vytvářet podmínky pro přijetí různých tlaků z EU, které nejsou v zájmu kulturní, sociální a vzdělanecké úrovně českého národa, ba ani v zájmu stability českého státu. Každý malý národ ví, že jeho celková úroveň vyrostla hlavně z vlastního vytrvalého úsilí a že zásahy zvenčí málokdy přinesly prospěch, ale často tragédie. Poučení z historie bylo vždy nesmírně důležité a EU nám tuto možnost, v zájmu budování jakési říše nerovnoprávných názorů, chce vzít ve formě přepisování dějin, a to i ve školních učebnicích. 

To se týká i jejího záměru prosadit zrušení Dekretů Edvarda Beneše z r. 1945 s argumentem, že do EU nepatří. Zrušení Benešových dekretů by jistě znamenalo majetkové restituce sudetským Němcům, ačkoli několikrát bylo dohodnuto, že minulost je již uzavřená. Zapomnělo Německo a ostatní západní státy, jaká kolektivní zvěrstva napáchalo Hitlerovo Německo národům Evropy rozpoutáním dvou světových válek? Dnes se politika EU začíná jevit spíše jako snaha Německa, jejího nejsilnějšího člena, pokračovat v politice jeho expanze. Nevědí vůdčí osobnosti, že před Hitlerem bylo Německo demokratické a zvrat nastal neskutečně rychle a úspěšně i v důsledku malé znalosti historie u samotných Němců i vzhledem k jejich inklinaci k velikášským ideám a pohrdání menšími národy? 

Nepozorují, že se některým potomkům těch, kteří s Hitlerem kolaborovali, stýská po ztracené moci a majetku, odňatém jim mezinárodními institucemi a smlouvami po konci druhé světové války? Zkoumá někdo, zda se do funkcí v EU dostávají jen lidé s demokratickým přesvědčením? Vědí, že respekt k národům, k jejich kultuře, identitě a integritě je jedním z atributů demokracie? V tomto ohledu ekonomický liberalismus a neoliberalismus jsou mnohem bližší fašismu než demokracii. Nehledě na formální nelegitimitu týkající se změn volebního zákona pro podzimní volby u nás, jen v kontextu zmíněných skutečností v této úvaze, by mohlo být nahlíženo na rozhodnutí Ústavního soudu změnit volební zákon jako na vlastizradu. 

PhDr. Marie Neudorflová,
historička a politoložka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *