Go to ...
RSS Feed

Kam chce vést Bezpečnostní informační služba (BIS) naše školství?


Plukovník Koudelka

Dověděli jsme se nedávno, že pan Koudelka, ředitel BIS (Bezpečnostní informační služby), obdařil ministra školství novými směrnicemi pro výuku českých dějin. Užasli jsme. Naposled se něco podobného  událo za protektorátu (1939 – 1945). Tehdy se Gestapo (německá tajná státní policie) rozhodlo usměrnit výuku českým dějinám na našich školách. Přirozeně v duchu německé nacistické ideologie. Výběr českých učitelů byl tehdy vysílán do kurzů výuky dějepisu ve vzdělávacích centrech v Říši. Vědělo se, že změnit výklad dějin ve vědomí učitelů není úloha krátkodobá. A tak na dobu, než si dostatečné množství učitelů  nové pojetí osvojí, byla výuka dějepisu na školách zrušena vůbec. Mám o tom doklad, několik výročních  vysvědčení z gymnázia v době protektorátu. V rubrice Geschichte (Dějepis ) se  místo známky píše: Wurde nicht unterrichtet (Nevyučovalo se). Od té doby uběhlo 80 let. A je  tu nová nespokojenost s dějepisem u  našich nadřízených a „nové“ směrnice k výuce dějin. Tentokrát od ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS).

Panu řediteli BIS se nelíbí hned  kapitoly o našich počátcích v nové době, o národním obrození a o starostech o český jazyk, o panslavismu, o vlasteneckém  básníku F. L. Čelakovském. Nelíbí se mu, že básník napsal „Ohlasy písní ruských“ a „Ohlasy písní českých“.  A my, co si leccos pamatujeme, v těch „nových“ směrnicích poznáváme onu starou protektorátní ideologii, která zbavovala  národ identity a práva na samostatnost a  svébytnost kulturní i politickou. Takže kam se podle BIS  máme  vracet? Před národní probuzení a obrození? Tedy k Bílé hoře?  Neměli jsme se  tenkrát podle mínění  BIS a podle požadovaných „nových“ směrnic  pobělohorskému útlaku vzpírat? Měli jsme se  bez námitek odnárodnit a asimilovat s cizím jazykem a s cizí kulturou? Neměli jsme prožívat žádné probuzení a obrození?

Ale  vždyť naši předci  právem  a spravedlivě zápasili o  národní bytí, o udržení  identity, o svobodu a samostatnost. Proč na to máme zapomenout? Nejsou to i naše dějiny?  Nebyl to zápas o svobodu  a samostatnost i pro nás?  A  my se o tom  nemáme ve školách  v dějepise učit?  Máme to všechno vynechat, přeje si pan Koudelka,  ředitel BIS. To všechno je  podle něho záhodno  z dnešní výuky vypustit. Občan  se nestačí divit. Žasne. Ale ne nadlouho. Vždyť to známe z historie. Pan  ředitel BIS neříká nic nového. Pravdy a lži ve výkladu dějin provázejí  český národ od zmařeného stavovského povstání v 17. stol.  nepřetržitě.  Pravdy a lži se u nás opakovaně  střetají po staletí. Střetají se i dnes, ve století 21. Čí zájmy chce svým „novým“ výkladem dějin propagovat  dnešní BIS?  Vidíme, že to nejsou  zájmy českého národa, mají-li se zamlčet významná období jeho cesty dějinami mezi ostatními národy. „Nové“ pojetí dějepisu je chce zrušit. Vynechat. Vypustit. Jako by ta období  nebyla. Obrození a obrozený národ je třeba zrušit. Tak si to myslí představitelé naší současné Bezpečnostní služby.  A proto také pan prezident nechce pana Koudelku povýšit.

Stanislava Kučerová
V záhlaví textu použit snímek z Krejčíkova filmu Vyšší princip

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *