Go to ...
RSS Feed

Archives for 8. 3. 2021

Smrtonosné kádrování

8. 3. 2021 Srovnatelná pohroma nás postihla jen v letech 1918 – 1920, kdy na Španělskou chřipku zemřelo v Republice Československé asi 50000 lidí. Ti tehdy byli fatálně oslabeni hladem doprovázejícím válečné útrapy jak na frontách, tak v zázemí. Situaci komplikovala také absence léků proti tomuto respiračnímu onemocnění. Jedinou známou ochranu poskytovalo všeobecně rozšířené nošení látkových roušek.

V současnosti se náš svět žene opravdu do nepěkné doby

8. 3. 2021 Příspěvků od neznámých autorů můžete najít na internetu stovky, možná tisíce. V iReportéru je nezveřejňujeme protože se domníváme, že se nikdo nemusí za své názory jednat stydět a jednak se bát postihu. Svoboda slova je zaručena Listinou základních práv a svobod, která je součástí českého právního řádu. Přes tento náš postoj dnes zveřejňujeme text