Go to ...
RSS Feed

Na cestě ke střetu (3) aneb Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou nulové


V úvodu delší závěrečné části serie připomenu tři aspekty, o kterých bude řeč: 1) Covid-19, etnicita, genetické skupiny a migrace v přímém a nepřímém vztahu k vakcíně, e-očkovacím průkazům a migraci. 2) Genocida, co není, a přesto vede ke střetu nejenom na informačním a propagandistickém poli. 3) Poohlédnutí za oponu podporovatelů a šiřitelů dezinformace. 

 

Covid-19

Nechce se mi věřit, že případní autoři pandemie a všeho s ní spojeného si mohli předem vymyslet vše to, co můžeme pozorovat, číst a slyšet. Nechce se mi také věřit, že by případní autoři nevěděli, že každý organismus individua a proto etnických a genetických skupin může reagovat na vakcínu po svém. Počínaje krátkodobou předvídanou a výrobcem zveřejněnou reakcí, přes nepředvídané a proto nezveřejněné, s krátkodobými nebo dlouhodobými následky různého typu a úmrtím konče. Skutečnost, že farmaceutické společnosti si před podpisem smluv s EK vynutily právo osvobození od následků aplikace vakcín a přenesly povinnost kompenzace za škody, újmu na zdraví a smrt na stát s rozpolcenou lékařskou komunitou indikuje potřebu právní regulace již proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou bude po zavedení e-očkovacího průkazu společnost ještě více rozdělena. Potenciál diskriminace a občanských nepokojů bude narůstat, především až přijde čas tématu migrace. Etnický původ, zvláštnosti organismu, požadavky přijímajících států a následky globalizované vakcinační politiky nebudu popisovat. Cílem příspěvku je poukázat na nediskutovaná existující rizika a jak se je snaží řešit v zahraničí. Jako příklad uvádím Japonsko. 

Tištěné vlajkové ekonomické medium The Nikkei (obdoba našich Hospodářských novin) s nákladem více než tři miliony výtisků denně, zveřejnilo informaci, která by měla být předmětem jednání s odborníkem velvyslanectví Japonska v ČR a poté diskutována se vší vážností ve vládě, v EK a ve veřejnosti. Proč?  Ze zajímavého příspěvku vybírám tři témata týkající se ČR a EU.
1) Japonská vláda podepsala smlouvu na nákup 120 milionů dóz vakcín AstraZeneca a Pfizer, protože domácí věda nepřipravila nic pro případ pandemie.
2) Vláda s ohledem na již zveřejněné a v odborných kruzích diskutované vedlejší účinky a následky vakcín vzala na vědomí vědecký důkaz týkající se rozdílů organismu různých etnicit. A vyvodila z toho následky, které ovlivnilo konání farmaceutických společností.
3) Při jednání s nimi byla vláda přinucena, podobně jako EK zbavit výrobce vakcín odpovědnosti z jejich použití. Vláda proto v zájmu veřejnosti rozhodla vypracovat a zveřejnit kompenzační tabulku za vedlejší následky včetně úmrtí ve spojení s použitím zahraničních vakcín. 

Jinými slovy: Japonská vláda podmíněně věří zveřejněným výsledkům učinnosti a působení vakcín z USA a UK v japonském etnickém kontextu. Svým rozhodnutím kompenzuje selhání národní vědy, politický tlak ze zahraničí a v neposlední řadě veřejně dostupné a závažné diagnostické chyby v boji proti Covid-19.  Ministr zdravotnictví Norihisa Tamura (1964) zveřejnil platbu ve výši 44,2 milionů jenů (cca 418 tisíc USD) rodině při ztrátě člena ve spojení s vakcínou. Rodina má nárok na odškodnění ve výši 5 056 800 jenů (47,8 tisíc USD) dojde li k dlouhodobým následkům, včetně invalidnosti vyžadující péči a příplatek na pohřeb ve výši 209 tisíc jenů (cca 2 tisíce USD). V doplnění nabízím odkaz na příspěvek japonského analytika Fudzi na youtube, který se týká analýzy vakcín proti Covid-19. S potvrzenou efektivitou 92% a neregistrovanými neočekávanými následky analytik Fudzi nevylučuje použití ruské vakcíny Sputnik V v Japonsku.

Vakcíně Sputnik V a registraci v EU byla věnována čtvrteční tisková konference pana Hanse-Georga Eichlera, jednoho z rozhodujících lékařů – poradců EMA. Pan Eichler v politicky korektním jazyce zmiňuje proaktivní jednání výborně ho platící EMA: Řekli jsme jim, že pokud žádost o schválení podají, provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Je to standardní proces u všech jiných produktů a výrobců. Musíme se ujistit, že standardů dosahuje i samotný výrobní proces. To je dnešní situace, zítra to může být jinak. Z citátu vybírám podstatnou část:… provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Z vlastní zkušenosti s certifikací ruského EIT v EU (elektroimpedanční tomograph pro neinvazivní diagnostiku mléčné žlázy žen bez jakýchkoliv vedlejších účinků), technolgii oceněnou Eureka a o níž jsem referoval v srpnu 2006 na světovém kongresu biotechnologií (World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul) vím, že takový požadavek existuje. V mém případě byl EIT vyráběn na utajovaném závodě. Návštěva delegace certifikující osoby byla zcela vyloučena. Proto jsem musel vzít na sebe plnou odpovědnost za všechna rizika, nejenom identifikovaná v analýze rizik a akceptovat certifikaci kusové a neserijní produkce. Podobně je tomu minimálně s vakcínou z Vektoru. Výrobce se nachází v lokalitě Kolcovo Akademického města Novosibirsk, kam se bez zvláštního povolení nikdo ani nepřiblíží. Přestože si přeji blaho občanů a co nejvíce množstí alternativních řešení akutního problému, protože jenom ty definují skutečné rozhodování a svobodu člověka, nevěřím, že EMA v současné politické sitauci, rusofobii a rizika provokací obdrží vstupní povolení do utajovaného zařízení pro inspekci výroby. Patříčné povolení ke vstupu a kontrole nebude vydávat ředitel, vlastník ani pátá kolona bez spoluúčasti bezpečnostních orgánů a prověrky členů delegace EMA. Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou proto prakticky nulové. Především tehdy, jestli se jejich výroba nachází v utajovaných objektech a nebezpečí sabotáže a provokací ze strany Západu nebude vyloučeno nebo dovedeno na míru umožnující řídit riziko. Výjimka spojená s kusovou nebo neserijní výrobou není u vakcíny možná. Šance na povolení provedení inspekce výroby EMA by mohly být lepší při výrobě vakcíny v civilím zařízení a předložení dokumentárních důkazů, že EMA mohla provést a provádí inspekce výrobních zařízení západních vakcín v USA a jinde. Nebo najde-li se v EU výrobce s kvalitou GMP (good manufacturing practice), který musí být nejenom schopný a ochotný, ale především odolný politickým tlakům EK převzít výrobu vakcíny do EU. Dokumentovaná data ve spojení s hodonocením časopisu Lancet by při objektivním posouzení EMA znemožnila její nedoporučení a postavila by EK, která registruje vakcíny, do extrémně složité situace především tehdy, nebude-li Covid-19 brzo odstraněn z politicko – finanční agendy. Takovou situaci si bohužel dnes neumím představit.

S ohledem na vládní omezení, která v době práce na příspěvku nebyla autorovi jednotlivě známa, a s ohledem na archetyp chování současných elit lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že omezení budou mít obrovské díry, mohou představovat trestuhodné selhání, možná i kapitulaci před materiální realitou průmyslové lobby a plné ignorování nemateriální reality lidské důstojnosti a společenské soudržnosti. Přenášet vakcinaci a povinnost na zisk orinetované privátní společnosti, částečně existující jenom díky korupci a lobby je nezodpovědné, možná i protizákonné. Opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu povedou k faktickému zastavení života země, lžím a kreativitě v produkci statistických dat ve vládě s naprosto zničujícími dopady. Především v případě, že se vyčerpá poslední kapka důvěry člověka v systém, dobré vůle pomoci a neobjeví se srozumitelné a objektivní zlepšení stavu. To lze jen těžko očekávat v době, kdy finanční komponenta určuje boj s Covid-19 a dostupná data týkající se mutace a hybridních novotvorů Covid-19 mluví jasně sama za sebe. Celé povídání o vakcínách, povoleních a důvodech akceptovat nebo odmítat ruskou vakcínu mi připomínají vystoupení pánů Šimka a Grossmana: V něm radili občanům neodklízet sníh z chodníků, aby se plíživá kontrarevoluce nastydla.

Jan Campbell,
26.02.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *