Go to ...
RSS Feed

Rychetský se nikdy nedočká úcty národa jako Jan Hus


Ústavní soud (ÚS) vstoupil do volebního klání o Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (PS PČR). Záměrně říkám „vstoupil do volebního klání“, protože svým nálezem vyhlášeným dne 3. 2. 2021 zrušil část volebního zákona. Tak, jak prohlásil předseda ÚS P. Rychetský: „Dospěli jsme proto k závěru, že toto nastavení je proti ústavní myšlence rovných hlasů a musí se zrušit … zajistit rovné volební právo je nezpochybnitelný ústavní příkaz.“ To znamená, že jsme dvacet let volili v rozporu s Ústavou? To znamená, že dvacet let jsme ve své podstatě měli nejen nelegitimní Parlament, ale také nelegitimní vlády? Včetně té současné? Tak toto zjistil ÚS až po dvaceti letech! Absurdní na tom je také to, že předseda ÚS P. Rychetský stávající volební zákon v letech 2000 – 2001 sám prosazoval, a nyní prozřel. Je to důvěryhodné rozhodnutí ÚS? Zrušení části volebního zákona našim ÚS má však širší celospolečenský dopad, zejména na jednání našich občanů. Musíme totiž brát v úvahu také situaci, ve které se naše společnost nachází. Připomenu několik souvislostí. Vzpomeňme na první vlnu pandemie COVID-19. Tento neznámý vir, který se bleskově rozšířil po celém světě, dokázal po dlouhé době semknout naší společnost. Lidé si uvědomili nebezpečí a pochopili, že každý musí přiložit ruku k dílu, abychom utrpěli co nejmenší škody na tom nejcennějším co máme – na našem zdraví a našich životech. Lidé začali nahrazovat to, co naši politici v minulosti zanedbali. Nedostatek některých druhů zdravotnického materiálu, jako byly například roušky, začaly naše ženy a dcery vyrábět doma ve velkém a na své náklady. Předávaly je zdravotníkům, seniorům, záchranářům a všem potřebným. Celý integrovaný záchranný systém a zdravotníci, lékaři a další personál pracoval a stále pracuje na hranici svých možností.

A co naši politici? Ti, místo toho, aby pochopili svoji odpovědnost vůči občanům – svým voličům, tak začali rozehrávat své politické hrátky. Místo politiky pro občany, začali politikařit a dělat politiku pro sebe. Rozehráli své poltické kšefty, bez ohledu na občany a jejich potřeby. Naši lidé nejsou hloupí. Brzy pochopili, že je jejich politici nechali na holičkách. Pochopili, že většina politiků začala soupeřit o politickou moc místo toho, aby společně pracovali na odvrácení tragických následků krize. Jakékoliv rozhodnutí přijaté vládní koalicí v boji proti COVID-19 opozice kritizovala, zpochybňovala, mnohdy sabotovala. V mnoha případech poslanci jak vládní koalice, tak opozice porušovali vládní nařízení. Navíc nařízení, která nejsou prosazována, jsou pouze formální. Politici se přestali zajímat o život a problémy občanů. Tato nejednotnost a zpanštělost těch, kteří mají odpovědnost za řízení státu (a to je jak vládní koalice, tak i opozice) v době krize vede k tomu, že občané přestanou svým politikům důvěřovat. Hledají si svoji individuální cestu z krize. Přestanou respektovat pravidla hry, přestanou respektovat vydaná nařízení. Prostě, občané přestali důvěřovat svým vůdcům. To je logika věci. V takovém stavu je naše společnost dnes.

Do tohoto marasmu svým nálezem neústavnosti části volebního zákona vstoupil i náš „garant ústavnosti“ – Ústavní soud. Já nezpochybňuji to, že volební proces by mohl být spravedlivější. Nezpochybňuji to, že některé věci se dají řešit lepším způsobem. Já zpochybňuji to, že ÚS přišel s tímto nálezem až po dvaceti letech. Já zpochybňuji dobrý úmysl jedenácti ústavních soudců, kterým jde o ústavnost volebního procesu v době, kdy již prezident ČR vyhlásil volby do PS PČR. Já zpochybňuji to, jak svoji roli sehrál soudce zpravodaj Jan Filip, kterému stížnost několika senátorů na volební zákon ležela na stole 3,5 roku, aniž by hnul prstem. Nyní předseda ÚS P. Rychecký na jeho adresu prohlásil: „Pan soudce zpravodaj Jan Filip má pocit, že musí vytvořit dokonalé dílo, a to se mu podařilo. Ústavní soud nemůže ovlivňovat to, jak dlouho zpravodaj pracuje. Potom, co návrh pan Filip předložil, projednal ho soud za rekordní tři týdny,“. A tím se předseda ÚS ještě chlubí? S takovým zpožděním a s takovým načasováním řešení jedné stížnosti? Takto kdyby pracovali dělníci v našich montovnách, tak je majitelé těchto montoven už dávno propustili.

Co k tomu dodat? Máme zde nový politický subjekt, Ústavní soud, neboť svým jednáním vstoupil do volebního boje politických stran. Významným způsobem narušil férovost tohoto procesu. Rozhodnutí ÚS mně připadá stejně pitomé, jako kdyby po startu závodu na 100 metrů rozhodčí v polovině sprintu vydal pokyn, že závodníci ten zbytek tratě poběží pozpátku. Prostě Absurdistán.

Ladislav Petráš,
únor 2021, koláž redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *