Go to ...
RSS Feed

Archives for 26. 1. 2021

W.Churchill: Zhoršená paměť nás špatného svědomí spolehlivě zbaví 

Charta OSN, kterou v červnu 1945 v San Francisku podepsala i ČSR,  byla sepsána s cílem vyhnout se v budoucnu hrůzám válečných konfliktů mezi zeměmi, samozřejmě včetně  konfliktu světového, ze kterého se svět právě vzpamatovával. Tato Charta si proto jako hlavní svůj cíl určuje udržení mezinárodního míru a formuluje zásady, kterými se OSN  i její jednotliví