Go to ...
RSS Feed

Archives for 3. 1. 2021

Čeká nás „americký“ problém upravených výsledků korespondenčních voleb?

Jedno překvapení Nový rok 2021 má pár desítek hodin. Z nějaké rozvernosti jsem si pustil hlavní večerní zprávy slovenské televize JOJ a nestačil jsem se divit. Míra propagandistické masáže o palčivých problémech těchto dní tam byla o mnoho větší a tvrdší, než na jakou jsme zvyklí od našich veřejnoprávníků, nebo Primy-CNN a jim podobných. Kromě

Aktuální seznam lidí, kteří by skončili na hranici jako Jan Hus

Má na tohle ČT vůbec právo? Skutečný majstrštyk se v první den Nového roku vydařil redaktoru ČT Přemyslu Čechovi, když svůj dopolední historický pořad o jakési osobnosti z doby posrpnové normalizace zakončil těmito slovy: „Od tohoto okamžiku měla (myšlena ona zřejmě tehdejším režimem postižená osoba – pozn.LM), v televizi samozřejmě utrum“. Docela jako by netušil,