Go to ...
RSS Feed

Archives for 13. 12. 2020

Pozvánka na film Přísaha, který asi do kin nepřijde…

Hippokratova přísaha je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků. Nelze vyloučit ale, že její kořeny jsou i v učení Pythagorejců. Přísahy skládané lékaři v současnosti se od původní liší v rámci jednotlivých zemí, či dokonce i mezi jednotlivými lékařskými školami. Bývá například vypuštěno odvolávání se na bohy, slib o vyučování lékařství pouze mužům