Go to ...
RSS Feed

Konspirace o politické vraždě na pokračování


Sedmapadesát let je věk když už všichni víme své. Máme spoustu zkušeností, velké děti, vnoučata. Sjezdili jsme kus světa, máme zaopatřené bydlení, uvažujeme o koupi posledního či předposledního auta na stáří. V podstatě se máme doře, jen nás trápí tu a tam nějaké neduhy či nemoci.
Před sedmapadesáti lety, konkrétně 22. listopadu 1963 ve 12:30, zastřelil kdosi v Dallasu amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Kdosi byl pár minutách identifikován jako Lee Harvey Oswald, zaměstnanec texaského skladu učebnic, z jehož oken údajně vyšly smtrící výstřely. Pak byl ve 13:45 v dallaském kině Texas zadržen údajný střelec a dopraven na policejní služebnu. Večer téhož dne byly Oswaldovi provedeny parafinové testy na střelné splodiny. Test rukou byl pozitivní, obličejový test nikoliv, což je důležitá okolnost. Policisté ani agenti FBI nestačili Lee H. Oswalda z ničeho obvinit a při pokusu jej odvézt na prokuraturu ho před jejich očima a teleizními kamerami zastřelil Jack Ruby. Ten pak později zemřel ve vězení na rakovinu a tajemství důvodu útoku na Oswalda si vzal sebou. Americká administrativa, FBI a Kennedyho rodina vydali prohlášení, že utajované skutečnosti, které závěrečná zpráva vyšetřovací Warrenovy komise neobsahuje, budou zveřejněny za padesát let, tedy v roce 2013, ale žádné odhalení se nekonalo. Pouze bylo vydáno prohášení, že žije ještě mnoho příbuzných od osob zainteresovaných v atentátu a odtajnění by je mohlo poškodit. Jak se zdá tak naše generace, která prezidentský atentát prožívala, se již odhalení nedočká. Na dalších padesát let už prostě nemáme. Předáváme čekací štafetu dětem a vnukům, ti mají větší šanci.

Mlčení zavdalo samozřejmě prostor pro spekulace a konspirace

Ale take oficiální místa nezůstávala v klidu. To podle toho, které polizické uskupení ovládalo čtyřleté období v Bílém domě. Roku 1975, za vlády prezidenta Geralda Forda, byla ustanovena Komise prezidenta Spojených států pro aktivity CIA na území Spojených států s úkolem prošetřit aktivity CIA prováděné na území USA. Komise byla vedena viceprezidentem USA Nelsonem Rockefellerem. Část komise byla určena přímo k prošetření okolností atentátu na Johna F. Kennedyho. Pracovala především na analýze Zapruderova filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=C7rLYh52fPE ) a zjišťovala jednání a možnou přítomnost agentů CIA v Dallasu, E. Howarda Hunta a Franka Sturgise, v době spáchání atentátu. Agent Hunt upadl v podezření kvůli dopisu objevenému v roce 1975, který měl krátce před atentátem obdržet od Oswalda. V dopise měl být zmíněn Huntův záměr setkat se s Oswaldem předtím, než bude pokračovat v přípravách na atentát. Komise však došla k závěru, že ani jeden z agentů nebyl v době atentátu v Dallasu. Později bylo zjištěno, že dopis s největší pravděpodobností je padělek vytvořený KGB, která tak chtěla zdiskreditovat americké tajné služby.Komise také prohlásila, že zásah prezidentovy hlavy, jak je zaznamenán v Zapruderově filmu, mohl být skutečně způsoben střelou vypálenou zezadu. V roce 2007 byla synem E. Hunta zveřejněna zvuková nahrávka, ve které se E. Hunt přiznává k tomu, že byl zapojen do atentátu na Kennedyho. Dále tvrdí, že byl atentát spáchán na přímou objednávku tehdejšího viceprezidenta Johnsona, který se měl navíc postarat o zametení stop po skutečných iniciátorech atentátu.

Smrtelně zraněný Oswald dorazí do nemocnice Parkland v Dallasu. Byl prohlášen za mrtvého

Warrenova komise představuje svou zprávu prezidentu Johnsonovi

První vyšetřovací komise byla ustanovena prezidentem Johnsonem 29. listopadu 1963, týden po spáchání atentátu. V jejím čele stanul Earl Warren, nejvyšší soudce Spojených států. Z tohoto důvodu se tato komise neoficiálně nazývá Warrenova komise. Po desetiměsíčním vyšetřování byla na konci září 1964 zveřejněna závěrečná zpráva Warrenovy komise. Komise v ní uvedla, že nezjistila žádnou spojitost atentátu s domácím či zahraničním spiknutím, ani zapojení žádných jiných osob či skupin do atentátu. Komise dospěla k závěru, že Oswald jednal sám, a že Jack Ruby Oswalda zabil též „na vlastní pěst“. Potvrdila, že všechny tři střely byly vypáleny Lee Harvey Oswaldem budovy z Texaského knižního velkoskladu, která se v té době nacházela v zádech prezidentské kolony. Komise též stanovila časové rozmezí, během kterého byly vypáleny všechny tři střely. Toto rozmezí mělo činit 4,8 až 7 sekund.

Komise dále uvedla že:
– jedna ze střel pravděpodobně minula cíl,
– první „úspěšná“ střela zasáhla Kennedyho do zad v místě rozhraní mezi krkem a zády, vyšla ven přední částí krku a dále zranila guvernéra Connallyho,
– poslední ze střel zasáhla Kennedyho, čímž mu způsobila fatální zranění hlavy.

Již bylo zmíněno, že byly v budově Texaského knižního velkoskladu nalezeny tři prázdné patrony a použitá zbraň, 6,5×52 mm Model 91/38 Carcano, byla nalezena ukrytá poblíž místa činu. Komise vysvětlila zranění guvernéra Connallyho tak, že stejná kulka, která Kennedyho poranila na krku způsobila i všechna zranění Connallyho. Tato teorie vešla ve známost jako teorie jedné kulky. Warrenova komise také zkoumala ostatní okolnosti atentátu a vyslovila kritiku nedostatečného zajištění bezpečnosti prezidenta Kennedyho. Další dokumenty, chráněné lhůtou pro zveřejnění, aby nedošlo k poškození práv nevinných osob zapojených do případu, mají být zveřejněny v nejbližší době.
Šestnáct let po spáchání atentátu zrevidoval Zvláštní výbor pro vyšetření atentátu Sněmovny reprezentantů, zkráceně nazývaný HSCA, závěrečnou zprávu Warrenovy komise a zprávu FBI, ze které zpráva Warrenova komise z velké části vycházela. HSCA vyslovila kritiku obou zpráv, neboť prý dostatečně neprověřily možnost, že byl Oswald článkem spiknutí proti prezidentovi Kennedymu.

Zpráva komise dále konstatovala, že:
– FBI silně podcenila možnost spiknutí proti Kennedymu. Vyšetřování možnosti spiknutí bylo velmi omezené a dostupné důkazy a zdroje byly v tomto kontextu nedostatečně prověřeny.
– Warrenova komise v tomto ohledu též selhala: „Subjekt, kterému měla být věnována největší pozornost během vyšetřování, Oswaldovi, jeho úloze v případu a možnému zapojení do spiknutí, nebyl dostatečně prověřen.“
– Dle HSCA též Warrenova komise dostatečně neprošetřila, zda Oswald jednal sám nebo v rámci nějaké skupiny nebo zda nebylo Oswaldovo jednání vyústěním aktivit CIA.

HSCA též konstatovala, že Lee Harvey Oswald skutečně vypálil tři střely na prezidenta Kennedyho. Podle komise zasáhly prezidenta střely č. 2 a 3. HSCA uvedla domněnku, že v  pozadí atentátu stálo spiknutí. Podle HSCA padly během atentátu celkem čtyři výstřely, Oswald měl vystřelit první, druhou a čtvrtou (smrtelná) a neznámá osoba, nacházející se v oblasti travnatého pahorku, měla vystřelit třetí střelu, která ovšem Kennedyho minula. Komise HSCA, v jejímž čele stál G. Robert Blakey, své závěry postavila především na průzkumu magnetofonových pásek, na nichž byla nahrán radiový provoz dallaské policie z inkriminovaného dne 22. 11. 1963.

Magnetofonový záznam
Představitel komise HSCA Robert Blakey uvedl, že jeho závěrečná zpráva vycházela jednak ze svědeckých výpovědí a rovněž také z radiových záznamů dallaské policie: „Teorie o střelci ukrytém na travnatém pahorku (anglicky: Grassy Knoll) je podpořena záznamem zvuku z vysílačky policejního motocyklu, který se v inkriminovanou dobu nacházel na Dealey Plaza. Je však podepřena i četnými výpověďmi svědků, kteří se poblíž místa činu nacházeli. Víme přinejmenším o dvaceti lidech, kteří střelbu slyšeli přicházet právě od travnatého pahorku.“ Jediným věrohodným záznamem, kterým HSCA podpořila svou teorii o druhém střelci, byl záznam radiového vysílání policejního motocyklu, který se měl v době atentátu nacházel na Dealey Plaza.Zvukový záznam byl veřejnosti představen experty pro akustické jevy Markem R. Weissem a Ernestem Aschkenasym z Queens College, City University of New York,známých mimojiné i svou teorií z roku 1974, ve které vyjádřili názor, že 18,5 minut trvající hluché místo na důkazních páskách z Aféry Watergate bylo vytvořeno cíleným vymazáním. Poté, co HSCA dokončila svou zprávu, vyslovil jeden z amatérských výzkumníků názor, že zvuk přisuzovaný čtvrté střele mohl být vytvořen zkřížením signálů z více zdrojů.

Připravil Břetislav Albert

One Response “Konspirace o politické vraždě na pokračování”

  1. ZZ
    16. 11. 2020 at 21.50

    Mám jednu související, ale zcela okrajovou informaci z Íránu. Senátor Boushehri, manžel princezny Ashraf (dvojče Mohamada Rezy), který tehdy (1978) neznal pojem deep state, říkal, že „bezpečnost USA“ (to je to starodávné zaklínadlo) vlastně ohrožoval Joseph Kennedy (otec bratří), a že jeho intrika by mohla USA uvrhnout do rukou rodiny a klanu Kennedových (John, Robert, Edward – každý osm let prezidentem). Prý se o tom mluvilo u nich doma, v rodině perského šáha v době emigrace, ale zdálo se mi to tehdy hodně spekulativní. Pan senátor odešel před Chomejním kupodivu do USA se svou císařskou sbírkou drahokamů, jeho paní se ale bála a žila v Paříži a ve Švýcarsku. Zdá se mi, že po létech se už nebyli pro „bezpečnost USA“ nebezpeční.,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *