Go to ...
RSS Feed

Přáním pravicové opozice je vidět Babiše v teplácích


Lži a pokrytectví našich politiků. Naše společnost je prolezlá spoustou lží, podrazů, fízlováním, násilnostmi a naprostou dezorientací velkého počtu občanů. Májí na tom zásluhu naše sdělovací prostředky, které kdejakou špinavost rády šíří i v rozporu s platnými zákony, nařízeními a samozřejmě s etikou.

Od pana Špáse jsem si vypůjčil následující poznatek, se kterým bohužel musím souhlasit. „Drtivá většina tzv. revolucí spočívá v tom, že noví gauneři seberou za pomoci zblblého lidu moc starým gaunerům, aby prostřednictvím nových gaunerů následně lid zjistil, že noví gauneři jsou ještě horší než ti svržení staří gauneři. (Stačí jenom konfrontovat zkušenosti, které jsme nabývali mnohdy i za předchozího režimu, ve kterém se skrývalo dosti gaunerů za stranickou legitimací a krátce po převratovými událostech, si nepokrytě převlékli kabáty a stali se z nich noví gauneři nebývalého formátu.). Po převratu se formulovalo tzv. “Občanské fórum“, které se prezentovalo líbivými proklamacemi, kterým většina občanů uvěřila a očekávala zásadní společenské změny ve prospěch širokých vrstev národa. To ovšem nebylo účelem ani cílem převratu. Skutečný účel i cíle (mocenský, majetkový a politický) zůstávaly co nejdéle utajovány. Skrývány a převracovány byly zejména před každými volbami všemi stranami na které se OF rozpadlo. Rozpad způsobila nezřízená touha po moci těch nejhorších gaunerů. Své lži formuloval např. Topolánek, když prozradil: „Kdybychom lidem řekli, co je skutečným našim cílem, nikdy by nás nevolili.“ Po rozpadu OF a následných volbách dominovalo Babišovo ANO a on sám získal drtivou většinu preferenčních hlasů. Občané především upřednostnili proklamovanou změnu, která se od ANO dala očekávat. Díky Babišovi se zvedla ekonomika, péče o důchodce, relativně se zvýšily příimy nejchudších vrstev. (Relativně proto, že mnohem rychleji, než mzdy pracujících rostly ceny každodenních životních potřeb). Bohužel, nepodařilo se snížit propastný rozdíl ve výši platů a životní úrovní mezi více než 80% těch, kteří nedosáhli ani na průměrnou úroveň a úrovní nejbohatších vrstev a miliardářů. Pomyslné nůžky se mezi oběma skupinami obyvatel nadále rozevíraly. Přesto se na základě už prvních voleb po vítězství ANO stal Babiš předsedou vlády a je jím dosud. Do vlády však jmenoval celou řadu neschopných lidí, kteří prosazovali protilidovou politiku z opozičního postavení. Tichá podpora vlády od KSČM, SPD a ČSSD měla z počátku sice význam, ale postupně přestala být účinná, díky velmi slabému a bezbarvému vedení komunistů a tradičně oportunistické a zrádcovské politice ČSSD. Dá se říci, že až na bezvýznamné výkyvy v preferencích, mělo ANO bezkonkurenční postavení. I to však lze charakterizovat jako relativní. Stačí se podívat na výsledky voleb z r. 2017, kde má každá strana a hnutí následující zastoupení  (ANO: 78,    ODS: 25,    Piráti: 22,     SPD: 22,   ČSSD: 15,   KSČM:, 15,   KDU-ČSL: 10,   TOP 09: 7,  STAN: 6.). Snadno pomocí kupeckých počtů spočítáme, že opozice má společně 70 mandátů proti 78 mandátům ANO a s podporou komunistů 15 a SPD 6 mandátů, měla tehdy ještě neotřesitelnou většinu i přesto, že s deklarovanou podporou ČSSD nebylo možno počítat zejména v zahraniční politice. (Ke konci března 2020 bylo registrováno aktivních 92 politických stran a 141 politických hnutí, z nichž podstatná část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny. Tato hrůza svědčí o naprosté roztříštěnosti naší politické scény, a programu mnohých pravicových stran, protože to představuje politický chaoz, ve kterém se snadněji ovládají široké vrstvy občanů, kteří nejsou dosud schopné se akčně sjednotit a nechají tak se sebou jenom orat.) 

Od března letošního roku se nestabilita začíná postupně prohlubovat. Ovlivňuje to mimo jiné i skutečnost, že se u nás také vyskytl koronavirus, který převážnému počtu obyvatel nic neříkal, dokud se virus nerozšířil do rozměrů pandemické epidemie. Jak se měnily postoje vlády a národa, vyplyne z vývoje událostí tohoto roku. Vyjímám z nich zkráceně jen některá podstatná vyjádření a stanoviska. Počátkem března byl u nás zaregistrován první případ nakažení koronavirem a byl přinesen z Itálie. Ale koncem měsíce počet nakažených překročil stovku. Vláda vyhlašuje nouzový stav, zakazuje se kulturní, sportovní, společenské či náboženské akce nad 30 lidí. V dubnu byl nouzový stav prodloužen a zavedená omezení zůstala platná. Ve druhém týdnu května se otevřela nákupní centra a zahrádky restaurací. V polovině měsíce skončil nouzový stav. Ke konci měsíce se otevřely i restaurace a k začátku června už nebylo povinné nosit roušky. Problém, který tato vláda má, je, že několikrát v průběhu epidemie měnila svá stanoviska. Zpočátku apelovala a přijala velmi rychlá a účinná opatření. Potom to sami členové vlády včetně pana premiéra bagatelizovali. Na jedné straně Babiš vyzýval lidi, aby zůstali o dovolené doma, sám ale jel na Krétu. Dle průzkumů veřejného mínění se v posledních měsících rapidně snížil podíl Čechů, kteří vládě v boji s Covidem věří. Je možno např. uvést výsledky měření CVVM, které říkaly že ještě v červnu účinnosti vládních opatření věřilo 86 procent lidí, v červenci 61 procent, v září už důvěra v účinnost opatření klesla pod polovinu na 48 procent.

Zprávám od premiéra Andreje Babiše nyní důvěřuje 36 procent lidí, který je tak na dně žebříčku. Naopak mezi nejdůvěryhodnější zdroje informací lidé řadí hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou se 67 procenty. Ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi důvěřuje 52 procent občanů. Podle statistických údajů v červnu se dalo říci, že se epidemiologové velmi dobře vypořádali s první vlnou epidemie. Roman Prymula ale varuje: „Druhá vlna šíření nákazy covidem-19 nejspíše přijde. Zásadní je, jestli se potom podaří udržet denní přírůstek počtu nakažených v řádu stovek, nebo bude ještě hůře.“ Říká, že nástup druhé vlny může být velmi rychlý – do deseti dnů. Je podle něj proto důležité, aby stále zůstalo v pohotovosti vše, co bylo vytvořeno ve snaze spoutat původní březnovou vlnu. Premiér Andrej Babiš naproti tomu říká: „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni. Když budeme mít pocit, že je nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to nikdy nebude plošné opatření.“ Při jiné příležitosti premiér Andrej Babiš oznamuje, že se chce zaměřit na boj s rakovinou a říká: „Nebojme se covidu, ale rakoviny.“ (Evidentně zde diletantsky míchá dohromady neslučitelné. Neví asi, že rakovina je nemoc a Covid je epidemie, k jejichž šíření a léčba jsou podstatné rozdílné. To je žalostná neznalost a bagatelizace problémů.). Andrej Babiš a další členové vlády měli dlouho informace, že stát není dostatečně připravený na to, aby epidemii zbrzdil. Přesto vláda opatření přijímala jen váhavě a pomalu. Premiér Babiš navíc zavádění některých z nich brzdil. V červenci se postavil do čela „Rady pro zdravotní rizika“, která má s virem bojovat. (Já to vidím jako naivní nekritičnost.). Myslím si, že to je poměrně dosti informací, které je nutno vzít v úvahu proto, abychom si udělali jasno o přístupu vlády, opozice a ministerstva zdravotnictví k řešení Covidu a krizi, kterou krajní pravice vyvolala svým nechutným fízlováním a špiněním ministra zdravotnictví kolem jeho „údajně vědomého“ porušování vládních opatření ke koronaviru. 

Všichni máme v živé paměti „senzační odhalení“ neslýchaného porušení nařízení vlády kdy byl pan ministr snad asi jednu nebo dvě vteřiny bez roušky, když nastupoval v noci do auta po jednání s místopředsedou ANO Foldynou, opět v údajně zakázané restauraci. (Pokud používám výrazu „údajný“ potom to je na základě toho, že jsem z inkriminované fotky nějakého, pravděpodobně k tomu najatého a dobře reakcí zaplaceného fízlovského fotografa neviděl nic, co by pan ministr vědomě porušil.). Jsem přesvědčen, že celá akce byla předem dokonale připravená a načasovaná. Svědčí o tom téměř okamžitá reakce reakčních sdělovacích prostředků, které daly slovo, krátce po události, čtyřem bossům opozičních stran pod vedením předsedy ODS Fialy. Zbývající tři osoby tvořily hlavně velmi jedovaté křoví, jako ozvěna špinavostí, které ze sebe s úžasnou přetvářkou chrlil pan Fiala, s dojemnou starostí o osud přijatých vládních opatření a nabourání důvěry většiny občanů, kterým Prymula otevřeně plivnul do tváře. To po něm opakovaly další účastníci televizní ukázky několikrát. To samo o sobě potvrzuje lživost a odpornou přetvářku vystupujících aktérů, kteří ještě nedávno v srpnu prohlašovali, tak jako pan Fiala, následující moudra. Cituji: „Nevidím žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. To říká řada odborníků. Čísla jsou pozitivní. Nejde o počty nakažených, ale o počty lidí, u nichž má onemocnění vážný průběh, jde o smrtnost. Všechna tato čísla jsou lepší a lepší! A vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Proč? Komu to slouží? A čeho tím vláda chce dosáhnout?“ Nebudu zde uvádět všechny nechutnosti, které si velká část národa vyslechla, protože se mi z nich ještě teď obrací žaludek. Za cíl těchto vystoupení považuji snahu poškodit a znevážit všechno co epidemiologové pod vedením ministra Prymuly udělali, hlavně v první fázi boje s koronavirem. Naštěstí se jim to nepodařilo. Navíc ministr Prymula byl za svou usilovnou práci vyznamenán prezidentem republiky. 

Co však je naprosto absurdní, že rétoriku těchto a dalších pravicových křiklounů přijal pan premiér Babiš. Navíc rychlost, s jakou si pospíšil se svým vystoupením a výzvou k rezignaci ministra Prymuly na mě činí dojem, že snad stál nablízku najatého fotografa a čekal na porušení nějakého nařízení. Prohlásil, že jinak, ho z funkce odvolá a už za dva dny chtěl, aby se jednání vlády zúčastnil nový ministr, se kterým už předem jedná. To je nesporně překvapující rychlost, se kterou nesouhlasil ani pan prezident. Nevěřím panu Babišovi, že je mu „nesmírně líto“, že musí pan Prymula odejít z funkce, protože je to vynikající odborník. Myslím si naopak, že musel odejít právě jako vynikající odborník, který si od pana premiéra nenechal mluvit do kvalifikovaných opatření, která spolu s týmem epidemiologů prosazoval. Konečně svědčí o tom i skutečnosti o kterých už jsem se výše zmínil. (Např. v srpnu tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) nařizuje nošení roušek ve vnitřních prostorech. Premiér Andrej Babiš opatření vzápětí ruší a přebírá za to politickou zodpovědnost.). Nepřekvapilo mě ani na okamžik, že odvolání požadoval také pan ministr vnitra – předseda ČSSD, protože to je naprosto bezpáteřný člověk, který je ochoten zradit své voliče i svou vlast ihned po volbách. Co mne však překvapilo, že odvolání požadoval také pan předseda SPD Okamura a zástupce KSČM. Myslím si, že oba uvěřili informacím, které bezpáteřná televize a mnozí novináři okamžitě šířili. Těm šlo ovšem o destabilizaci vlády. To, že si oba pánové neprověřili důkladně pravdivost předkládaných informací považuji za jejich významnou chybu. Kostky jsou vrženy, Každý je nahraditelný. Pan Ministr Prymula rezignoval až bylo jasno o  jeho nástupci, aby mu předal svou funkci. Nový ministr byl už do funkce uveden a rozhodl, myslím si právně, že pan prof. Prymula bude jeho jedním z nejbližších spolupracovníků a dál povede tým epidemiologů – bojovníků proti pandemii koronaviru. 

Co říci závěrem. Ten ať si udělá každý sám po posouzení informací a faktů se kterými se setkává. Nikdo by si však neměl myslet, že tažení proti vládě a premiérovi Babišovi skončilo. Naopak! Pokračuje a bude pokračovat. Reakční novináři už na nového ministra vytáhli staré špinavosti a ani jemu nedají pokoj. Opoziční sebranka se ničeho neštítí a nepřestala si dělat ambice na své posílení a opětné uchopení moci proti národu. Občané by si to měli uvědomit a nedat jim v příštích volbách žádnou šanci. Pan předseda vlády Babiš by si měl uvědomit, že se dostal na tenký led, kam ho nastrkala bezpáteřná a ničeho se neštítící pravicová scéna. Měl by si lépe vybírat své spolupracovníky a ministry. V každém případě by se měl v prvé řadě věnovat ekonomice a hospodářství státu čemu nesporně rozumí a nemluvit do strategie boje proti koronaviru a otázek, kterým nerozumí. 

Vyzývám občany: Udělejte si jasno v základním společenském dění! Orientujte se v lidech a správně vybírejte své reprezentanty, kteří Vás nezradí! Těm dejte prioritu při volbách! Seberete šance všem staronovým gaunerům! Dejte si pozor na přetvářky! Zasedá Poslanecká sněmovna a věnuje se důkladně vyhodnocení toho, jak země zvládla první vlnu a jak je připravena na případnou druhou. Hned několik poslanců upozorňuje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na to, že země není připravena, a opakovaně ho vyzývají, aby situaci nepodcenil. 

Srpen // Ústav zdravotnických informací v údajích pro vládu odhaduje reprodukční číslo viru v hodnotě 1,26. To značí nebezpečný nárůst počtu nakažených v následujících měsících. // Premiér Andrej Babiš na sociálních sítích oznamuje, že odjíždí na dovolenou do Řecka. Některým opozičním politikům se odpočinek předsedy vlády nelíbil a argumentují tím, že by měl raději pracovat. // Vicepremiér Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo není ze znovu rostoucích čísel až tak zneklidněný. // V březnu bylo šíření plošné, teď zatím plošné šíření nemáme,“ uvádí. „Dokud se neobjeví vakcína, žijeme s tygrem v kleci. Podzim nemusí být jednoduchý,“ varuje ovšem.

Září // Hroutí se systém trasování nakaženýchPremiér Andrej Babiš (ANO) opozici v jedné z debat ve sněmovně vybízí, aby místo covidu řešila zahrádkářský zákon. Vláda odmítá zavést výraznější opatření. // Změny vládních nařízení nesouvisí s připraveností státu, ale s různými názory epidemiologů, vysvětluje Andrej Babiš. // Ministryně Maláčová se nechala slyšet, že má reformu připravenou, ale premiér s ní o tom nechce mluvit. „O tom pochybuji. Paní Maláčová s paní Nerudovou si tím pouze budují svoje PR,“ myslí si premiér.„Důchodová reforma je problém celého politického spektra, kde panují rozdílné názory. Pochybuji, že se dobereme k nějakému výsledku.“

Říjen //  V úterý v Česku přibylo 15 663 nakažených. Není to úplně špatná zpráva, řekl Hamáček // 10 otázek, zda je Česko připraveno na další vlnu pandemie. Zatím je tu několik slabin // Důvěra Čechů v covidová opatření rapidně klesá, podle CVVM jim věří jenom 48 procent lidí //  V centru Prahy demonstrují odpůrci vládních opatření. Dojde opět ke konfliktům? //  Podle pořadatelů vládní opatření nefungují, zato likvidují životy a devastují stát. Demonstrace se může podle nařízení účastnit nejvýše 100 lidí. Sledujte živě. // Poslanec Foldyna: Premiérovi nic jiného, než odvolání ministra zdravotnictví, nezbývalo. Politici podle něj musejí jít příkladem a sám už vládě nedůvěřuje. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdě kritizuje vládu jak v opožděných opatřeních, tak v propagaci turismu hned po první vlně koronaviru. „To je skoro jako v grotesce, a já pak nemám lepší vysvětlení, než že šlo především o marketingové rozhodnutí,“ říká Foldyna. // Do 3.12 2020 je nouzový stav.

Autor text je redakci znám, nepřál si zveřejnit své jméno
Fotokoláž v záhlaví je od mistra aTea

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *