Go to ...
RSS Feed

Co následovalo, když pozdravili amerického migračního úředníka: Vždy připraven!


Vždy připraven! Takový je název filmu (Německo / USA) z roku 2010 režiséra Markuse Gollera a scénáristy Olivera Ziegenbalga. Film představuje příběh dvojice naivních mladíků z NDR po pádu berlínské zdi, která se vydala na jízdu napříč Amerikou. Podnikaví nadšenci s bídnou angličtinou, praktickou neznalostí amerických reálií, ale se špetkou vrozeného humoru se vypravila do San Franciska. Tam před deseti lety údajně utekl otec jednoho z nich. Peníze na cestu, které mají, stačily jen na letenku do New Yorku. Tam u pasové kontroly hrdě prohlásili, že nejsou nacisti, ale komunisti a pozdravili migračního úředníka po starém zvyku: Vždy připraven! Poté zažili tak důkladnou osobní kontrolu, o které by se jim v NDR ani nezdálo.

 

Zmiňuji se v úvodu příspěvku o filmu ze tří důvodů: 1) trailer sliboval něco úplně jiného, než jsem ve skutečnosti dostal, 2) film není ohlášenou komedií, ale quasi dramatem s výborným soundtrackem, 3) film potvrzuje životní zkušenost, že není dobré nikdy, nikde a od nikoho něco očekávat, nechcete – li být zklamáni. Vždy připraven! – není jenom pozdrav minulosti, ale i výzva přítomnosti obsahující nadčasovost. Vždy připraven – lze totiž spojit se slovním spojením z 15. století: Pozdě bycha honit. Dění ve světě, v Evropě, v ČR, a včera v Praze na Staroměstském náměstínabízí většině veřejnosti srozumitelnější význam rčení: V dané situaci již nelze učinit opatření pro její zlepšení. To platí i pro tři příběhy tvořící hlavní obsah příspěvku.

První příběh
Dnes víme z médií, že vlivní lékaři nechtějí přistoupit na celostátní testování antigenovou metodou. Ta je rychlejší (výsledek do 15 minut), nepřesná (zcela určitě pod 90 %), za to ale levnější, než již věhlasná PCR. Osobně nemám odvahu se vyjadřovat k ceně, vědouc své. Nemám také odvahu vyjádřit veřejně všechny důvody, proč jsem přesvědčen, že se jedná o na první pohled přesvědčivé, ve skutečnosti však zástupné důvody pro jinak nedosažitelné celostátní testování obyvatel, se všemi představitelnými a méně představitelnými následky.

Osobně, jako životem zakalený skeptik – optimista budu věřit testování pouze tehdy, bude li negativní PCR vylučovat napříkladpneumonii, nebo bude-li paralelně provedena analýza stolicea BAL(Bronchoalveolární laváž). Cílem tohoto vyšetření je získat bronchoalveolární tekutinu (BAT) z úrovně segmentálních bronchů a níže (bronchioly, alveoly), jejíž získaný obsah bude možné dále vyšetřit – především buněčné a nebuněčné složky. Do třetice, bude li možné u testovací osoby a zařízení, pro které pracuje, umožněno vzít s sebou část testovací látky. Proč? Protože: 1) PCR má daleko k jednoznačnosti. 2) BAL, zjednodušeně formulováno upřesní výsledek PCR ve vztahu k pneumonii. 3) Nezávislá kontrola druhé části testu zjistí, zda test nebyl preparován tak, aby umožnil označit člověka s pozitivním nálezem. Kromě toho patřím podle věku a anamnézy do vysoké rizikové skupiny a současně nevím, zda se nemusí plnit plán ((někoho). Protože dnes nelze věřit vůbec nikomu, pomalu i sám sobě, a postup se mi jeví jako nerealizovatelný, nezbývá nic jiného než být – Vždy připraven! K výzvě Vždy připraven! – nabádá i jedna z posledních zpráv z ČLR: Hlavní lékař, specialista na infekční onemocnění nemocnice Chua-šan(jméno jedné z Pěti velkých hor,v češtině Květinová hora) při univerzitě Fudan (Šanghaj) během odborného semináře ve městě Wen-čou (město a městská prefektura na jihovýchodě čínské provincie Če-ťiang) představil výsledky analýzy dat onemocnění. Ta přesvědčivě indikují, že covid-19 se stává celoživotním souputníkem všech obyvatel planety. Proto vyzívá připravit se na trvalou přítomnost covid-19 v našem životě.  Lékařovu výzvu rozšiřuji o nutnost bez prodlení začít s přípravou a realizací nové formy politiky a vzdělání, které budou umožňovat soužití s covid-19 a nálezení faktologické odpovědi na otázku: Jak dlouho trvá imunita a protilátky proti covid-19 u člověka, který se vyléčil? Milovníci hor vědí, že Chua-šan je také posvátnou horou taoismu a cílem taoistických poutníků. Hory a covid-19 napovídají, že je dobré být – Vždy připraven!

Druhý příběh
Stávající znění § 36 zákona ČR sděluje, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. Náhrada věcné škody se má poskytovat podle právních předpisů, které platily v době vzniku škody. Nově by ale podle představ ministerstva měl stát nahradit škodu vzniklou při činnosti orgánu provádějícího nařízená krizová opatření nebo cvičení. Škodou se rozumí pouze skutečná škoda; nahrazuje se uvedením v předešlý stav, není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. V podstatě bych měl být s ohledem na své zdraví a status zcela lhostejný ke změně zákona. Nemohu, protože v tomto případě to bude mladá generace, která se bude potýkat s následky ignorování rčení – pozdě bycha honit, výzvy – Vždy připraven! a nepoučitelnosti politiků z historie: Navrhovatelé změny zákona totiž předstírají, že se nic nemění. Ve skutečnosti přijetím novely zákona by byla vyloučena náhrada ušlého zisku a bylo by potvrzeno ignorování již zcela evidentní neschopnosti hospodářsko – politického systému řešit výzvy doby. O aktivním reagování na ducha doby (Zeitgeist) a rozloučení se se lžemi a mýty, že zadlužení na generace (na principu – po nás potopa) vše vyřeší, nemluvě. Do historie vstoupí v jimi dnes psané tragédii, dokazující, jak elity prakticky ve všech v prognózách většinově intuitivně selhávali, protože si neuvědomili, že základem úspěšné prognózy jsou umění a schopnost potlačit intuitivní lineární pohled, získat pravdivá čísla a věřit jim stejně jako v exponenciálnost vývoje společnosti. Vyhlášení řízeného bankrotu státu a systému se odkládá na neurčito, i když by byl lepší konec se slzami, než slzy bez konce. Proto:Vždy připraven!

Třetí příběh.
Odehrává se ve Francii. Tam na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine 18 letý Rus čečenského původu brutálně zavraždil středoškolského učitele dějepisu, 47 letého Paty. Ten před časem s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim karikatury proroka Mohameda. Za svoji hloupost, pokrytectví a pýchu způsobenou neznalostí historie zaplatil životem. Azylant, v EU pojetí – bojovník za svobodu, bez podezření bezpečnostních služeb, ale se skvrnou z mládí, Patymu uřezal hlavu. Čin vyšetřuje prokuratura jako teroristický, ministr vnitra Gérald Darmanin zahájil více než 80 vyšetřování (kvůli nenávisti na internetu) a policisté se chystají zadržet další osoby (z islámského prostředí a původu). Prezident Macron vraždu označil jako islámský teroristický útok. Proto svolal radu bezpečnosti státu  s výsledkem, který přestavuje prodloužení zesměšňování se sama sebe bezzubými hrozbami: islámisté nebudou spát v klidu ve Francii, od 19. říjnase začne s prověrkou 80 autorů příspěvků na sociálních sítích, kteří podpořili vraha Anzarova a začne vysílání extrémistů z Francie. V kontextu příběhů, migrační politiky EU a nemožnosti vlád států – trpaslíků ji odmítnout se nachází dnešní 12. integrační summit. K účasti na něm pozvala kancléřka Merkela otázkami migrace vládou pověřená Annette Widmann-Mauzzástupce migračních, náboženských, hospodářských, politických, sportovních a dalších organizací, ministryně Franziska Giffey (SPD), Anja Karliczek (CDU) a další. Každý věřící i nevěřící potvrdí po studiu programu a příspěvků, že žijeme v době, kdy pozdě je bycha honita nutné je být – Vždy připraven! To i proto, že problém centralizace, globalizace, unifikace, inkluze praktikované v EU se projevuje duševní inferioritou. Ta existuje u všech kolektivů, ať je jejich složení jakékoli. V davu se úroveň lidí vždy vyrovnává. V příspěvku s pracovním názvem 100 let: moudřejší, nebo ani trochu?, píši mimo jiné: Umí-li někdo cizí jazyky nebo je-li matematikem, architektem, lékařem nebo advokátem, nenabývá touto skutečností jasnou představu o otázkách, spojených s citem, empatií a exponenciálnostmi. Kvůli tomuto deficitu nejsou schopni řešit sociální problémy ve společnosti. V nich se nachází obrovské množství neznámých a nepředstavitelných faktorů, ovládaných logikou mystickou, citovou a dalšími.

 

V závěru příspěvku připomínám, že rčení platí i pro následující tři krátké příklady: 1) Stupeň hypnotizace ve formulaci politiků: Rozhodnutí, která jsou nám tolik vytýkána, jsme obyčejně ještě den nebo dva dny před tím nechtěli. Vyvolala je sama krize. 2) Upozornění iPhone, že neshromažďuje žádná data o kontaktech s nákazou, a ani taková data s nikým nesdílí. 3) Avizovaný referát prezidenta Putina v závěru jednání diskuzního klubu Valdaj. Podle slov mluvčího prezidenta Dmitrije Peskova očekáváme ve čtvrtek (22.10.) zajímavé vystoupení prezidenta a po té zajímavou diskuzi s účastí světových politologů a aktivních účastníků klubu. Jsem přesvědčen, že covid-19, migrace a strach ze ztráty moci, kterou ve skutečnosti není, by neměly být hlavním sponzorem překvapení, které nás čeká a nemine ve vztahu k Ruské federaci a ČLR a potvrzení obou rčení v příspěvku. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell, 19.10.2020

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *