Go to ...
RSS Feed

Kamarádi důchodci! Pokuste se ve volbách změnit naši společnost k lepšímu


Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že by jsme my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů. Spoléhání na ty politické strany, které jsou „u vesla“ 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spěje k hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů), kdy poslanci z TOP 09 jako Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení! Přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili bez mrknutí oka jednomyslně! Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit… Viz. Mádl a Issová: „Přemluv bábu…..před volbami“. Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.

Jsou nás bezmála 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout kterékoliv volby. Proč to nezkusit? 

V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že:

– Bude odpovědně a nekompromisně postupovat v řešení imigračního procesu (ne „kam vítr, tam plášť“ a bude brát vážně názory občanů),
– Okamžitě „zrekonstruuje“ Českou televizi, buďto zrušením koncesionářských poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zrušit ČT zcela! Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle.
– Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi! To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů – daňových poplatníků,
– Okamžitě zruší Cikánům dosud přiznané sociální dávky a přehodnotí jejich zdravotní stav, který byl pod jejich nátlakovým jednáním důvodem pro přiznání statutu invalidních důchodců a tím i příslušných sociálních dávek. Opravdu je zarážející, že léty kritizovaný stav pojetí v přiznávání širokého spektra sociálních dávek úřady Cikánům dosud trvá a doposud žádná vláda od roku 1989 tento problém neřešila!
– Okamžitě zruší bez náhrady všechny, na státě se jen přiživující, neziskové organizace“ v naší zemi.
– Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 1989 nás bylo o třetinu více a na vše postačila pouze jedna! Dnes je jich sedm a v nich se flákají stovky lidí.
– Okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a „živí“ se zde 98 VŠ a v „nich se potí tisíce tzv. pedagogů“. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!
– Okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení z EU a NATO. Vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí pak vláda neprodleně řídit!
– Okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, event. na „Letiště Praha“. (Havlova rodina za války sympatizovala s nacisty!)
– Zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví vysokoškolsky vzdělaného odborníka s vojenským vzděláním (kvalifikací nesmí být „modrá knížka“).
– Zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také „dospělí“ lidé s potřebnými životními zkušenostmi. Není přeci možné, aby veřejně pouštěli svá moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v post-pubertálním věku, kteří nikdy nikde reálně nepracovali a nemají žádné životní zkušenosti. No a takovými se to zde jenom hemží, proto jsme tam, kde jsme. Někteří z nich už sedí ve vysokých státních funkcích i přes 20 let a doufají, že tam vydrží až do penze, což je naprosto nemyslitelné!!!
– O kamžitě vrátit do námi našetřeného důchodového fondu, údajně na jeden rok, vypůjčených 340 miliard Kč, to jsou naše našetřené peníze za celoživotní práci, vypůjčených tehdejším ministrem financí V. Klausem na dobu jednoho roku. Dodnes nebyla vrácena ani koruna! Dalších 30 milionů si“ půjčil“ Topolánek ve funkčním období! Proto bereme za celoživotní práci ne důchody, ale almužny. A co čeká naše děti ?
– Potrestat viníka a jeho kumpány, s následující konfiskací velmi pochybným způsobem nabytého majetku.
– Okamžitě zrušit financování politických stran ze státního rozpočtu. Pokud se chtějí angažovat lidé stejného smýšlení, ať si financují svou činnost z vlastních zdrojů (viz dluhy ČSSD).
– Uzákonit politickou i občanskou zodpovědnost poslanců a senátorů a zrušit jejich imunitu, ne se neustále skrývat za imunitu!
– Změnit výpočet a odhlasování výrazného snížení, výše platů všem poslancům obou komor, ústavním činitelům, ti si sami platy nikdy nesníží, v tom je jejich jednota.
– Totéž u všech kategorií soudců a advokátů na všech stupních a snížení na průměrný plat hodinové sazby palmáre na 1/10 částky , to je za advokátní služby, na 250,- Kč/ hod.!

Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *