Go to ...
RSS Feed

Bude se nový generální ředitel České televize jmenovat Jakub Železný?


„Příliš mnoho víry ve vlastní neomylnost, ve schopnost ‚posouvat někdy něco někam‘, může způsobit i v televizní bažině téměř stoletou povodeň,“ komentuje úvahy moderátora ČT Jakuba Železného politolog Zdeněk Zbořil.

 

V rozhovoru Martina Veselovského v DVTV s moderátorem ČT Jakubem Železným zazněla slova, která vzbudila rozruch. Železný konstatoval, že uvažuje o kandidatuře na generálního ředitele České televize. „Uvažuji o tom nikoliv proto, že toužím se stát jakýmkoliv vedoucím pracovníkem, neřkuli ředitelem čehokoliv. Netoužím po tom. Ale mám pocit, že i věci, o kterých jsme si tady povídali dneska, jsou pro mě natolik zásadní, že by bylo dobré je nabídnout jako téma. Někomu, kdo bude třeba posuzovat, jestli instituce typu ČT se bude za pár let posouvat tam nebo jinam. Takže z tohoto důvodu o tom opravu vážně uvažuji,“ pravil Železný. „Ten rozhovor jsem náhodou viděl, ale nemohu ho nijak komentovat. Z mnoha dobrých důvodů se na většinu programů ČT nedívám a nemám srovnání. Výjimkou je mi vysílání ČT art a doufám, bude-li pan Jakub Železný generálním ředitelem ČT, že toto vysílání ve ‚své televizi‘ nezruší,“ podotýká politolog Zdeněk Zbořil. „Nezdá se mi, že příliš velké sebevědomí je nejlepší cestou k tomu, aby vzniklo něco dobrého, většinou je tomu právě naopak. Příliš mnoho víry ve vlastní neomylnost, ve schopnost ‚posouvat někdy něco někam‘ může způsobit i v televizní bažině téměř stoletou povodeň. Taková bezbřehá sebedůvěra vypadá jako z amerických výcvikových školení mužstva, ale ne vždy se v Praze něco podobného povede,“ dodal Zbořil.

Znalost dějin z dnešního pohledu neopravňuje dehonestovat tehdejší aktéry
Ve zmíněném rozhovoru Železný trval na tom, že je nestranný a že dodržuje zákon – tím se snažil argumentovat, když mu moderátor předhazoval jeho „bůhvíproč“ v souvislosti s pojmenováním nábřeží Ludvíka Svobody. Železný opět tvrdil, že zazněl axiom, něco pro něho nezpochybnitelného, a dodal, že Svoboda jako ministr národní obrany v roce 1948 převedl „největší ozbrojenou sílu“, tedy armádu, plně do područí komunistické strany. Z reakcí vybral Veselovský kupříkladu Vojtěcha Filipa, který po Železném požadoval omluvu vůči paní Zoe Klusákové (dcera generála Svobody, pozn. red.) a pohrozil, že jinak by tento exces měla řešit Rada ČT. „Pan Železný vychází ze znalosti toho, jak to v československých dějinách po roce 1948 dopadlo. To tehdy ani Ludvík Svoboda, ani prezident Edvard Beneš nevěděli. Mohli se sice pokusit vyvolat občanskou válku, poručit vojákům a důstojníkům čsl. armády, aby poslouchali nápady tragikomických postav představitelů nekomunistických stran Národní fronty, a předpokládat, že jim někdo ze Západu přijde na pomoc? Strýc mé ženy to učinil, stálo ho to téměř 9 let života v lágrech, rozbitou rodinu ve dvou generacích,“ komentuje Zbořil.

Politilog Zdeněk Zbořil

„Hned po tzv. Únoru se ukázalo, kolik těchto politických stran se nechalo ‚obrodit‘, kolik jejich reprezentantů utíkalo na Západ. Většinou tam ani nebyli vítáni. Velmoci chtěly mít svět rozdělený na představitele dobra a zla, a tato ideologie jim stačila na podporu existence dvoupolárního světa víc než čtyřicet let. Obávám se ale, že pan Železný chtěl také říct, jak je dnes běžné, že Ludvík Svoboda měl nejen v druhé světové válce, ale i v té první, oblékat jinou uniformu a bojovat v řadách armád 14 států, které v roce 1941 táhly na Východ uskutečnit velkolepý německý plán Barbarossa. Kdyby tomu tak bylo, asi by měla rodina Železných dnes po starostech. Skoro s jistotou můžeme říct, že už by tady nebyla. Nevím, zda vím, jaké povinnosti má Rada ČT. Ale když to neudělá Jakub Železný, měl by se alespoň předseda této rady přijít omluvit paní Zoe Klusákové za všechny oběti, které její rodina osvobození Československa přinesla, za její utrpení i za ty zemřelé, a slíbit jí, že se bude snažit alespoň trochu odčinit ubohost jednoho TV redaktora, který je přesvědčen o své vševědoucnosti a neomylnosti,“ dodal politolog Zdeněk Zbořil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *