Go to ...
RSS Feed

Neférová bitva o gentlemanství


Ferdinand Peroutka byl nepochybně žurnalista velkého formátu. Jeho 4svazkové „Budování státu v letech 1918 – 1922“ patří k české novinářské klasice a slouží jako zdroj nepomíjivé dobové dokumentace. Avšak militantní nástup německého fašismu ho svedl na nesprávnou cestu. Peroutka jako novinář si vypracoval zvláštní pojetí realismu, s kterým přistupoval k poznání a hodnocení skutečnosti. Domníval se, že je nutno přizpůsobit se nově vzniklým faktům, respektovat nové podmínky, okolnosti, situace. Smířit se s nově vzniklou realitou, s daností, která je nezměnitelná. Nestavět se proti ní, nevést žádný odboj.  Ani domácí ani zahraniční. Jen v rámci nové skutečnosti je možno podle jeho mínění usilovat o některou její korekci. F. X. Šalda odmítl Peroutkovo pojetí realismu, které petrifikuje vzniklá fakta jako danosti a vyřazuje kritické ideje a perspektivní vize z reality. Nevíra v možnost změny vede pak k oportunismu, utilitarismu, kolaboraci.

Předválečné Rudé právo z 24. února 1937 které zveřejnilo inkriminovaný text ale v jiné souvislosti …

A na této kluzké půdě se Ferdinand Peroutka za „druhé“ republiky vlivem Mnichovských dohod skutečně octl. V tisku poukazoval na „nutnost loajální spolupráce s Němci“, předpokládal „gentlemanský postup německého národa vůči slabším“, věřil  „v německou benevolenci, uznával „velikost německého vůdce, Adolfa Hitlera“ a nepochyboval, že „němečtí vůdčí představitelé drží slovo.“ Peroutka se ovšem  ve svém očekávání trpce zklamal, nevyhnul se ani koncentračnímu táboru.

Prezident Miloš Zeman si před několika léty vzpomněl, že kdesi četl Peroutkův článek „Hitler jako gentleman.“ Rozpoutalo to bouřlivý svár jeho odpůrců a přívrženců. Došlo až na soudní žalobu. Jaké jsou závěry sporu? Článek uvedeného názvu se dosud nenašel. Ale jiné články, z kterých jsme citovali, dokládají, že Peroutka skutečně mluvil o „gentlemanském“ postupu nejen Adolfa Hitlera, ale německých vůdčích představitelů vůbec. Nemyslím, že název článku váží více, že má větší význam než jeho obsah, i když je uveřejněný třeba pod jiným titulem. Vzpomínka prezidenta Zemana na scestné pomnichovské Peroutkovo pojetí byla po obsahové stránce potvrzena jako správná. I soudně.

Profesorka Stanislava Kučerová

Stanislava Kučerová

O pohnutém životě F.Peroutky a o jeho dalším hledání a dalších omylech
lze se dočíst ve studii Milana Otáhala, „Ferdinand Peroutka, muž přítomnosti.“,
Slovo k historii č.33., Praha, Melantrich 1992.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *