Go to ...
RSS Feed

Pravda vítězí… snad se motto ze standarty prezidenta naplní


Pouhých 11 dní poté, co evropský parlament podpořil1), po emotivních projevech předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a celé řady europoslanců, kampaň „Black Lives Matter“ a vyzval země EU, aby přijaly potřebná opatření k odstranění všech forem rasismu, nenávisti a násilí, ke konci kriminalizace na základě rasy a k odškodnění za zločiny proti lidskosti během období kolonizace, pronesl prezident České republiky Miloš Zeman na americké ambasádě projev, ve kterém k výše uvedenému i neuvedenému řekl, v pouhých čtyřech odstavcích, v podstatě vše. Už v úvodním odstavci svého projevu při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA navodil pan prezident shromáždění atmosféru slovy: „… oslavy nezávislosti neznamenají pouze oslavy nezávislosti státu nebo národa. Oslavujeme nezávislost občanů, víry a národů, a to je téma, o kterém chci hovořit, i když je velice nepohodlné, nezdvořilé a vůbec není nudné jako obvykle.“     

Tím v podstatě připomněl Deklaraci nezávislosti, kterou americké kolonie v roce 1776 ukončily svou oddanost britské koruně a ve které je mj. vyhlášeno, že „všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni“, „národ má právo rozpustit politický svazek, který se pro něj stal zdrojem útlaku“, „zaručena je volnost a občanské svobody“, atd. Američané tato práva vnímají jako své národního dědictví a jsou sympatická naprosté většině lidí ve světě.  „..dnešní svět čelí útokům na nezávislost našich občanů jak ve Spojených státech, tak v České republice. To je nebezpečí, které nelze pominout, a my mu musíme čelit…“ 

Silná to slova, pod kterými si každý z nás může představit něco jiného. I u nás v současnosti dochází k útoku na občanské svobody, k cenzuře, k odstraňování a poškozování soch významných historických osobností, pamětních desek, apod. Za výtržnost lze přece označit i shromáždění samozvaného hnutí „Milion chvilek pro demokracii“, které má s demokracií pramálo společného, akci Prague Pride, apod., řízených a financovaných z různých, často pochybných zdrojů, pokusy o legalizaci drog, pokusy o prolomení tzv. Benešových dekretů, atd. Uvedené akce a výtržnosti jsou vedeny a organizovány „hlupáky, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry.“ Takovým „hlupákům“ je třeba i u nás čelit, a to bez ohledu na jejich současné postavení. Najdeme je zřejmě i v zákonodárných sborech, státní správě a samosprávě, ale i mezi námi, „normálními“ občany. Otázkou ale je, zda lze tyto lidi označit ve všech případech pouze za „hlupáky“, nejsou mezi nimi ve skutečnosti „šmejdi“, „zrádci“, apod.?! Tito lidé zřejmě žijí v představě, že vše všichni se jim musí podřídit a přijmout jejich pohled na svět a morálku za svůj. Roztříštěnost názorů a zájmů, nedostatek finančních prostředků a mediální podpory je důvodem, proč u nás dosud nevznikla, a v současnosti ani nemůže vzniknout politická strana, která by byla schopna analyzovat a pochopit podstatu problémů, podstatně uspět ve volbách a přijít s řešením, které by v budoucnu úspěšně hájilo české národní zájmy. Východiskem řešení  současné situace je, dle mne, vytvoření věcné nezávislé struktury,  napříč politickým spektrem, schopné reagovat na geopolitické změny, které ve světě probíhají a které, dříve či později, i u nás podstatně ovlivní hospodářskou a politickou situaci, existenci EU, NATO a jiných subjektů.

Ludvík Smýkal
Foto ČTK

Zdroj:
1) https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/world/20200611STO81006/smrt-george-floyda-poslanci-odsoudili-rasismus-a-policejni-nasili                                                                                                                      
2) https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-recepci-u-prilezitosti-statniho-svatku-spojenych-statu-americkych-15470

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *