Go to ...
RSS Feed

Dokument: Projev prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Spojených států amerických


Milý velvyslanče Kingu, dámy a pánové,
nejprve bych rád poděkoval za pozvání. Ale oslavy nezávislosti neznamenají pouze oslavy nezávislosti státu nebo národa. Oslavujeme nezávislost občanů, víry a národů, a to je téma, o kterém chci hovořit, i když je velice nepohodlné, nezdvořilé a vůbec není nudné jako obvykle. Chci říct, že dnešní svět čelí útokům na nezávislost našich občanů jak ve Spojených státech, tak v České republice. To je nebezpečí, které nelze pominout, a my mu musíme čelit. Představte si současnou situaci – pouliční výtržnosti, hořící auta, ničení soch v obou zemích, pane velvyslanče, v obou zemích, a nejen to. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry. Co se mých hodnot týče, rád bych vám připomněl jednu starou píseň, která praví, bylo to dobré pro mého otce, bylo to dobré pro mou matku, je to dost dobré i pro mě. Tedy nepotřebuji žádné starší bratry, kteří by mi říkali, jaké hodnoty jsou správné, a to nejen jako prezidentovi nebo jako velvyslanci. Potřebujeme svobodu myšlení, potřebujeme zdravý rozum. A to je přesně případ opinion lídrů. Toto všechno představuje v obou zemích situaci, která je proti svobodě. Dovolte mi závěrem, pane velvyslanče, velmi provokativní větu. A prosím, věřte mi, že jsem zde nejen jako nezávislý občan, jsem zde také jako přítel Ameriky. To jistě víte. A v obou postaveních říkám, že slogan “Black Lives Matter” je rasistický slogan, protože záleží na všech životech.

Děkuji.

Miloš Zeman,
prezident republiky, rezidence velvyslance USA,
Praha, 30. června 2020

One Response “Dokument: Projev prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Spojených států amerických”

  1. Ludvík
    1. 7. 2020 at 10.58

    Jsem přesvědčen, že včerejší projev pana prezidenta https://www.hrad.cz/…470 , dotýkající se situace v USA, EU i i u nás, zasluhuje podrobnou analýzu, která by občanům poodhalila a osvětlila skutečnosti a procesy, v projevu jen naznačené.
    Pokusí se o to někdo ? O projevu M.Z. v médiích panuje, až na výjimky, „známé pověstné ticho“…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *