Go to ...
RSS Feed

Dokumenty doby: Gratulační dopis prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi a odpověď Rusů


Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 7. května 2020 gratulační dopis prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi.

 

Vážený pane prezidente,
dovolte, abych Vám a Vaším prostřednictvím i celému ruskému národu jménem svým i jménem občanů České republiky pogratuloval k výročí konce 2. světové války a zároveň vyjádřil obdiv k hrdinství osvoboditelů naší země, z nichž mnoho je stále mezi námi.
Každoročně si připomínáme konec nelidsky brutálního, zpupného a zotročujícího nacistického režimu, který si podmanil i naši zemi. Před pětasedmdesáti lety, 9. května 1945, občané Československa vítali rudoarmějce jako své osvoboditele a naše vděčnost a upřímné díky bojovníkům riskujícím své životy také pro naši svobodu se nezměnily, a to ani přesto, že osudy a vztah našich zemí nebyly po porážce hitlerovské tyranie nijak lehké a snadné nejsou ani nyní. Odmítáme však přepisovat historii. Víme, že bez hrdinství ruského lidu a bez hrdinného odhodlání vojáků Rudé armády, která – ač si to někteří odmítají připustit – osvobodila většinu území tehdejšího Československa, bychom se nikdy nestali nezávislým a sebevědomým národem, jakým jsme dnes.
Letošní oslavy půlkulatého výročí probíhají v mimořádné době. Mrzí mne, že si kvůli pandemii nemůžeme připomenout konec války v Evropě společně na Rudém náměstí. Doufám však, že brzy budeme mít příležitost k oslavě a osobnímu setkání v náhradním termínu.
Blahopřeji proto alespoň prostřednictvím tohoto dopisu. Především ale děkuji všem veteránům, jejichž odhodlání bránit svobodu a důstojnost Vaší i naší vlasti jsou pro mě a mé spoluobčany inspirací a připomenutím, že existují ideály, za které stojí bojovat.

 

Miloš Zeman
prezident České republiky 

 

V sobotu 9. května 2020 zveřejnil ruský velvyslanec v České republice Alexander Zmejevský následující text.

 

Dnes slavíme 75. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce. Pro miliony lidí nejen v Rusku, ale i po celém světě včetně České republiky je to posvátný den, svátek se slzami v očích. Dnes si vzpomínáme na ty, kteří se nevrátili z fronty, vzdáváme hold válečným veteránům a pracovníkům v týlu – všem, kdo společnými úsilími za nejtěžších podmínek dokázali zastavit největší zlo v dějinách lidstva – hitlerovský nacizmus – a vrátili nám svobodu a klidné nebe. Cena Vítězství byla nesmírně vysoká. Jen za osvobození Československa položili životy více než 140 tisíc rudoarmějců, a celkem v bojích, v důsledku zranění, válečných utrpění a zvěrstev okupantů zahynuli více než 27 milionů sovětských občanů. Je nesporné, že právě v naší zemi – v bojích u Moskvy, v bitvách u Stalingradu a v Kurském oblouku – byl zlomen vaz fašistické bestii, která si podmanila celou Evropu. Nicméně nerozlišujeme své a cizí Vítězství. Vítězství nad nacizmem je společným Vítězstvím všech zemí protihitlerovské koalice, které překonaly neshody a spojily své síly v boji o mír. Pamatujeme si a vážíme si přínos Čechů a Slováků, kteří spolu s vojsky Rudé armády bojovali ve sboru generála Ludvíka Svobody, československých partyzánů a odbojářů, z nichž mnozí zaplatili za svobodu své země cenu nejvyšší.
Pamatujeme si i na neslavné stránky předválečných dějin, kdy v r. 1938 přední evropské státy prováděly politiku appeasementu a přistoupily na Hitlerův mnichovský diktát, podle něhož hodili nacistům napospas svrchovaný stát – Československo, což se faktický stalo předehrou druhé světové války.
Tato ponaučení z dějin a zodpovědný přístup k budoucnosti všeho lidstva nás zavazuje k tvrdému odporu vůči jakémukoliv ospravedlňování zločinů nacistů a jejich napomáhačů, revizi výsledků druhé světové války. Tento názor sdílí drtivá většina členů světového společenství, které každoročně přijímají rezoluci Valného shromáždění OSN o nepřípustnosti oslavování nacizmu. Zároveň jsme nuceni konstatovat, že se dodnes vyskytují ti, kteří se snaží nezodpovědně spekulovat na historické paměti, interpretovat průběh událostí v zájmu momentální politické konjunktury, vyhledávat v minulosti záminky pro nároky a urážky. Neštítí se dokonce oslavování nacistických napomáhačů. Bohužel se tyto jevy nevyhnuly ani České republice. Chápeme, že nezodpovědné kroky ojedinělých odvázaných komunálních úředníků neodráží náladu drtivé většiny obyvatel země. Svědčí o tom jak postoj, jejž vyjádřil prezident ČR Miloš Zeman, tak četné vzkazy nelhostejných českých občanů, kteří nám vyslovují rozhodný nesouhlas s výsměchem památce vojáků Rudé armády, již obětovali svoje životy pro osvobození Československá a jiných evropských zemí od nacizmu. Nicméně samotná existence takových jevů vyvolává nedůvěru ve vztazích mezi národy a může vést k novým historickým a politickým fobiím, nemluvě o tom, že ignorují Chartu OSN a jiné mezinárodněprávní a mravní imperativy.
Ve svém blahopřání lídrům jiných států u příležitosti Dne Vítězství prezident Ruské federace Vladimir Putin připomněl nezbytnost rázně čelit jakýmkoliv snahám o přepisování výsledků druhé světové války, ospravedlňování a zapomenutí nelidských zločinů spáchaných nacisty a jejich napomáhači. Ponaučení z druhé světové války nás zavazují k solidaritě. Mír je dodnes křehký. Musíme si pamatovat, že války se nezahajují znenadání. Zlo sílí, snažíme-li se jej nevšímat. Jenom společně dokážeme čelit dnešním velice vážným hrozbám. Jenom na základě dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a respektování zájmů dokážeme řešit globální bezpečnostní problémy, aby ve světě panovaly ideály spravedlnosti a dobra.

 

Přeji vám blahobyt, prosperitu a klidné nebe!

 

Na Den Vítězství!

 

Poznámka redakce: škoda, že Jeho Excelence zapomněla zmínit nejbolestivější místo novodobých dějin a to okupaci Československa v roce 1968, která nadlouho, skoro na věky, zpřetrhala kladné vzatjy mezi našimi zeměmi a občany obou státú. Oni mají povinnost se právě při takových příležitostech vždy omlouvat a žádat o odpuštění…

One Response “Dokumenty doby: Gratulační dopis prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi a odpověď Rusů”

  1. Věra
    8. 5. 2020 at 20.31

    Souhlas. Mam pry malo znaku, toz to rozsirim, nevim zda je to primo Zemanuv projev, ale me se libi. Zeman je sice nemocny, ale hlavu ma jiste O.K., preju mu hodne stesti a zdravi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *