Go to ...
RSS Feed

České národní zájmy nejsou sprostá slova


Změny, probíhající v současné době ve světě, i v Evropě, nás přinutily znovu definovat pojem „České národní zájmy“. Pojem, který v minulých letech, z řady důvodů, upadl v zapomnění. Vývoj po převratu r. 1989 nastoupil jinou, odlišnou cestu, než jsme si přáli.  Vidíme, jak jsou české dějiny přepisovány, jak se vyzvedávají jiné hodnoty než demokratické a národní.  Odmítá se husitská reformace, národní obrození, první republika. Chválí se protireformační baroko, habsburské mocnářství, katolická církev i někdejší nedemokratická německá menšina. Jsou síly, které v cizím zájmu a žoldu nepřestávají oslabovat náš stát, falšují dějiny, vytrhávají z kořenů tradic, zesměšňují všechno národní a vlastenecké. 

Popřením naší minulosti a tím i budoucnosti se popírá naše národní historie a filosofie dějin.  Společnost se stále drobí a štěpí na nepřehlednou tříšť zájmových skupinek, rozptyluje se a proměňuje v manipulovatelný dav konzumentů. Rozkládá se stát, národ i rodina. Máme-li zabránit postupné likvidaci našeho státu a hrozbě islamizace naší společnosti, je třeba začít konat. Nelze spoléhat pouze na to, že organizace EU a NATO se rozpadnou, ač ani to nelze vyloučit. I na takovou možnost musíme být předem připraveni.                                                                                                                          

V úsilí o prosazení Českých národních zájmů musíme usilovat o:

  • zachování suverenity a územní celistvosti našeho národního státu a jeho státních hranic; ochranu českého jazyka, české historie, české kultury, českého školství, české vědy; ochranu českých státních symbolů – velkého a malého státního znaku, státní vlajky, státních barev, prezidentské standarty, státní pečetě a státní hymny; 
  • uplatňování principu, že všechny národy a státy mohou žít jako jedna bratrská a šťastná rodina, ve které nikdo s nikým nebojuje, a všichni se rozvíjejí;
  • vytvoření právního, sociálně spravedlivého, státu;
  • posílení role státu, a to ve všech oblastech života a jeho úlohy při dalším všestranném rozvoji našeho národa a společnosti se zvláštním akcentem na podporu tradiční rodiny sestávající z otce, matky a dětí; natality našich občanů, jejich výchovy a vzdělání; 
  • obnovu českého hospodářství, financí, znovunavázání obchodních, kulturních a jiných styků se všemi státy, obranyschopnosti státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a připravenosti na mimořádné situace;

Za současné tíživé hospodářské a sociální krize, způsobené ničivou pandemií, je prosazení a uplatnění Českých národních zájmů, navazujících na naše nejlepší tradice při řešení problémů přítomnosti, základem pro tvorbu smysluplných perspektiv pro budoucnost našeho národa a reálnou cestou z našeho momentálního hospodářského a politického úpadku.

Mistr Jan Hus věřil, že pravda, i když je ze všech stran potlačována, vždy nakonec zvítězí. Při prosazení Českých národních zájmů se my všichni musíme, v souladu s jeho odkazem, postavit za hodnotu pravdy a sociálního porozumění.

Prof. Stanislava Kučerová, Ludvík Smýkal, ing. Jaroslav Tichý
připojuje se i vydavatel iReportera Jaroslav Lapač

One Response “České národní zájmy nejsou sprostá slova”

  1. František
    26. 4. 2020 at 11.55

    Také se připojuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *