Go to ...
RSS Feed

Proč jsem ateistou? Protože tu musí být někdo ochotný bojovat s tmářstvím


Mnozí z vás si jistě vzpomenou na to, že jsme se učili o Karlu Čapkovi a jeho knížce esejí Proč jsem se nastal komunistou. Tu esej napsal v roce 1924, v časech poválečného kvasu a společenských změn a nebyl sám, do sbírky se připojila celá řada intelektuálů. Doporučuji dílko vyhledat a přečíst si ho s téměř stoletým odstupem, bude to poučné srovnání. Čapek komunismus odmítá, ač o něm prakticky nevěděl moc, vše bylo jen na bázi prací teoretiků a zastánců tohoto směru. Málo už se ví, že právě Čapek v létech 1931–1932 ve své korespondenci s Tomášem Masarykem ho naléhavě nabádal, aby rozpustil parlament, zavedl diktaturu, občanské stavy a fašistickou vládu jako v Itálii. Pak napsal 17. 6. 1936 v moskevské Pravdě v souvislosti s přípravou „stalinské“ ústavy SSSR: „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí: je to země vytvářející nový typ demokracie, Sovětský svaz vyzdvihuje vysoko nad štít demokratické zásady, popírané v některých zemích. Hned teď, po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR, možno říci, že v dějinách Evropy začíná nová éra…“ K. Čapek byl vizionář a buďme rádi, že se jím a jeho dílem můžeme i po desítkách let chlubit. Jeho názory by možná dnes neobstály ve tvrdé politické debatě levicových a pravicových diskutérů. Ale to jsou jen moje úvahy. Pro mne je v současné době důležitější veřejně vyslovit parafrázi čapkovského vyhlášení: Proč jsem ateistou. Protože pochopení úlohy ateistů ve společnosti není o věčném souboji pravicových a levicových idejí, ale je to o uplatňování zdravého rozumu, logiky věcí a dějů, o nebeské mechanice, o pozitivním vývoji ve vědách, umění a vztazích mezi lidmi a národy. Jedině ateisté mohou čelit církevním dogmatikům jejichž nejkřiklavjějším představitelem Česku je páter Halík. Proto bezvýhradně souhlasím s obsahem připojeného záznamu. Sledujte mluvčího pozorně …

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na to, že jsme se učili o Karlu Čapkovi a jeho knížce esejí Proč jsem se nastal komunistou. Tu esej napsal v roce 1924, v časech poválečného kvasu a společenských změn a nebyl sám, do sbírky se připojila celá řada intelektuálů. Doporučuji dílko vyhledat a přečíst si ho s téměř stoletým odstupem, bude to poučné srovnání. Čapek komunismus odmítá, ač o něm prakticky nevěděl moc, vše bylo jen na bázi prací teoretiků a zastánců tohoto směru. Málo už se ví, že právě Čapek v létech 1931–1932 ve své korespondenci s Tomášem Masarykem ho naléhavě nabádal, aby rozpustil parlament, zavedl diktaturu, občanské stavy a fašistickou vládu jako v Itálii. Pak napsal 17. 6. 1936 v moskevské Pravdě v souvislosti s přípravou „stalinské“ ústavy SSSR: „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí: je to země vytvářející nový typ demokracie, Sovětský svaz vyzdvihuje vysoko nad štít demokratické zásady, popírané v některých zemích. Hned teď, po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR, možno říci, že v dějinách Evropy začíná nová éra…" K. Čapek byl vizionář a buďme rádi, že se jím a jeho dílem můžeme i po desítkách let chlubit. Jeho názory by možná dnes neobstály ve tvrdé politické debatě levicových a pravicových diskutérů. Ale to jsou jen moje úvahy. Pro mne je v současné době důležitější veřejně vyslovit parafrázi čapkovského vyhlášení: Proč jsem ateistou. Protože pochopení úlohy ateistů ve společnosti není o věčném souboji pravicových a levicových idejí, ale je to o uplatňování zdravého rozumu, logiky věcí a dějů, o nebeské mechanice, o pozitivním vývoji ve vědách, umění a vztazích mezi lidmi a národy. Jedině ateisté mohou čelit církevním dogmatikům jejichž nejkřiklavjějším představitelem Česku je páter Halík. Proto bezvýhradně souhlasím s obsahem připojeného záznamu. Sledujte mluvčího pozorně …

Publiée par Bretislav Albert sur Mardi 14 avril 2020

One Response “Proč jsem ateistou? Protože tu musí být někdo ochotný bojovat s tmářstvím”

  1. Mirek
    20. 4. 2020 at 14.06

    Že to tak je, potvrzuje vietnamská komunita.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *