Go to ...
RSS Feed

Justiční omyl kandidátky na ombudsmanku


 

Helena Válková

V případě o kterém se potřebuji a chci vyjádřit, bych měl psát v ženském rodě subjektu. Ano, jde o poslankyni za hnutí ANO Helenu Válkovou. Tu dámu osobně neznám a vlastně ani nechci znát. Pokud jsem tu a tam sledoval její vystoupení za řečnickým pultem ve sněmovně nebo jak odpovídala na dotazy dotěrných televizních novinářů, zdálo se mi, že hovoří rozumně, k věci a s odbornou erudicí. Podvědomě jsem si ji zařadil do blíže nespecifikovaného týmu lidí s pozitivním vidění našeho světa. 

Není to tak dlouho, co se začalo diskutovat o obsazení místa čekého ombudsmana resp. ombudsmanky. Horkou kandidátkou respektive favoritkou prezidenta Zemana se stala Helena Válková a ona sama se kandidatuře nijak nebránila. Právnické vzdělání na tuto funkci není bezpodmínečná podmínka ale výhoda, lidská práva jsou v zemi, kde je Listina základních práv a svobod součastí právního řádu, spíše věcí citu a vztahu člověka ke společnosti či společnosti vůči jednotlivci, odstraňování třecích ploch v těchto vztazích, které se musí eliminovat spíše citem a lidským přístupem než uplatňpváním paragrafů. Helena Válková se jevila jako poměrně vhodná kandidátka na funkci.

JUDr. Milada Horáková

Ale. Ale pak šťouraví investigativci při prosívání minulosti u Válkové nalezli skvrnu na kterou běžné čistící prostředky nestačí. Kandidátka je ve věkové kategorii „mladých seniorů” a tím je řečeno, že prošla v mládí socialistickým školstvím od základní školy až po docenturu nebo dokonce profesuru na právech. Dá se tedy říci, že v právních otázkách nebyla lajkem či poučeným občanem, ale že byla přímo odborným specialistou. Tou zmíněnou skvrnou, snadno dohledatelnou, je její tvrzení, že netušila kdo je její kolega v Kriminalogickém ústavu při Generální prokuratuře ČSSR. Jméno JUDr. Urválek ji nic neříkalo a proto jej jako staršího zkušeného kolegu požádala o spoluráci na odborném textu, který rozhodně nepřispíval k diskuzi o kvalitě lidských práv v tehdejší ČSSR. Ona netušila ten člověk je strůjce justičních vražd?

Dokument o procesu se Slánským

To se nechce věřit, taková ingnorace historie v právnickém prostředí snad ani není možná. Válková netrpěla amnézií! Měla v práci přístup k dokumentům ke kterým jiní nemohli, mohla si opatřit základní informace i o svém kolegovi Urválkovi jehož jméno bylo v právním světě symbolem podlosti a podlézavosti vládnoucímu politickému systému padesátých let. Urválek psal krvavé dějiny našeho práva a zůstaly za ním mrtví lidé s odlišným politickým názorem. Symbolem jeho podlosti byly obžalovací řeči u soudu s Miladou Horákovou a především žalobní traktáty v Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, jak zněl plný název. Zkuste si najít ve veřejné knihovně nebo na internetu knihu vydanou po skončení procesu a začtěte se do textu. Nebudete věřit tomu co je tam psáno a vyvolá to u vás řadu otázek. Dospějete k závěru, že podobné věci se nesmí nikdy opakovat. 

Bývalý disident Jiří Gruntorád veřejně připustil, že znal za bývalého režimu i řadu komunistů o kterých může říci, že to byli slušní lidé. Mohli to být sousedé, kolegové v práci, příbuzní přátel a tak podobně. O komunistech, kteří byli v různých rozhodovacích funkcích to tvrdit nemohl, to slušní lidé nebyli. Ale i z takových se skládá naše nynější společnost, z lidí dobrých a z nedobrých. To je přirozené. 

Ale do funkce veřejného ochránce práv může být ustanoven jen člověk, který nemá problém se svojí minulostí a takovým člověkem rozhodně není Helena Válková.

Jaroslav Skupien

Poznámka redakce: V sobotu 11. ledna po poledni se objevila v mediích zpráva, že Helena Válková požádá prezidenta, aby stáhnul její kandidaturu na úřad ombudsmanky a toto své rozhodnutí odůvodnila svým dřívějším členstvím v KSČ. Jak se zdá, tak paní Válková i přes své úctyhodné vzdělání nic nepochopila. Komunistů, bývalých i současných, máme v orgánech státu i v zastupitelských volených orgánech celou řadu a ona se vymlouvá na své dřívější členství a zcela pomíjí svůj krok stranou, kdy si vybrala konzultanta z krvavé justiční minulosti. Opravdu nic nepochopila …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *