Go to ...
RSS Feed

Trochu jiný pohled na kauzy Andreje Babiše


Před nedávným časem proběhla na pražské Letné demonstrace, jejíž účastníky nechci hodnotit tak příkře, jako někteří autoři podobných článků. Spokojím se jen s rekapitulací a stručným rozborem záminky k ní vedoucí s konstatováním, že výrazně menší část našeho národa (necelá 3 % voličů a jejich příp. podporovatelé, kteří zůstali doma), z převážné části naletěla, když nechci přímo napsat, že v testu inteligence na Letné (jakož i předtím na Václavském náměstí) zcela propadla. A vysvětlím hned proč, abych přiblížil čtenářům situaci a souvislosti, na které chci v dalších částech tohoto článku navázat. Jde přitom o to, aby alespoň někteří z účastníků této akce dodatečně pochopili, na čem se vlastně podíleli, k čemu to povede a zda to bylo vůbec jejich úmyslem.

Záminka k organizovaným protestům proti A. Babišovi a M. Benešové

Záminkou k organizovaným protestům proti A. Babišovi byl „uniklý“ neoficiální návrh zprávy auditorů EU, podle kterého by měla ČR vracet dotace (či platit pokutu) v celkové výši cca Kč 450 mil. a který z těch demonstrujících pravděpodobně nikdo nečetl a pokud ano, pak neporozuměl vůbec tomu, co čte. Kdyby ano (a zabýval se v širším měřítku celou záležitostí), tak by zjistil, že:

·          přinejmenším ze 2/3  se tento návrh auditní zprávy vztahuje k praxi schvalování a proplácení dotací za dřívějších, vesměs pravicových vlád. Jejich představitelé t.č. ve vedení opozičních stran u nás dělají vše proto, aby znemožnili či alespoň co nejvíce oddálili  zahájení šetření jejich činnosti v minulosti , do které spadají i tzv. eurodotace. (Proto i jejich útoky proti M. Benešové jako nové ministryni spravedlnosti). Z obavy o sebe a o některé své kolegy, nikoliv o demokracii, jak tvrdí organizátoři celé akce. To ani náhodou. A. Babiš je v souvislosti s touto částí návrhu zprávy obviňován naší domácí opozicí ve spolupráci s některými zájmovými skupinami v zahraničí zcela neoprávněně a nepodloženě leč cíleně, a to paradoxně za jejich vlastní minulé hříchy. (Podle této metody byl odstraněn na Slovensku premiér Fico. Též ničím nepodloženými tvrzeními o jeho spojení s italskou mafií.  Poté tyto informace vyšuměly, aniž by byly doloženy. Svůj účel ale splnily. Slovákům se to vymstí, již to začínají chápat i sami, zatímco někteří z našich spoluobčanů nejsou schopni poučit se z chyb druhých. A na to, abychom se v tomto případě učili z chyb vlastních, už zřejmě nebude ani čas ani příležitost). Jde totiž o postupný útok proti zemím V4+, přičemž na ČR došlo až jako na poslední v řadě. (Úspěšné byly tyto útoky na Slovensku a v Rakousku, neúspěšné pak v Maďarsku a v Polsku). Nejde tedy o primárně to, že Agrofertu (stejně jako jiným firmám) byly již i v minulosti eurodotace poskytovány, jde o to, že způsob schvalování a poskytování dotací v období převážně pravicových vlád je předmětem hlavní části kritiky obsažené v onom „neoficiálním „ (leč „zdrcujícím“ návrhu auditní zprávy. To, že již v té době byly vypláceny dotace mimo jiné i Agrofertu, je v daném případě věcí jen zdánlivě podružnou, jak si ukážeme dále. Do dne 10.2.2017 není také návrhem auditní zprávy konstatovaná situace předmětem penalizace., je však třeba v této souvislosti připomenout, že za období do 10.2.2017 byly naše dřívější vlády nuceny  vrátit do Bruselu cca 35 mld. Kč, z toho 26 mld. Kč připadá právě na pravicové vlády. Tato skutečnost zůstává přitom zcela bez reakce našich občanů, vč. oněch náhlých bojovníků z Václavského náměstí či z pražské Letné. Rozrušilo je ale až těch 450 mil. Kč, z nichž cca 2/3 se ale přitom týkají chyb při vyplácení dotací v ČR ze strany našich příslušných institucí, nikoliv Agrofertu či premiéra Babiše. Zvláštní, velmi zvláštní;

·          zbytek uvedeného návrhu zprávy (hodnotově necelá 1/3) se skutečně týká Agrofertu a otázky střetu zájmů s tím, že:

–     auditoři EU se odvolávají na náš zákon o střetu zájmů, jehož novela vstoupila u nás v platnost dnem 10.2.2017, a posuzují vyplácení dotací Agrofertu podle něho, což je ale mimo jejich pravomoc (Konstatování některých „odborníků“ u nás, že „přece jde o unijní peníze“ na tomto faktu nic nezmění. Pak totiž auditoři měli argumentovat unijním zákonem) a příp. konstatovat rozdíly mezi oběma zákony, pokud vůbec existují. V ČR je k tomu totiž kompetentní pouze náš soud. Celá věc by se pak posunula do jiné roviny. Jenže to by následně nebylo možné štvát lidi proti Babišovi;

–     v doporučení zaslaném v předstihu A. Babišovi komisařem EU pro rozpočet G. Oettingerem, jak jeho situaci střetu zájmů řešit, se uvádí, že celá věc je v kompetenci našich orgánů. Proč tedy nějaký návrh auditní zprávy, který zřejmě v lepším případě alespoň spatřil Brusel, než se vrátil („unikl“) zpět do ČR, kde byl podle některých informací zřejmě vyhotoven?

To, že jde v případě A. Babiše (jako ministra financí a později premiéra) v návaznosti na Agrofert o střet zájmů od samého počátku, je mimo diskuzi. A to již od doby, kdy Sobotka dotáhl Babiše do vlády, aby se tak sám mohl stát premiérem a následně se mohl historicky znemožnit. To samo o sobě ale není žádný přečin, jak se manipulátoři snaží vštěpit občanům do hlav. Způsob, jak v takové situaci postupovat, řeší zákon o střetu zájmů. U nás i v zahraničí. Premiér A. Babiš tedy není „sprostým podezřelým“ či dokonce viníkem automaticky již jen tím, že má své podnikání a že je ve střetu zájmů. Otázka při posuzování celé záležitosti podle našeho (ale i evropského) zákona zní totiž jinak. V konkrétním případě tedy tak, zda A. Babiš zneužil svých funkcí/postavení (při svém střetu zájmů) ve svůj osobní prospěch (jak a kdy konkrétně), který by jinak nezískal. Samotné udělování dotací Agrofertu jím ale není. Ty Agrofert dostával (stejně jako mnohé další firmy u nás) na základě splnění potřebných podmínek již před vstupem A. Babiše do velké politiky a nikoliv až díky jeho vstupu do vysoké politiky. V tom je totiž „jádro pudla“. A případné zneužití své funkce k získání neoprávněných výhod by musel prokázat či zamítnout náš nezávislý soud, pokud by byla taková pochybnost (žaloba) vůbec vznesena. K tomu by musely být předloženy též důkazy. A to je při posuzování příp. zneužití svého postavení A. Babišem za situace jeho střetu zájmů v období od 10.2.2017 rozhodující. Ne tedy to, zda byl A. Babiš v uvedeném období ve střetu zájmů či nikoliv (což samozřejmě byl), nýbrž zda tento střet zájmů ve svůj prospěch využíval a získal pro sebe (Agrofert) nějakou výhodu či nikoliv. Udělování dotací to není, ty dostávala firma Agrofert na základě vícestupňového schvalovacího a kontrolního režimu již před vstupem A.Babiše do vysoké politiky. Nikdo nic takového zatím u nás nenastolil a tedy ani žádný soud takovou žalobu neprojednával. Organizátoři celé akce „pouze“ oklamali důvěřivější část našich spoluobčanů. K něčemu, co nebylo, se snáze řve na náměstích, než obstarávají důkazy. A o tom to je.

Není tedy důvodu k protestům zmanipulovaných zástupů občanů na veřejných prostranstvích, kteří o samotné podstatě a reálné stránce celé věci absolutně nic nevědí. Krom toho, pokud by ale příp. i nastala situace, kdy by soud rozhodl, že A.Babiš zneužil svoji pozici při střetu zájmů ve svůj prospěch, pak je to možný důvod k rozpadu vládní koalice (stejně jako např. neplacení pravomocně přisouzené a splatné pohledávky potomků advokáta Altnera ze strany ČSSD) a nikoliv k nesmyslnému osočování některých politiků na objednávku na veřejných prostranstvích. I protesty občanů mají mít svůj věcný obsah a měly by mít i formu. Jen tak mimochodem, není pomluva u nás trestným činem? V demokratické společnosti mají občané právo volit, což je jistě vhodnější a průkaznější forma projevení názoru a získání podpory občanů, než jsou osočování a urážky davu manipulovaného ze zákulisí podle potřeby, a to na bázi dezinformací a překrucování faktů.  Takto to vyvolává dojem, že organizátoři těchto akcí proti Babišovi dobře vědí, že tahají za kratší konec provazu, a proto sahají k formě, kdy napadají výsledky demokratických voleb a (ve svých důsledcích i) právního státu. Do voleb jít přitom nemohou, protože by v nich prohráli. Krom toho, pokud by Agrofertu byly vypláceny dotace neoprávněně, nebyl by A. Babiš zloděj, mohlo by se jednat nanejvýš o podvod, kdyby za tím účelem Agrofert (či on osobně) klamal příslušné orgány v informacích uváděných v žádostech o dotace. Jak žádosti o dotace, tak i jejich vyplácení a kontrola jejich použití jsou kontrolovány vícestupňově u nás i v Bruselu. A byly bez připomínek, krom toho o ničem takovém není v „uniklém“ návrhu zprávy ani zmínka. Jenže skuteční zloději u nás potřebují, aby Babiš „byl taky zloděj“ a již je nemohl (ve sněmovně či jinde) kritizovat.

 Dále je třeba vědět, že A. Babiš:
–     své povinnosti podle novely citovaného českého zákona o střetu zájmů splnil zřízením svěřenských fondů a předáním svého podnikání do těchto fondů;
–     současně se splněním povinností podle novely příslušného zákona navíc realizoval ne jedno, nýbrž dokonce 2 ze z celkem 3 možných řešení postupu, které mu již předtím písemně doporučil komisař EU G. Oettinger, a to:

1/  vytvořit Trust (svěřenský fond) a do něj své podnikání vložit s tím, že o naplnění tohoto požadavku budou rozhodovat výhradně české orgány nebo
2/  zajistit, že Agrofert a celé naše zemědělství přestane dostávat dotace, což je sama o sobě nesmyslná a likvidační varianta pro naše zemědělce obecně a je s podivem, že s ní vůbec někdo z Bruselu mohl přijít nebo
3/  zdržet se všech politických (vládních) aktivit v souvislosti s rozhodováním o přidělování dotací ze strukturálních fondů EU.

Skutečnost je tedy taková, že A. Babiš:
– podmínky podle našeho zákona o střetu zájmů splnil a
– doporučení z Bruselu dokonce přeplnil, když realizoval souběžně variantu č. 1/ a č. 3/ podle tohoto doporučení, ač splnění jedné z nich zcela postačovalo.

Převzato z rozsáhlejšího textu ing. Jaroslava Tichého
Fotokoláž v záhlaví textu je od obrazového génia aTea

3 Responses “Trochu jiný pohled na kauzy Andreje Babiše”

 1. lapis
  14. 7. 2019 at 18.43

  Výborně. Náš právní řád je založen na dokázání viny, nikoliv na dokazování neviny. Lidé jsou ovlivňováni špatnými detektivkami v TV, kde po obviněném požadují alibi = dokázání neviny. Možná jsou státy, kde to tak funguje, ale u nás ne – doposud i když Ratha odsoudili za to, že si 7 mega nesl v krabici od vína a nikdo se nezabýval tím, že by mu dokázal, že tyto peníze získal někde nepoctivě. Zákony tohoto státu ostatně dovolují, aby si každý nosil své peníze v čem chce.

 2. lapis
  15. 7. 2019 at 9.53

  Výborně. Náš právní řád je založen na dokázání viny, nikoliv na dokazování neviny. Lidé jsou ovlivňováni špatnými detektivkami v TV, kde po obviněném požadují alibi = dokázání neviny. Možná jsou státy, kde to tak funguje, ale u nás ne – doposud i když Ratha odsoudili za to, že si 7 mega nesl v krabici od vína a nikdo se nezabýval tím, že by mu dokázal, že tyto peníze získal někde nepoctivě. Zákony tohoto státu ostatně dovolují, aby si každý nosil své peníze v čem chce. (Náhradní vložení komentáře)

 3. Věra Pešková
  31. 7. 2019 at 15.34

  Celý text viz “ kauzy Andreje Babiše “ ( ing.J.Tichý ) má moji plnou podporu a souhlas. Myslím si již delší dobu totéž, ale neuměla bych to tak výstižně napsat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *