Go to ...
RSS Feed

Archives for 26. 6. 2019

Kladné body pro AGROFERT

Zaslechnete-li dnes v televizi nebo rozhlasu slovo Agrofert, můžete si být jisti, že si někdo začne ostřit jazyk o premiéra Babiše a jeho podniky ve svěřeneckém fondu. K takové podlosti a malosti se nemíníme uchýlit. Ono je totiž třeba vidět obě strany mince a tak je vhodné se veřejně zmínit o Nadaci Agrofertu, která pomáhá

Rozsudek soudce v kauze Des Fours-Walderode je projevem vlastizrady

Mnozí z našich spoluobčanů dosud odmítali věřit již velmi známé poučce „kdo nezná svoji minulost, bude donucen si ji zopakovat“. S cílem dosáhnout u nás tohoto stavu v širokém měřítku, probíhá v ČR podle instrukcí globalistů  již od 90. let zamlčování či naprosté překrucování našich dějin, což má vliv podle: (světonázorové) priorityvšeobecných metod řízení lidstva – na mladou generaci–