Go to ...
RSS Feed

Archives for 28. 5. 2019

To sprosté slovo loajalita

Jsou země, kde při přijímání nových pracovníků mají tito novicové ve smlouvách uvedeno, že se od nich očekává, že budou k instituci, firmě či podnikateli loajální a v klauzuli je popsáno, co se pod tímto termínem v konkrétním pracovním zařazení požaduje. Loajální zaměstnanec nesmí o problémech exitujících na pracovišti hovořit s cizími lidmi mimo firmu,

Český rozhlas Plus se znovu vyznamenal

Ještě donedávna bylo večerní čtení z různé literatury, uváděné obyčejně půlhodinku před půlnocí, jedním z mála přijatelných pořadů na ČRo Plus. Člověk se nemusel při poslechu rozčilovat kvůli všelijakému překrucování skutečností, neúplné informaci, anebo její naprosté absenci. Nemluvě ani o jednostranné interpretaci toho, co se tu i onde událo, a dalších žurnalistických nešvarech. Takže chvíli před půlnocí