Go to ...
RSS Feed

Občanský názor proti stanovisku Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky vydal dne 13. března 2019 rozhodnutí o tom, že obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních budou muset být o státem vyjmenovaných svátcích zavřené. Jistě má soud na takové rozhodnutí právo, ale pak mám i já jako občan tohoto státu právo si k tomu říci svůj názor. Nebudu tady citovat standardy o živnostenském podnikání, kdy je na podnikateli samotném jak bude mít otevřeno. Je to zcela jeho věc. Pokud podniká sám nebo se svými rodinnými příslušníky, je prodejní doba zcela na jejich dohodě. Když obchodník zaměstnává lidi v pracovním poměru, řídí se pracovní poměr zákoníkem práce. Při přijímání zaměstnanců dotyční vědí, že jdou k obchodníkovi, který pracuje v systému 27 / 7, to znamená 24 hodin dennně a 7 dní v týdnu. Za takový náročný pracovní rytmus zaměstnanec očekává nadstandardní mzdu. Pokud ale stát pomocí Ůstavního soudu připraví zaměstnance o nezanedbatelnou část roční mzdy, je to nepřijatelný zásah do podnikatelské činnosti.

Bylo by logické, aby Ústavní soud řešil podání v této věci například tak, že měl doporučit, aby se zorganizovala mezi zaměstnanci obchodních řetězců anketa – chcete-li referendum – o otevírací době, které by obsahovalo všechna pro i proti. Podle výsledku ankety by se pak vydalo závazné doporučení. Lišilo by se od soudní direktivy v tom, že by si rozhodli ti, kterých se to týká. Dokonce by nerozhodovali majitelé řetězů (často zahraniční) a lidé z podnikových managementů, ale zaměstnanci. To by jistě bylo spravedlivé a navíc nezpochybnitelné. Protože v obchodě existuje poměrně velká fluktuace pracovníků bylo by vhodné umožnit řekněme po pěti či sedmi letech opakování ankety na stejné téma. Třeba by nová či obměněná sestava došla k jinému výsledku. Ale opět by si o tom rozhodli ti, jichž se to nejvíce týká. A těmi jistě nejsou lidé v talárech. Soudy nemohou nahrazovat parlament, ani vůli občanů.

Jaroslav Skupien
Foto internet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *