Go to ...
RSS Feed

Jakže to říkal Fučík? Lidé bděte!


Dlouho jsem váhal, jestli mám zvěřejnit na iReporteru autentickou fotografii z řádění banderovců v Polsku počátkem čtyřicátých let minulého století. Jenže napsat jen, že vraždili i nevinné děti, jsou jen slova a ne každý má fantazii na to, aby si pod tímto pojmem něco dokázal představit. Proto je snímek zavražděných dětí pro dnešní generaci významnou informací. A aktéry těchto činů dnes Ukrajinci oslavují. Rád bych věřil, že ne všichni Ukrajinci. Na snímku v záhlaví článku je záběr z profašistických oslav na Ukrajině v závěru roku 2018. V dubnu letošního roku se možná dočkáme historické události. Ale začněme popořádku. Ukrajina, bývalá součást SSSR, v současné době prochází přijímacím řízením nutným pro vstup do Evropské unie. Osobně se domnívám, že návrh podala EU jen proto, že Ukrajina není součastí Ruske federace, těsně s ní sousedí a takovýto přímý kontakt je přímo živnou půdou pro permanentní nesváry a konflikty. Za normální geopolitické situace by takový stav nebyl problémem a velmoci by se jistě dohodly na klidu zbraní. Přece nebudou riskovat jadrený konflikt kvůli pár stovkám fanatiků. Jenže těm fanatikům na Ukrajině se dostává politická podpora jak z EU, tak od aliance NATO a především od Spojených států. Jinak by nebylo možné, aby vedení Ukrajiny nechalo bez povšimnutí aktivizaci přívrženců Stepana Bandery. Prezident Porošenko a Nejvyšší rada Ukrajiny tvořená 450 poslanci přijali zákon, který rozšiřuje řady válečných hrdinů a veteránů druhé světové války o někdejší příslušníky UPA, ozbrojené nacionalistické složky Stepana Bandery, nazývaných všude banderovci. Takové obracení historie je v civilizovaném světě nepřípustné, banderovci nejen bojovali po boku nacistů proti tehdejšímu SSSR, ale především terorizovali obyvatele na Němci okupovaných územích Polska, Západní Ukrajiny, Volyně, Haliče a také na Slovensku v časech, kdy ustupovali před Rudou armádou. Mají na kontě více než sto tisíc zavražděných obyvatel uvedených území. Nejstrašnjších a nejbrutálnějších zločinů se dopustili banderovci na Polácích a polských Židech. Pokud si budou dnes i budoucnu stát Poláci za svým názorem, tak nikdy nepřipustí, aby se Ukrajina adorující Stepana Banderu stala členským státem Evropské unie. A stejný postoj může zaujmout Česká republika vzhledem ke genocidě Volyňských Čechů na území bývalého Československa, na tehdejší Podkarpatské Rusi. Mnoho mrtvých po sobě banderovci zanechali také ve slovenských horách v těsně poválečných letech. Některé historické skutečnosti se prostě nedají přejít taktním mlčením, obzvláště když aktuální reminiscence fašismu jsou v řadě zemí tak výrazné. I když příčiny tohoto jevu jsou odlišné. 

S příchodem Nového roku 2019 se v ulicích ukrajinských měst bouřlivě slavilo 110 výročí narození Stepana Bandery a státní moc Ukrajiny ponechala organizátorům oslav volnou ruku, tedy souhlasila. Jako kdyby si vedení země neuvědomovalo, jakou odezvu to vyvolá v zemích postižených řáděním banderovců. Především za takového stavu věcí nebude nikdy Ukrajina do společenství evropských zemí přijata. Kdyby si v dubnu letošního roku (teoreticky) Němci zvolili v referendu Adolfa Hitlera národním hrdinou, u příležitosti jeho 130 narozenin, byli by zcela jistě z EU krátkým porcesem vyloučeni. Věřím, že se tak nestane letos, ani v letech příštích.

Břetislav Albert

One Response “Jakže to říkal Fučík? Lidé bděte!”

  1. Věra Pešková
    5. 1. 2019 at 21.31

    Je dobré připomenout všem, jak to bylo s banderovci. Bohužel zejména mladí si těchto dějin (myslím) ani nevšimnou, kéž bych se mýlila! Nevidím záblesk přijatelných názorů k pospolitosti lidí, jako celku, bez rozlišení jednotlivých národů, států, vyznání… zatím z mého pohledu smutná skutečnost…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *