Go to ...
RSS Feed

Jakže to říkal Fučík? Lidé bděte!


Dlouho jsem váhal, jestli mám zvěřejnit na iReporteru autentickou fotografii z řádění banderovců v Polsku počátkem čtyřicátých let minulého století. Jenže napsat jen, že vraždili i nevinné děti, jsou jen slova a ne každý má fantazii na to, aby si pod tímto pojmem něco dokázal představit. Proto je snímek zavražděných dětí pro dnešní generaci významnou informací. A aktéry těchto činů dnes Ukrajinci oslavují. Rád bych věřil, že ne všichni Ukrajinci. Na snímku v záhlaví článku je záběr z profašistických oslav na Ukrajině v závěru roku 2018. V dubnu letošního roku se možná dočkáme historické události. Ale začněme popořádku. Ukrajina, bývalá součást SSSR, v současné době prochází přijímacím řízením nutným pro vstup do Evropské unie. Osobně se domnívám, že návrh podala EU jen proto, že Ukrajina není součastí Ruske federace, těsně s ní sousedí a takovýto přímý kontakt je přímo živnou půdou pro permanentní nesváry a konflikty. Za normální geopolitické situace by takový stav nebyl problémem a velmoci by se jistě dohodly na klidu zbraní. Přece nebudou riskovat jadrený konflikt kvůli pár stovkám fanatiků. Jenže těm fanatikům na Ukrajině se dostává politická podpora jak z EU, tak od aliance NATO a především od Spojených států. Jinak by nebylo možné, aby vedení Ukrajiny nechalo bez povšimnutí aktivizaci přívrženců Stepana Bandery. Prezident Porošenko a Nejvyšší rada Ukrajiny tvořená 450 poslanci přijali zákon, který rozšiřuje řady válečných hrdinů a veteránů druhé světové války o někdejší příslušníky UPA, ozbrojené nacionalistické složky Stepana Bandery, nazývaných všude banderovci. Takové obracení historie je v civilizovaném světě nepřípustné, banderovci nejen bojovali po boku nacistů proti tehdejšímu SSSR, ale především terorizovali obyvatele na Němci okupovaných územích Polska, Západní Ukrajiny, Volyně, Haliče a také na Slovensku v časech, kdy ustupovali před Rudou armádou. Mají na kontě více než sto tisíc zavražděných obyvatel uvedených území. Nejstrašnjších a nejbrutálnějších zločinů se dopustili banderovci na Polácích a polských Židech. Pokud si budou dnes i budoucnu stát Poláci za svým názorem, tak nikdy nepřipustí, aby se Ukrajina adorující Stepana Banderu stala členským státem Evropské unie. A stejný postoj může zaujmout Česká republika vzhledem ke genocidě Volyňských Čechů na území bývalého Československa, na tehdejší Podkarpatské Rusi. Mnoho mrtvých po sobě banderovci zanechali také ve slovenských horách v těsně poválečných letech. Některé historické skutečnosti se prostě nedají přejít taktním mlčením, obzvláště když aktuální reminiscence fašismu jsou v řadě zemí tak výrazné. I když příčiny tohoto jevu jsou odlišné. 

S příchodem Nového roku 2019 se v ulicích ukrajinských měst bouřlivě slavilo 110 výročí narození Stepana Bandery a státní moc Ukrajiny ponechala organizátorům oslav volnou ruku, tedy souhlasila. Jako kdyby si vedení země neuvědomovalo, jakou odezvu to vyvolá v zemích postižených řáděním banderovců. Především za takového stavu věcí nebude nikdy Ukrajina do společenství evropských zemí přijata. Kdyby si v dubnu letošního roku (teoreticky) Němci zvolili v referendu Adolfa Hitlera národním hrdinou, u příležitosti jeho 130 narozenin, byli by zcela jistě z EU krátkým porcesem vyloučeni. Věřím, že se tak nestane letos, ani v letech příštích.

Břetislav Albert

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

One Response “Jakže to říkal Fučík? Lidé bděte!”

  1. Věra Pešková
    5. 1. 2019 at 21.31

    Je dobré připomenout všem, jak to bylo s banderovci. Bohužel zejména mladí si těchto dějin (myslím) ani nevšimnou, kéž bych se mýlila! Nevidím záblesk přijatelných názorů k pospolitosti lidí, jako celku, bez rozlišení jednotlivých národů, států, vyznání… zatím z mého pohledu smutná skutečnost…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *