Go to ...
RSS Feed

TGM: Rodina je základ státu


V domě přes ulici, kde jsme před desítkami let bydleli, žili v přízemí dva bráchové. Nebyli už nejmladší, pro nás kluky to byli starci, ale naši říkali, že jsou to čtyřicátníci. Jak jsme stárli, stárli i oni. Takže za nějaký čas bylo i nám jasné jak to s tím bratrstvím vlastně je. Byli to teplouši, teplí bráchové. Nechápali jsme proč takoví jsou a jak je to spolu může bavit, ale dál jsme je brali jako že do toho přízemního bytu patří a že by to bez nich nebylo ono. Sedávali na balkoně (v přízemí balkon!), kouřili, četli a klábolsili. Prostě teplí báškové patřili k místnímu koloritu. Když jsem je někdy potkal v krámě, pozdravil jsem, on nebo oba odpověděli a byli jak každý druhý mužský. Přestože byli teplí, ničím se nelišili od vzhledu mého táty, strejdy, starších bratrů, sousedů z baráku a nebo učitelů ve škole. Pak jsme se odstěhovali do jiné části Prahy a ti dva nám zmizeli z očí. Když jsem po asi po dvaceti letech, zavítal na stará místa mládí a potkal náhodou bývalého splužáka, přišla řeč i na teplý brášky. „Jo, ti už nejsou. Jednou z jara umřel jeden a za pár měsíců šel druhej. Postarala se o něj obec, neměli příbuzné. Ale jsou zase spolu, na Olšanech.”

Hluboké přátelství až láska může mezi mezi dvěma stejnopohlavními osobami existovat. Nemá cenu zkoumat příčiny proč tomu tak je, ale není to nic nepřirozeného, spíše je to výjimečné a pro toho, koho to postihne je to zřejmě neštěstí, protože bude ochuzen o základní poslání lidských bytostí – mít děti a pokračovat v udržení života. Dnes je jiná doba, uplynulo padesát šedesát let od příběhu teplých brášků, který jsem popsal a dožil jsem se toho, že homosexuální a lesbické vztahy se staly módou nebo snad standardem společenského výsluní. Pořádají se pochody hlavním městem, oslavuje se něco, co nezavdává důvod k oslavám. Intimní vztah dvou lidí by měl zůstat jen mezi nimi, bez ohledu na různorodost či stejnost pohlaví. Sexualita je nanejvýš soukromá záležitost. Není-li tomu tak, pak už jde o pornografii a sexuální exhibicionismus.

Vezme-li si nějaké politické či společenské uskupení jako hlavní motiv činnosti boj proti veřejnému adorování homosexuality budou mít moje sympatie a dám jim hlas ve volbách. Byl to Tomáš G. Masaryk, který se vyslovil v tom duchu, že základem státu je rodina. Rodina, kde jsou rodiče, děti, prarodiče a která je společenskou jednotku důležitou pro stát. Z tisíců a milionů takových uskupení je stát tvořen. Může existovat entita jedinců, kteří mají touhu po jiném typu vztahu, ale to musí zůstat jejich soukromou záležitostí, za dveřmi jejich bytů a nesmí mít negativní vliv na mládež. 

Zatím nenapsaná pravidla se musí stát právní normou většinové společnosti. Jinak nás nečeká nic dobrého.

Jaroslav Skupien
Foto z internetu, autor neznámý

One Response “TGM: Rodina je základ státu”

  1. Věra Pešková
    14. 10. 2018 at 13.53

    Velmi dobře výstižné, je zde jasný souhlas, nejenom od starší generace, ale i s tím, že mi tyto vztahy připadají jako módní akty, mladí jednopohlavní se schválně k sobě tulí a drží za ruce, líbají záměrně veřejně, hlavně, aby se nějak odlišili od davu, má to zřejmě nějaký podklad, zatím jsem na nic nepřišla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *