Go to ...
RSS Feed

Podstatou principu a síly demokracie je respektování i volebního výsledku 51 ku 49


Desítky let jsme si přáli, aby naše československá a následně česká společnost byla postavena na demokratických principech. O první republice jsme se toho ve školách v padesátých a šedesátých letech moc nedozvěděli, snad jen to, že Masaryk nechal střílet do horníků, že Baťa vykořisťoval dělníky, že existovaly žebračenky, že v Praze jezdily poloprázdné tramvaje protože jízdenka stála korunu dvacet a že za tutéž cenu se dala pořídit houska se salámem. Prostě barvy prvorepublikové demokracie nebyly nijak jásavé pokud byly dlouhodobě malované štětci rudých ideologů. Sice nám pamětníci líčili masarykovské období poněkud jinak, ale vždycky nám na konci vyprávěnek zdůraznili, že o tom máme mlčet, že by se nám to nemuselo vyplatit. A tak jsme měli dva významné zdroje informací: tajné domácí, podpeřinové a veřejné jásavé z rozhlasu nebo černobílých prťavých televizorů Tesla. Naši si nechali na radiopřijímači nechali válečnou cedulku ze silného papíru s nápisem Poslech zahraničního rozhlasu zakázán pod trestem smrti. Mě se na té cedulce líbila ta vytištěná lebka se zkřízenými hnáty. Otec protektorátní ceduli sundal až když jsme poslouchali zprávy o prvním sputniku. To bylo v roce 1957. Někam cedulku zahodil a to je škoda, dneska by to byla cenná dobová relikvie. Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky poslouchal i bez protektorátního varování.

Položil jsem tehdy tátovi otázku ohledně demokracie, protože jsem se připravoval na zkoušení z dějepisu. Vzal si učebnici, prolistoval příslušnou pasáž a pak se hluboce zamyslel. Dlouho mlčel. Pak řekl: „Budeš muset říct, co chtějí slyšet. Nemá cenu říkat to, co slyšíš doma nebo mezi lidma tady v baráku. My to pamatujeme jinak.” A tak jsem se bifloval text podle učebnice s vročením 1956. I školní osnovy tehdy připouštěly vysvětlení o demokracii na příkladech starého Řecka, které je pravlastí tohoto principu. Věděli jsme tedy, že když se sejde shromáždění oprávněných o něčem rozhodnout, tak že se hlasuje a pak zvítězí stanovisko, které získá nejvíce hlasů. Ti, kteří zůstali v menšině, se většinovému rozhodnutí podřídí a budou ho respektovat. Mohou nastat téměř kuriozní situace, kdy rozhoduje jediný hlas. I to je demokracie. Jediný hlas rozhoduje. Za dlouhá staletí, dnes už tisícietí, používání principů demokracie se vytvořilo několik systémů. Interně, ve firmách či různých společnostech se dokonce používá absolutní hlasovací princip, kdy se vyžaduje z řady důvodů jednomyslné hlasování. Pak stačí, aby se jeden oprávněný hlasující vyslovil proti a hlasování je neplatné. Tento princip se ve veřejné sféře nepoužívá. 

V demokratických zemích se vžil systém 51/49 ve kterém se menšina hlasujících tvořená 49procenty podřizuje většině, která má o dva hlasy více. Při rovnosti hlasů 50/50 se po přestávce hlasuje znovu. V České republice, která je koncipována na demokratických principech, se mnoha lidem, mnoha skupinám nezajídají výsledky voleb. Parlamentních, komunálních či senátních. Burcují, protestují, pořádají shromáždění. Nerespektují výsledky demokratických voleb. Místo aby tito lidé projevili snahu dostat k volebním urnám co největší počet voličů, čímž by se výsledky voleb staly věrohodnější a přesvědčivějsí, rozsévají ve společnosti zlobu, zášť, nevraživost přecházející do nenávisti. Co může být pro demokracii horšího? Právě ty tři jmenované vlastnosti.

Břetislav Albert
V záhlaví textu je použita kresba pana Renčína jako hold jeho mistrovství a předvídavosti

One Response “Podstatou principu a síly demokracie je respektování i volebního výsledku 51 ku 49”

  1. sony
    10. 10. 2018 at 16.35

    I když je výsledek ve volbách sebetěsnější, např. o jediný mandát, mělo by v demokratické zemi vždycky platit, že vítěz bere vše. Až tehdy, pokud vítěz nemá pro svojí činnost dostatek sil, může přibrat do koalice někoho z pole poražených, nejlépe dalšího s nejlepšími volebními výsledky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *