Go to ...
RSS Feed

Věřte raději pamětníkům událostí z roku 1968


V nadcházejících dnech budeme svědky nového pohledu na historii, na události na které si ani dnešní padesátníci nemohou vzpomenout protože nebyli na světě. Česká televize nás několikrát denně infrmuje, že do distribuce kin přichází na temné výročí 21. srpna film o Janu Palachovi. Nic proto tomu, ale pro nás, pamětníky, je to trochu násilné spojení tragického národního hrdiny a výročí Srpna. V anotacích k filmu zaznělo, že se Jan Palach upálil na protest proti okupaci Československa spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy. To není pravda. Existuje Palachův vlastnoručně psaný dopis, který hodil do poštovní schránky den před svým hrůzným činem. V dopise popisuje důvody kvůli kterým se obětoval a byl rád, že si vytáhl číslo 1. Také se tak podepsal pod text dopisu jako Pochodeň číslo 1.

Je čas jiných pohledů na věci a události, které jsme prožili. Jenže tímto posunem pohledů se poněkud mění historie. Faktem zůstává, že dočasně umístěná vojska začala s vlastní propagandistickou činností a snažila se ovlivňovat názory Čechoslováků. Pro tento účel vzniklo periodikum Zprávy s ne právě brilantní češtinou, tištěné kdesi na území tehdejší Německé demokratické republiky. V národě se našlo dostatek kolaborantů, kteří s aktovkami chodili po setmění ve městech dům od domu a vkládali zmíněnou tiskovinu do poštovních schránek. Dlužno podotknout, že obsahem se informce zveřejňované ve Zprávách zásadně odlišovaly i od obsahu již zase cenzurovaných novin a časopisů. To se mladým lidem, jako byl Jan Palach a jeho vrstevníci, k nimž patřím i já, nelíbilo. Zprávy jsme nečetli a ignorovali je. Jejich existence však zvyšovala napětí ve společnosti. Zprávy byly provokací ze strany okupačních zemí, dehonestovaly politiku Ledna 1968, skandalizovaly lidi, kteří exponovali v obrodném procesu a prostě bezostyšně lhaly a to za tichého přihlížení státních i stranických orgánů. Pak zákonitě přišel leden 1969 a v něm Palachův čin. 

Přečtěte si originál Palachova dopisu a úsudek si udělejte sami.

Jaroslav Skupien

One Response “Věřte raději pamětníkům událostí z roku 1968”

  1. Jiřina
    21. 8. 2018 at 19.17

    A kde je zmínka o našich milicích v 1968 21srpna, vodními děly po nás stříkali v Opletalově ulici a na Příkopě u banky a slzný plyn, měli jsme plný byt, bydlela jsem v ulici Politických vězňů a bylo mě 15let. (To je pro nás pamětníky zcela nová a neověřená informace. Můžete nám poslat nějaký odkaz? Red.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *