Go to ...
RSS Feed

Lekce praktické politologie


Chceme-li lépe pochopit příčiny současných událostí a dějů v evropské či světové politice musíme se vrátit o desítky let na časové ose nazpět. I když prapočátek všeho je ještě hlouběji v dějinách světa. Ale to dnes nebudeme rozebírat, nám pro rychlejší pochopení bude stačit rozbor novější historie. Po druhé světové válce se zdálo, že se například na africkém kontinentu vrací politická mapa do starých obrysů. Koloniální státy vyčerpané po válce ekonomicky začaly opět využívat nerostné bohatství a pracovní sílu kolonií ku svému prospěchu. Tato závislost měla kromě obecně nevýhodných důsledků také neopominutelná pozitiva. V koloniích byl relativní politicko společenský klid, fungovala státní správa, bankovnictví, školství, doprava a vůbec celý systém chodu státu zavedený kolonizátory. Ti za pomoci armády a policie udržovali pořádek. Čím více let uplývalo od konce války, tím více se domácí obyvatelstvo díky komunikacím a médiím seznamovalo s osvobozeneckými hnutími propuknuvšími v některých zemích kontinentu. Dá se zobecnit teze, že čím je vzdělanější obyvatelstvo, tím je pravděpodobnější vznik národně-osvobozeneckého proudu. Šedesátá léta minulého století pak zaznamenala konec kolonizace a tím k osvobození a osamostatnění afrrických zemí. Řada těchto nových států však s nabytou svobodou neuměla zacházet a jejich představitelé rozprodávali „na stojato“ vše, co se prodat dalo. Nerostné bohatství, ale také továrny, které neuměli řídit. Státy se zadlužovaly, chudly a tak vznikaly ideální podmínky pro sociální bouře. Společenský neklid v podstatě přetrvává do dnešních dnů. Klasická a fungující demokracie je jen v málo afrických zemích, kupodivu např. v Jihoafrické republice, kde kolonizátoři (Velká Británie) zavedli nejdrastičtější formu vlády za pomoci tzv. aparteidu. Černošské obyvatelstvo bylo úředně označeno za lidi druhé kategorie s omezenými právy. Není divu, že po zrušení aparteidu se karta obratila a začalo pronásledování bělochů, vypalování farem, podniků, úřadů a institucí které zůstaly v rukou bělochů.

Schematická mapa připojená k tomuto textu názorně zobrazuje jak si některé evropské mocnosti rozdělily Afriku. Československá republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko se drancování afrického kontinentu nezůčastnily. A nyní jsme takříkajíc „u kořene věci”: to je důvod, proč z historického pohledu nechceme a nemůžeme nést odpovědnost za současnou migrační expanzi. Logicky musí primární odpovědnost a s tím spojené následky nést bývalé koloniální státy. Ani skutečnost, že tyto státy vytvořily účelové společenství nazvané Evropská unie a přizvaly do svého klubu i další evropské státy, nezakládá důvod k tomu, aby toto společenství neslo dopady současného exodu stejnou měrou. Nechám zcela na čtenářích, aby si v klidu prostudovali přiloženou mapku a porovnali svoje znalosti a zkušenosti s proklamacemi hlavních rétorů EU A. Merkelovou a E. Macronem. Každému soudnému člověku musí dojít, že jmenované státy nenesou žádnou historickou ani politickou odpovědnost. Evropská unie jako celek může stanovovat cíle pro celé společenství, které budou ku prospěchu Evropy. Ale bývalí kolonisté si musí své dluhy platit sami.

Břetislav Albert

2 Responses “Lekce praktické politologie”

 1. Ludvík
  13. 7. 2018 at 12.47

  Skutečnost, že Československá republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko se drancování afrického kontinentu nezúčastnily nic nemění na tom, že důsledky a břímě plynoucí ze současné a budoucí migrace z Afriky a Asie, se bývalé koloniální státy pokusí, přímo či nepřímo, na ně „přesunout“. Současné „zrušení“ kvót, tak nadšeně aplaudované naší současnou politickou reprezentací, a to napříč politickým spektrem, je jen pokusem o „zmatení“ našich občanů… „Lidé bděte!“

 2. Ludvík
  13. 7. 2018 at 13.34

  I my jsme byli v minulosti součástí státu – Rakouska-Uherska, který se pokoušel, většinou neúspěšně, o získání kolonií.

  Pro připomenutí: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_kolonie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *