Go to ...
RSS Feed

Proč Merkelová vytáhla kartu nenávisti?


Angela Merkelová není nějaká biletářka v letním kině, je to německá kancléřka a patří k několika málo ženám na světě, které stojí na kapitánském můstku světové politiky. Její slova vyřčená veřejně a proto oficielně na adresu kohokoliv nebo kterékoliv země nelze přejt mlčením. Tentokrát, uprostřed dní ve kterých i nás vzpomínáme na válečné tragedie Lidic, bojů statečných parašutistů do posledního náboje, vypálení Ležáků, střílení a vraždění našich lidí v Kaunicových kolejích nebo zprovoznění pankrácké gilotiny, se Merkelová osočila na poválečný odsun Němců z území Československa. Opět tedy zaznívá hlas nenávisti, který dělá z odsunu takřka hlavní událost druhé světové války a z nás dědice násilností na ubohých Němcích. Ještě že o odsunu rozhodly vítězné mocnosti v Potupimi, jinak nám Merkelová vymáchala ústa i v této louži. 

Jakou máme mít důvěru v takového souseda? Co můžeme očekávat od budoucnosti? Sudetoněmecké krajanské sdružení (SudetenLandsmanschaft) připravuje příští krajanský sjezd na našem území a dá se předpokládat, že se tak bude dít za vydatné pomoci KDU-ČSL a některých zvolených osob jako jsou pánové Bělobrádek a Herman. Málokdo si pamatuje, že v březnu 2003 byla v Praze otevřena informační kancelář sudetoněmeckého  sdružení (SKS) a to za účasti zástupců parlamentních stran včetně tehdejšího místopředsedy senátu J. Rumla, zástupců církví a zahraničních velvyslanectví. Kancelář má sloužit ke kontaktům mezi našimi národy tvrdil Bernd Posselt. Ale jak budou kontakty probíhat už blíže nespecifikoval, kancelář nemá zveřejněnou adresu, pouze POBOX 47, pošta 011, 11801 Praha 1. Možná bychom své dotazy mohli směřovat k pánům Bělobrádkovi a Hermanovi.

Pokud chtěla A. Merkelová svým výrokem zvýšit napětí mezi našimi národy, tak se jí to bezezbytku podařilo. Čeští vlastenci mají nabito a jsou připraveni vést argumentační souboje, počítají s tím, že se k nim přidá většina starších lidí, pamětníků, účastníků války a druhého odboje, komunisté už jen z principu. Takhle otevírat nezhojené rány minulosti je nezodpovědné a riskantní, může to vyvolat latentní odpor vůči Němcům a to i vůči těm, kteří u „Stalingradu stříleli do vzduchu” jak nám vysvětlovali po válce političtí fanatici přátelství téma, že není Němec jako Němec. Z mých přátel a známých tomu nikdo nevěřil a nevěří dosud. Postupem doby a vývojem mezinárodní situace se Němci jakoby vzdali válčení a jejich novou zbraní se stala ekonomika a obchod. To vše s příslovečnou německou vytrvalostí a precizností. A jak stoupala jejich mezinárodní prestiž a vážnost, dostávaly se na povrch i temné stránky německé demokracie. A posledním výkřikem tohoto historického militantního němectví je právě prohlášení Merkelové o tom, že odsun německého obyvatelstva neměl morální ani politické ospravedlnění. Madam si asi nepřečetla nic o výsledku postupimské konference, která (bez naší účasti) rozhodla o přesunu německého obyvatelstva z našeho území na území bývalé velkoněmecké říše. Byla to svým způsobem i ochrana před pomstou Čechů na Němcích. A nikdo nezastírá, že k excesům došlo a že na straně Němců byly během odsunu oběti. Ale to byly už jen vedlejší ztráty na vrub hlavního aktéra války, která stála život miliony lidí. A byli to Němci, kteří plánovitě vyvražďovali nepohodlná etnika. Tohle dnes mnozí obdivovatelé kvetoucí německé zahrady nechtějí vidět.

Břetislav Albert
Na archivním snímku z října1938 jsou čeští obyvatelé kteří uprchli před Němci z obsazeného pohraničí. Mohli i vzít jen to, co unesli…

One Response “Proč Merkelová vytáhla kartu nenávisti?”

  1. caspero
    28. 6. 2018 at 17.35

    Lidovci byli a asi vždy budou jenom okopávači kotníků a v každé vládě, ve které byli, tak svým partnerům jenom škodili!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *