Go to ...
RSS Feed

Je třeba zabít Halíka


Tutulkem Je třeba zabít Halíka parafrázuji název úspěšného českého filmu Je třeba zabít Sekala. Sekal režiséra Michálka je zavrženíhodná osoba, statkář, který nenávidí své vesnické spoluobčany do té míry, že je za okupace začal udávat Němcům a získával tak jejich majetek. Vesnická soudržná komunita se s odpadlíkem a zrádcem chce vypořádat po svém. Film stojí za vaši pozornost a lze jej přiřadit k významným dílům české kinematografie jako je například Hertzův Spalovač mrtvol, Sequensův Atentát či Jasného Všichni dobří rodáci. Katolický kněz Tomáš Halík je jakýmsi neposlušným synem své církve, jeho prohlášení i činy se často rozcházejí s oficiálními církevními stanovisky. Stejně v tomto duchu komentoval kontroverzní představení brněnského divadla Husa na provázku, které v rámci festivalu uvedlo hru Naše násilí a vaše násilí. Tu zde nemíním hodnotit, jistě jste si k ní přečetli vícero komentářů. Nic proti kritikům, vyjádří svůj názor na to, co viděli a je to jejich komentář. Halík však prohlásil, že divadelní představení urážející osobnost Ježíše Krista a hanobící státní symbol České republiky je vlastně víceméně v pořádku a to jen věřící prostě jen nedokážou pochopit symboliku a význam divadelního kusu. V myšlení pátera Halíka jsou věřící křesťané a také čeští vlastenci viděni jako skupina idiotů neschopných pochopit velikost umělecké formy. 

Zajímavé je vyjádření autora knihy Islám a islamismus v České republice Lukáše Lhoťana, které přinesly Parlamentní listy: Víte, pan profesor Halík musel být vystaven velice těžkému mudrování o tom, jak si neznepřátelit své obdivovatele z řad neomarxistů a lidí nenávidících křesťanství a zároveň se vysloveně nevyjádřit tak, aby nepopřel otevřeně učení katolické církve. Pokusil se o to tímto svým prohlášením, kdy vlastně věřící křesťany označil za idioty, kteří nechápou význam hanobení Ježíše a české vlastence označil za fašisty, protože si dovolili ozvat se proti hanobení státní vlajky. Když si to jeho prohlášení přečtete pozorně, tak si můžete všimnout, že vlastně Halík skrytě vyhlašuje chování těchto rádoby umělců za správné a podporuje je v jejich hanobení Ježíše ve jménu vyššího zájmu. Myslím si, že to je bod zlomu, Halík totiž učinil něco neuvěřitelného a potvrdil tak svou příslušnost ke křesťanským neomarxistům a k nepřátelům evangelia schovávajícím se uvnitř církve. … Přečtěte si, co Halík napsal, znovu. Kdo protestuje, je dle Halíka blbec, jenž ničemu nerozumí. Kdo si dovolí dokonce postavit se proti tomu, co se děje na jevišti, tak je neonácek. Halík dokonce plive na představitele katolické církve, kteří si dovolili ozvat se proti tomu představeni. Na koho asi plive? Na kardinála Duku. Přitom má pan kardinál pravdu. Ani komunistická diktatura, ani nacistická diktatura si nedovolila takto veřejně útočit na Ježíše. To si dovoluje pouze současný neomarxistický režim s podporou takových duchovních jako je Halík. Jen čekám, kdy Halík založí po vzoru svých předchůdců kolaborujících s komunistickým režimem novodobé Sdružení katolických duchovních Pacem in terris 2.0.
PL: Podle Halíka je narušení divadelního představení projevem neonacismu a fašismu. Demonstrovat před divadlem je naopak projevem exhibicionismu… A co asi tak může Halík říci jiného? Nehodlám soudit pana Halíka, to je na Bohu, ale pokud by svou víru myslel opravdu upřímně, tak by minimálně mlčel. A v lepším případě by demonstroval a přerušoval divadelní hru on sám. Jednak by tím splnil zákonnou povinnost bránit trestnému činu „podněcování k nenávisti vůči skupině osob“ nebo „k omezování jejich práv a svobod“. A také by tak splnil svou povinnost jako katolický duchovní, být první kdo bráni čest Ježíše. Byť pochybuji, že naše soudnictví, již plně ovládnuté neomarxisty, tento zákon bude aplikovat na urážení a vyvolávání nenávisti ke křesťanství. Stačí se podívat na senátorku a exsoudkyni Elišku Wagnerovou, která se úplně rozplývá nad hanobením Ježíše v této divadelní hře a chová se přesně v duchu citátu: „Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty.“ Její nenávist k těm, kteří se postavili proti urážení Ježíše a české vlajky, je víc než viditelnáK Halíkovi bych ještě dodal jednu věc. Jeho manifest odsouzení, neodsouzení či spíše podpory pro urážení Ježíše v brněnském divadle je plivancem na ostatky svatých křesťanských mučedníků, kteří zahynuli, byli mučeni a urážení pro Ježišovo jméno. Kdyby se apoštolové a jejich následovníci chovali dle představ Halíka, tak by obětovali pohanským bohům a uctívali římského císaře jako boha. Protože přece se nemohou stavět společenským požadavkům a mravům, že? A co jiného než uctívání falešného boha a akceptování ducha zla je akceptování takovýchto divadelních přestavení? Zde je dogmatika křesťanství stejná a jasná, ať jste katolík, pravoslavný, evangelík nebo gnostik – je to zlo. A toto zlo Halík filozoficky obhajuje

Tolik názor pana Lhoťana zveřejněný v Parlamentních listech. Jsem ateista a v církevních věcech se moc neorientuji, asi jako převážná část českého obyvatelstva. Z toho, jak problematiku církve nechtěně sleduji ve zpravodajství však musím konstatovat, že je patrný rozdíl mezi Mistrem Janem Husem a knězem Tomášem Halíkem. Jako Čech a vlastenec konstatuji, že zatímco Jan Hus patří nesmrtelně k historii našeho národa, současný páter Halík je ostudou této země. On se za nás stydí, má nás za bandu idiotů a pitomců, stejně o nás smýšleli ti, co posílali na Čechy křižácká vojska. Myslím si, že Halík dopadne jako kolaborant a zrádce Sekal. Hrdinu jako byl kovář Baran hledáme marně.

Břetislav Albert
V záhlaví je fotokoláž mistra obrazové fantazie aTea

Jak vidí T. Halíka server Pravý prostor, www.pravyprostor.cz? Je jistě poučné se s jejich názory seznámit.
… Halík tak dnes prosazuje společnost, jež bude ovládána jeho nadnárodními chlebodárci. Halík prosazuje multikulturní koncept, který opomíjí tradiční uspořádání naší společnosti. Zbaběle se vyhýbá praktické pomoci pronásledovaným křesťanům, nenávidí slovanské pravoslaví, ale úlisně řeší problémy muslimů v ČR… Halík je na objednávku ochoten zdůvodnit cokoli proti našemu tradičnímu světu. Nejkřiklavější bylo jeho prosazování bombardování Jugoslávie. Stačilo, aby tento nehorázný zločin podporoval Havel a Albrightová. I v jiných případech však rád zmíní nutnost globalizace a papouškuje, co si zejména Jiří Pehe přeje. Rád volá do zbraně, ale když na něho někdo zadupe, rychle chameleonsky obrací… Halík se tváří nadnárodně, normální vlastenectví má za neonacismus a fašismus 2. republiky a všechno české mu připadá malé. Opakuje: Neumíme si vládnout sami, a proto nám musí vládnout EU. Tváří se jako součást elit, které jsou nadřazeny místnímu obyvatelstvu. Je však pouhým otrokem oněch samozvaných elit… 

One Response “Je třeba zabít Halíka”

  1. Petr
    2. 6. 2018 at 20.00

    Buďme trošku tolerantní k páteru Halíkovi. On je nemocný člověk, jeho deviací je tolik, že lékařská věda je na ně krátká a nezbývá, než nechat na Bohu jeho vyléčení. Snad se ho brzy ujme a převezme starost o jeho tělo a duši od jeho tajemnice, sekretářky, hospodyně a utěšovatelky, paní Skarlet. Ta by měla už od něho dostat do pronájmu svatozář. A jestli prodává odpůstky, tak by si je měl za ty peníze, obdržené za ocenění jeho Bohulibé činnosti, nakoupit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *