Go to ...
RSS Feed

České národní zájmy


Pojem, pod kterým si každý z nás představuje něco jiného… Těm „šťastnějším“ mezi námi, neznajícím historii českého národa a nemajícím hrdost a úctu k odkazu a práci našich předků zřejmě „nic neříká“. Nastal odliv dosavadní i nové české intelektuální generace do zahraničních firem v cizině i u nás, nabízejících jim lepší podmínky a uplatnění, vedoucí k postupnému odsunutí českého národa na hospodářskou a kulturní periferii. Problém se už netýká jen vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lidí, ale i řady řemeslných profesí… Velmi dobře vystihla několika větami význam uvedeného pojmu paní profesorka Stanislava Kučerová: „Český národní zájem je především udržet svou existenci, fyzickou, politickou, kulturní. Svou identitu, své území a řeč, kulturní tradice a kulturní statky, po staletí utvářené. Držet svou filozofii dějin, svou vizi o smyslu své existence. Svou svobodu a nezávislost, suverenitu, hodnoty, o které předkové bojovali, za které pokládali životy. I sledovat možnost rozkvětu, materiálního i duchovního. Ale pokud dojde ke kolizi zřetelů, lepší je čestný život národa v chudobě než slouhovství v dobře placeném blahobytu“. 

Uvedená slova jsou základem činnosti nově vznikající věcné nezávislé struktury – platformy, představené v úterý 15. května 2018 v hotelu Mars na Praze 10, která si dala za cíl schopnost reagovat na geopolitické změny, které ve světě probíhají a které, dříve či později, i u nás podstatně ovlivní hospodářskou a politickou situaci v ČR, existenci EU, NATO a jiných subjektů. Základní vizí, nezbytně potřebnou pro zajištění postavení českého národa v Evropě, je pro tuto platformu postupné vytvoření „Demokratické unie Střední Evropy“. Myšlenky prvního československého prezidenta Tomáše G.Masaryka, založené na mravnosti, mravních citech, morálních zásadách a etice. Slova profesora Oskara Krejčího, uvedená na závěr  jeho knihy „České národní zájmy a geopolitika“, která vyšla už před 25 lety v roce 1993, jsou platná dodnes a je zarážející, že teprve nyní by mohlo dojít k jejich naplnění… „Politika obrany českých národních zájmů musí být dnes aktivní politikou všech azimutů. Úspěšná bude jen tehdy, když naplní zásadu „mít co nejvíce přátel a žádného nepřítele“. Etickým krédem české zahraniční při obraně národních zájmů může být jen sociálně odpovědný pragmatismus“.

Ludvík Smýkal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *