Go to ...
RSS Feed

K čemu nám jsou mlčící historici?


Měsíce, možná léta doutná pod povrchem společenského dění v České republice problém, který tu a tam vystoupí na povrch, věnují se mu média, politici si na něm čechrají peří, média veřejné služby nejsou schopna vyslovit názor a tak se přiklánějí tu k tomu a za chvíli k jinému vykladači událostí minulosti. Ano, jde o tábor v Letech. Zde, v iReporteru, jsme se k problematice vyjádřili několikrát a naše úvahy nepramení z xenofobních stanovisek, ale opírají se o doložitelná historická fakta. Zatím se relevantně vyjádřila k problematice pracovních táborů v Letech a Kunštátu u Hodonína jediná státní instituce a to Ústav pro studium totalitních režimů, který je organizační složkou státu. Dalo by se zkráceně říci, že pokud ÚSTR vydá nějakou vědeckou studii, lze text považovat za oficiální postoj státních orgánů. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by být ústav zrušen a prostředky věnovány na smysluplnější projekty. Tento ústav vydává čtvrtletník Paměť a dějiny, kde jsou zveřejňovány materiály k různým historickým událostem.

V čísle 2 zmíněného čtvrtletníku v roce 2016 vyšla studie nazvaná Lety u Písku. Neznámý příběh dozorců, která se prvoplánově věnovala pracovním resp. služebním podmínkám letských dozorů, protektorátních policistů, a na jejímž pozadí se lze dozvědět další skutečnosti o cikánském táboře v Letech. Všem, kteří se v současné rozjitřené době vyjadřují k této tematice, bych doporučoval seznámit se s tímto textem a následně korigovat svá vyjádření. V denním tisku 12. týdne je možné zaznamenat informace o žalobách na další poslance PSP případně na jejich asistenty, kteří se k Letům veřejně vyjadřovali a nyní jsou v hledáčku policie a budou zřejmě stíháni. Tím se letská problematika stává snadným politickým nábojem pro „odstřel” kteréhokoliv politika, žurnalistu, veřejně se angažujícího občana, prostě kohokoliv. Je proto bezpodmíněčně nutné a společensky žádoucí, aby věrohodné informace o kárném pracovním táboře v Letech vešly v širokou známost v odborné i laické veřejnosti. Aby televize a rozhlas věřejné služby měla zákaz používat označení koncentrační tábor v Letech u Písku, aby tak nebylo možné české občany spojovat s řáděním nacistického Německa na území tehdejšího protektorátu a stavět tak oběti do rolí spoluviníků za válečné zločiny, hrůzy vyhlazovací mašinerie provozované Třetí říší.

Je nanejvýš nutné, aby se poslanci zasadili o podobný zákon jako byl přijat v Polsku. Tam si dnes již nikdo nedovolí napsat toto spojení slov: polský koncentrační tábor v Osvětimi. Je to trestný čin a zákon stanoví tři roky odnětí svobody. Prostě když někdo není schopen pochopit realitu dneška v konfrontaci s historií a ohlupuje své spoluobčany revizemi historie, musí takový člověk dostat přes prsty. Musíme se jako oběti války umět bránit i po desítkách let, musíme bránit naše padlé, kteří už se bránit nemohou, musíme bránit naši historii a nesnažit se ji přizpůsobovat jakýmkoliv demagogům.

Vyzývám české historiky aby nemlčeli a svolali k uvedenému tématu odborný pracovní a diskuzní seminář, na kterém by si stanovili, jak se k problematice Letů postavit a jak dát věřejnosti, občanům najevo, že jedině pravdivý a objektivní pohled může pomoci vyřešit společenskou krizi nesnášenlivosti.

Olej do ohně přilila Sobotkova vláda, konkrétně ministr kultury Herman, který uspíšil vykoupení zemědělské výrobny zasahující svým půdorysem do katastrální výměry bývalého letského pracovního tábora a odkoupil od soukromých vlastníků výrobnu za přemrštěnou cenu. Stalo se tak 23.11.2017 a daňové poplatníky to bude stát 450 milionů korun, další miliony bude stát sanace, rekultivace území a následně bude vypsána architektonická soutěž na řešení tohoto pietního místa či památníku.

Břetislav Albert
Ilustrační foto Slavomír Kubeš, internet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *