Go to ...
RSS Feed

Archives for 28. 1. 2018

Má dáti / Dal v České televizi

aneb Jak Česká televize zachází s finančními prostředky získanými nedobrovolně od koncesionářů Zdá se vám titulek krkolomý? Snad ano, ale je třeba ho kvůli srozumitelnosti rozklíčovat. Poplatek za používání televizního přístroje je stanoven zákonem. Musí ho platit každý, kdo má přístroj umožňující příjem televiního signálu a má zaveden el. proud. Pokud byste nechtěli platit a