Go to ...
RSS Feed

V pochybnostech ve prospěch obviněného. No jo, ale J. Faltýnek je ve zprávě OLAF veden jako svědek


Jiří Žáček
Vlastenecká píseň k poctě velikánů,
u příležitosti konkurzu na pomník zkomponýrovaná
Stával pomník na náměstí,
zůstal po něm sokl,
hašteří se na něm vrabci,
značkuje ho čokl.
Celý zástup velikánů
na tom soklu stával ——
na pomníky u nás býval
vždycky velký nával.
Střídali se podle toho,
jak se časy mění,
tenhle skončil na smetišti,
tamten ve vězení…
Proč by na tom prázdném soklu
měla krákat vrána?
Kde je sokl, tam ať stojí
pomník velikána!
Hrdinové naší doby,
opanujte sokly!
Bez příkladných velikánů
by nám Češi zcvokli.
Přihlaste se, kandidáti!
Koho si vlast cení?
Ale fofrem, než vás doba
v liliputy změní!

 

Logicky uvažující členové parlamentní imunitní komise to budou mít těžké. Mají v rukou zprávu OLAF, snad už dokonce i její úřední český překlad a když si ji pečivě prostudují, najdou ve druhé polovině textu jeden odstavec, který se týká poslance Jaroslava Faltýnka. Toho české vyšetřující policejní orgány označily za spoluprachatele Andreje Babiše. Neznám bohužel vyšetřovací spis Policie ČR a tak se k obsahu nemohu vyjadřovat. Na rozdíl od některých členů komise PS, kteří šli na policii a do spisu nahlédli. Nicméně je důležité a podstatné, že v textu oficiální vyšetřovací zprávy OLAF je pan Faltýnek veden pouze jako svědek a nikoliv obviněný. Jeho jméno je uvedeno ve spisu pouze 5krat, jméno Andreje Babiše 42krát. Z této skutečnosti vyplývá, že je zde zásadní rozdíl mezi stanovisky OLAF a Policií ČR. Troufne si některý státní zástupce obvinit a zažalovat svědka o jehož návaznosti nebo o jeho přímém zapojení do trestní kauzy není ve vyšetřovacím spisu ani slovo? Když se probíráte komentáři různých mainstreamových médií, máte neodbytný dojem, že obžaloba těch dvou pánů je vlastně jen formální, technická maličkost a nic nechybí k tomu, aby byli oba vzati do vazby. Pokud možno odvedeni ze sněmovny s pouty na rukou a za asistence televizních kamer nadšeně komentováno Václavem Moravcem. Ani se nedivím, že i protistrana používá metody nad kterými lze pozvednout obočí. Pozvat si na jednání parlametní komise plukovníka Komárka je velmi neobvyklé. Nemá s předmětnou kauzou nic společného, pouze ví nějaké drby o vyšetřovateli případu. Ale pokud se hlasovalo, je třeba se podvolit demokraticky většině a její rozhodnutí přijmout a tedy Komárka vyslechnout. V závěrečné zprávě komise by zcela jistě měl zaznít i verdikt OLAF o Jaroslavu Faltýnkovi v tom smyslu, že jde pouze o svědka a že jeho stíhání musí být zastaveno.

V trestních věcech probíhajících v zemích kde právní systém je postaven na zásadách římského práva, platí zásada In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného), která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Vyšetřovatel i státní zástupce to budou mít těžké, jsou na ně upřeny pohledy laické i odborné věřejnosti a v rozhodnutí si mohou umazat ruce a charakter na dlouho dobu své profesní činnosti. V následujícím odstavci je citace ze zprávy OLAF, shrnutí závěrů z výslechu svědka Faltýnka. Pokud by měl český vyšetřovatel k nevyjasněným otázkám důkazy, byla by to jiná situace. Odpověď na to mohou dát jen poslanci z vyšetřovací komise, kteří znají obsah vyšetřovacího spisu. Na veřejnost ale zatím nic neprosáklo a tak jsme stále v oblasti spekulací. Tady je odstavec ze zprávy OLAF:

„Dne 28. března 2017 byl pan Jaroslav Faltýnek (člen představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a.s., která prodala akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. novým vlastníkům 31. prosince 2007), vyslechnut vyšetřovateli OLAF jako svědek v souvislosti s otázkou vlastnictví společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. / Farma Čapí hnízdo a.s. v příslušném období let 2007–2010. Na začátku výslechu pan Faltýnek vysvětlil, že zastával funkci místopředsedy představenstva společnosti ZZN Pelhřimova a.s. a nikdy nepracoval ve společnosti příjemce dotace ZZN AGRO Pelhřimov a.s. / Farma Čapí hnízdo a.s.
Pan Faltýnek si nevzpomínal ani na podrobnosti převodu akcií, který se uskutečnil v prosinci 2007, ani na emisi původních akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., když se stala akciovou společností 1. prosince 2007. Potvrdil, že cena akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. byla stanovena na základě znaleckého posudku předtím, než byly prodány. Potvrdil, že podepsal smlouvu o prodeji/nákupu příslušných akcií 31. prosince 2007, nedokáže si ale vybavit podrobnosti téhož ani podrobnosti smlouvy.
Pan Faltýnek neposkytl OLAF požadované informace o předání akcií, zaplacení jejich ceny nebo přípravných pracích výstavby kongresového centra Čapí hnízdo v letech 2006–2007, když společnost ZZN Pelhřimov a.s. byla jediným vlastníkem nebo akcionářem společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o. /a.s. Když odpovídal na otázky, pan Faltýnek buď tvrdil, že si nemůže vzpomenout nebo že odpověď na ně nezná.“

Člověk nemusí mít hluboké specializované právnické vzdělaní aby z uvedeného odstavce pochopil, že pan Faltýnek nemůže být obžalován. Není za co jej žalovat. Takže zatím nezbývá, než počkat do příštího týdne, kdy má poslanecká komise vyslovit verdikt o stíhání či nestíhání jejich poslaneckých kolegů.

Břetislav Albert (a Jiří Žáček)
Foto: internet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *