Go to ...
RSS Feed

Archives for 27. 12. 2017

Škoda, že je tak málo skautů mezi námi

Když před léty zvolili argentinského arcibiskupa Bergoglia papežem vpodstatě jsem to přivítal. Znám pár jezuitů a jsou to docela příjemní braši. Postupně můj kladný postoj k svatému otci Františkovi chladl až úplně vychladl. To, co dělá papež František, už podle mě často nemá s křesťanstvím příliš mnoho společného. To roubování podobenství o Samařanovi na muslimy,

Problém s problematickým A. B. Bartošem

Je mi velmi smutno. Ubohost orgánů činných v trestním řízení dosáhla na samotné dno. Je ničen osobní a rodinný život člověka. A soudní znalec se zjevně stal nechtěným přisluhovačem v politickém procesu. Jako veřejnost jsem byl dne 14.12. účasten soudního stání u procesu s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Byl prováděn výslech soudního znalce,