Go to ...
RSS Feed

Papež František se mýlí, jeho pojetí pohostinnosti je sebevražedné


Dialektika je termín zprofanovaný bývalým režimem. Tehdejší ideologové si jej přivlastnili do svého slovníku a spojovali ho rádi s výrazy své ideologie. Ze sémantického hlediska je jeho význam zcela nevinný. Dialektika je metoda vědeckého zkoumání jevů ve společnosti, dialektický materialismus je poznání reality světa v podobě v jaké se nám svět jeví, jak jej vidíme, vnímáme. Je opakem dialektického idealismu, který vychází z myšlenky, že prvotním impulsem všeho je duch věcí, nikoliv hmota.

Svatý otec, papež František ve svém nedělním projevu na Štědrý den 2017 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu vyslovil k migraci. Desetitisíce lidí si vyslechly jeho slova o nutnosti pomoci a větší pohostinnosti uprchlíkům. Taková slova se jen těžko dají spolknout bez hořkosti. Ani vyslovený argument o tom, že sám sám papež je vnukem italským přistěhovalců do Argentiny v podrobnějším rozboru není směrodatný, jeho italští rodiče byli bílí lidé katolického vyznání a přijeli do Argentiny, kde již byla usídlena menšina bílých katolických Evropanů. V zemi byly kostely a soužití s původními obyvateli mělo své problematické kroky dávno za sebou. Evropané byli přínosem, argentinskou společnost pozvedli na evropskou úroveň. Zdá se, že papež nepochopil to, co se mezi Evropou a Afrikou, Blízkým Východem a dalšími státy děje. To není žádná nucená migrace! To je útok na evropskou civilizaci. Evropané podcenili možnost pomáhat přednostně osvobozeneckým silám uvedených států, pomáhat v místech etnických a jiných konfliktů a zabraňovat občanským válkám. Místo pomoci v místě pozvala vůdčí evropská politická osobnost, kancléřka Merkelová, ohrožené obyvatelstvo do Evropy. Bez souhlasu ostatních států EU. Co její „pozvánka” způsobila je všeobecně známo. Francie, Velká Británie, Itálie, Německo a další státy se nacházejí v situaci permanentní společenské krize. Migranti parazitují na sociálních systémech, rozvracejí tradiční civilizační vymoženosti a zvyklosti, zvyšují kriminalitu a zhoršují kvalitu života starousedlíků. Věci došly tak daleko, že se v postižených státech nesmí veřejně o negativech mluvit, činy migrantů jsou omlouvány a zastírány. To už není střet chudého jihu a bohaté Evropy, to je zásadní souboj křesťanství a islámu. Souboj o přežití.

Pro nás, kdo jsme ateisté, by nějaké soupeření náboženských ideologií mohly být okrajovou záležitostí a nemuseli bychom je vnímat. Ale to nejde, Celá migrační vlna přerostla z této pozice do ekonomického drancování bohatých zemí, které se kvůli demokratickým systémům neumí účinně bránit. Pud zachování života je ztracen, sebezáchova přestala fungovat. O bytí a nebytí rozhoduje Evropský parlament přeplněný levicovými šílenci. Evropská vojenská organizace NATO je k ničemu. Naštěstí pro nás, občany České republiky, není vliv migrantů z Afriky aktuálním problémem. To nás utvrzuje v názoru, že migrace není způsobema primárně válečnými útrapami, ale že jde o migraci ekonomickou, za lepšími ekonomickými podmínkami a bezpracným životem, že kulminuje ve státech s vysokými sociálními dávkami z nichž se dá měsíce a roky vyžívat. Migranti zanesli do cílových zemí své tradiční zvyklosti, svá náboženství, své nemoci a vzájemné kmenové disharmonie a krevní mstu. Devastují přidělená obydlí, v částech měst, kde byli usídleni, se vytvořily slumy, kam se bojí vstoupit i ozbrojená policie a vojsko. Toho všeho jsme (zatím) ušetřeni, naše sociální dávky jsou pro migranty nezajímavé. Není divu, kurz naši koruny k euru je přibližně 25 : 1. (Podhodnocení české práce, umu a vědomostí je tristní. Proto naši lidé odcházejí za lepším výdělkem do ciziny, nám potom vzdělaní a zkušení odborníci scházejí a tato ekonomická migrace způsobuje, že se zavírají celá oddělení nemocnic a že se lékařské péče stává méně dostupnou. Na druhou stranu není možné, aby některá skupina zaměstnanců byla odměňována podle standardů obvyklých v západních zemích. Představte si, že by např. sestra u nemocničního lůžka v nepřetržitém režimu práce měla 5000 euro (127 500.- Kč) a lékař tamtéž jednou tolik co sestra. A to jsou velmi střízlivé odhady. To prostě není možné, takhle to nefunguje. Dokud se naše korunová měna nedostane na směnný kurz cca 5 : 1 k euru, budou nám lidé odcházet za lepším jinam. Tím není řečeno za lepším životem, ono žít v cizině v postavení gastarbeitera není níc záviděníhodného. Dnes mají naši lidé jen tu výhodu, že se mohou vracet domů do Čech a na Moravu bez sebemenších problémů, jen za cenu jízdného. Cizí prostředí je nikdy nevezme do svého středu, vždy budou těmi „z východu”. V Anglii si nás dokonce budou plést s Poláky a ti nemají dobrou pověst.)

Pro mne není papež nějakou výjimečnou osobností, je to představitel malého státu, centra katolictví. Pro ateisty žádný praktický význam nemá, pragmatikové dokonce tvrdí, že papež je de facto představitel největšího kultu osobnosti v současnosti. Dokonce i severokorejský Kim je až druhý. Není čím se chlubit. Zdá se, že ani jeden z uvedených pánů se neseznámili s prací Samuela Huntingtona Střet civilizací, ve které autor varoval před mísením ras a splýváním náboženských ideologií. Očekávání budoucnosti roku 2018 a dalších let je latentní obavou z toho, co všechno se může stát. Jen co se trochu vyčasí, tak začne další díl exodu z Afriky do Evropy. Můžeme začít úvahy o přestěhování jinam, třeba do Grónska. Za předpokladu, že se Evropa nepochlapí a nezavelí k obraně.

Břetislav Albert
Na snímku v záhlaví je papež František a turecký muslimský velký muftí Yaran

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *