Go to ...
RSS Feed

Archives for 26. 12. 2017

Papež František se mýlí, jeho pojetí pohostinnosti je sebevražedné

Dialektika je termín zprofanovaný bývalým režimem. Tehdejší ideologové si jej přivlastnili do svého slovníku a spojovali ho rádi s výrazy své ideologie. Ze sémantického hlediska je jeho význam zcela nevinný. Dialektika je metoda vědeckého zkoumání jevů ve společnosti, dialektický materialismus je poznání reality světa v podobě v jaké se nám svět jeví, jak jej vidíme,