Go to ...
RSS Feed

Archives for 12. 12. 2017

Quo vadis Česká republiko?

Nadpis článku „Kam kráčíš Česká republiko? “ zřejmě připadne řadě čtenářů v této předvánoční době nadnesený. Důvod je nasnadě, neuvědomují si plně význam diskuse a jednání nad trvalou reformou přistěhovalectví do EU.  Její účel a cíl je zřejmý – o imigraci již nebudou rozhodot národní státy, ale Evropská unie (EU) z Bruselu. Podstatnější a horší je,